Kontakt: 8710 8900 | Besøg os på

Site name | Velkommen

Fysisk arbejdsmiljø

Fysisk trivsel på arbejdspladsen er mange ting. Rammerne skal være i orden, sikkerheden skal være optimal, og sundhed begynder også at komme på dagsordenen rigtig mange steder.

Læs mere

psykisk ARBEJDSMILJØ

Det er uendeligt vigtigt at tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø. Vi har alle et ansvar for trivslen, der helt grundlæggende bygger på respekt og ikke mindst tillid til hinanden og til ledelsen.

Læs mere

Arbejdsmiljø
organisationen

Arbejdsmiljøorganisationen bør være en levende mekanisme, der i tæt samarbejde med ledelsen har fokus på samtlige aspekter af arbejdsmiljøet. Ikke kun det, der er lovpligtigt at tage sig af.

Læs mere

Oplæg
& kurser

Få den obligatoriske Arbejdsmiljøuddannelse hos os. Måske hellere en Trivsels-agentuddannelse? Vi har også virksomhedsinterne kurser og temadage på hylderne.

Læs mere

INSPIRATIONSDAGE FOR BESLUTNINGSTAGERE I KOMMUNER

Læs mere

INSPIRATIONSDAGE FOR BESLUTNINGSTAGERE I KOMMUNER

Du inviteres til gratis inspirationsmøder på Sjælland i efteråret om højaktuelle emner inden for de forskellige arbejdsmiljøområder.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE

Læs mere

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE

Så er vi klar med kursuskalenderen for andet halvår 2016. 22 kurser rundt i landet

Det er lovpligtigt at nye medlemmer af Arbejdsmiljøorganisationen skal på denne 3-dages uddannelse inden 3 måneder

Nyheder

21-06-2016 Bliv en bedre leder: Sommercoaching til dig

Ledelse handler om at skabe værdi via medarbejderne. Så enkelt er det. Medarbejderne skaber værdi ved at være tilstede ...

21-06-2016 Sommerkurser i starten af juli

Udnyt sommeren til at tanke op! Vi inviterer til to temadage om psykisk arbejdsmilø. Dels "Arbejdsglæde" og dels "Pause...

09-06-2016 Vidensdage for beslutningstagere i kommuner

Vi inviterer til gratis inspirationsmøde om højaktuelle emner inden for arbejdsmiljø - med særligt fokus på de udfordrin...