Site Map


Hvad rådgiver vi om?
   AMSK: Den levende APV-metode
   Mobning på arbejdspladsen
   Arbejdsmiljøarbejde & sikkerhed
      Arbejdspladsvurdering (APV)
         Arbejdsspladsvurdering: Overblik over arbejdsmiljøet
      Online APV-styringssystem
         Online arbejdspladsvurdering
      AMSK: Den effektive APV-metode
         AMSK: Den levende APV-metode
      Online Arbejdsmiljøhåndbog
         Overblik med online arbejdsmiljøhåndbog
      Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
         Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
      Ekstern hjælp til arbejdsmiljøarbejdet
         Ekstern koordinering af jeres arbejdsmiljøindsats
      Arbejdsmiljøledelse & Certificering
         Arbejdsmiljøledelse og arbejdsmiljøcertificering
      Screening forud for risikobaseret tilsyn
         Screening før risikobaseret tilsyn
      Ulykkesforebyggelse / Risikovurdering
         Arbejdsulykker - Få lavet en risikovurdering!
      Sikkerhedsrundering på byggepladsen
         Sikkerhedsrundering højner sikkerheden på byggepladsen
      Plan for sikkerhed og sundhed på byggepladsen
         Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
      Lovpligtigt eftersyn af pallereoler
         Lovpligtigt eftersyn af pallereoler
      Farligt gods - håndtering og transport
         Håndtering af farligt gods
   Kemisk arbejdsmiljø
      Arbejdspladsbrugsanvisning (APB)
         Arbejdspladsbrugsanvisninger APB
      Elektronisk APB-system
         Elektronisk APB-opdatering
      Kemikaliestyring
         Brug for rådgivning om kemikaliestyring?
      REACH
         REACH: Er I omfattet af lovgivningen?
      ATEX-APV
         Kemikaliestyring: Tid til at forny ATEX-APV'en?
      PCB-undersøgelse
         PCB-undersøgelse og rådgivning
      Bly i gamle bygninger
         Mistanke om bly i bygningen?
   Teknisk arbejdsmiljø & Indeklima
      Indeklima
         Undgå ubehag og gener med et godt indeklima
      Belysning på kontoret
         Undgå forkerte lysforhold på arbejdspladsen
      Støj & Akustik
         Støj stresser og øger risikoen for skader og ulykker
      Ventilation
         Et godt indeklima kræver effektiv ventilation
      Høreundersøgelse
         Værn om hørelsen - husk høreundersøgelsen!
      Skimmelsvamp
         Skimmelsvamp og indeklimaet
      Maskinsikkerhed
         Gå aldrig på kompromis med maskinsikkerheden!
      Trykluft som åndemiddelluft
         Trykluft som åndemiddelluft
   Ergonomi på arbejdspladsen
      Ensidigt gentaget arbejde (EGA)
         Ensidigt gentaget arbejde - undgå skader og nedslidning
      Tunge løft på arbejdspladsen
         Tunge løft på arbejdspladsen
      Ergonomisk kontorgennemgang
         Ergonomisk gennemgang af kontorarbejdspladsen
      Indretning af storrumskontor
         Tag hensyn til kollegerne i storrumskontoret
      Superbruger i kontorergonomi
         Superbruger i kontorergonomi
      Styrketræning på arbejdspladsen
         Indfør styrketræning på arbejdspladsen
      Forflytningsteknik - og praksis
         Forflytning: Brug din krop uden at misbruge den
      Skånsom rengøringsteknik
         Skånsom rengøringsteknik
      Ergonomi i køkkenet
         God ergonomi i køkkenet
   Dit helbred og din sundhed
      Den personlige sundhedsprofil - på virksomheden
         Sundhed på jobbet: Personlig sundhedsprofil til de ansatte!
      Sundhedstjek - status på dit helbred
         Sundhedstjek - status på dit helbred
      Helbredskontrol ved natarbejde
         Helbredskontrol v. natarbejde
      Influenzavaccinationer
         Influenzavaccinationer på arbejdspladsen
      Vaccinationer: Kloak og spildevand
         Vaccinationer til kloak- og spildevandsarbejdere
   Psykisk arbejdsmiljø
      Trivselsundersøgelse
         Trivselsundersøgelse
      Stress og stresshåndtering
         Stress på jobbet skal tages alvorligt - og håndteres rigtigt
      Stressforebyggelse og -håndtering på flere niveauer
         Stress skal forebygges og håndteres på flere niveauer
      Samtaler med en erhvervspsykolog
         Samtaler med en erhvervspsykolog
      Virksomhedens Sociale Kapital
         Virksomhedens sociale kapital
      Mål virksomhedens sociale kapital
         Social Kapital - nu kan den måles!
      Mobning på arbejdspladsen
         Hvornår bliver drilleri til mobning?
      Høje følelsesmæssige krav i jobbet
         Høje følelsesmæssige krav i jobbet
      Mødet med vrede og truende borgere
         Mødet med vrede og truende borgere
      Kursus i nænsom nødværge
         Nænsom nødværge
      Mediation
         Mediation - konfliktløsning med muligheder
      Konflikthåndtering
         En konflikt kan være en vanskelig nød at knække
      Samarbejde & kommunikation
         Samarbejdets svære balancekunst
      Personalesupervision
         Personalesupervision
   Ledelse
      Organisationsudvikling
         Organisationsudvikling - kommunikation og samarbejde
      Ledelsesudvikling
         Ledelsesudvikling - lederjobbet kræver selverkendelse
      Ledelse og Social Kapital
         Ledelse og Social Kapital
      Ledersparring
         Ledersparring
      Ledercoaching
         Lær at bruge dine personlige ressourcer rigtigt
   Det eksterne miljø
      Det eksterne miljø
         Det eksterne miljø

Vores kursustilbud
   Arbejdsmiljøuddannelsens grunduddannelse
      Arbejdsmiljøuddannelsen
   Virksomhedsinterne suppleringskurser
      Interne suppleringskurser
   Trivselsagent / Trivselsguide på jobbet
      Trivselsagentuddannelsen
   Arbejdsmiljørepræsentantens rolle
      Arbejdsmiljørepræsentantens rolle
   Ressourceperson på arbejdspladsen
      Uddan en intern ressourceperson
   Virksomhedskurser & temadage
      Virksomhedskurser & temadage

Vil du samarbejde med os?
   Hvis du vil vide lidt om os
      Hvis du vil vide lidt om os
   Autoriseret rådgivning
      Autoriseret rådgivning
   Abonnementsfordele & priser
      Tegn abonnement - for arbejdsmiljøets skyld
   Forretningsbetingelser
      AMC Forretningsbetingelser

Nyheder & Vidensbank
   Værd at vide om arbejdsmiljø
      Arbejdspladsvurdering (APV)
         Er APV'en en forældet størrelse?
         Skab plads til de store maver: APV til gravide
      Arbejdsmiljøledelse
         Arbejdsmiljøledelse - hvad skal I huske?
         Arbejdsmiljøledelse: Et dokumenteret overblik
      Tilskud til dit arbejdsmiljø
         Forebyggelsespakker til politi, beredskab og fængsler
         Refusion for udgifter til arbejdsmiljørådgivning
         Søg en Forebyggelsespakke fra Forebyggelsesfonden
      Teknisk arbejdsmiljø & Indeklima
         Forstyrrelser i storrumskontoret - respekter hinanden
         Føler du dig blæst i hovedet?
         Nybyggeri: Stil de rigtige krav til arbejdsmiljøet
         Pas på på med for meget radon i undergrunden
         Skimmelsvamp og dit indeklima
      Din sundhed og dit helbred
         Fysioterapi i arbejdstiden giver færre sygedage!
         Tag en løbetur i frokostpausen
         Skærpede regler for natarbejdere indenfor industriens overenskomst
         Sundhedsprofiler i Arbejdernes Andels Boligforening
         Natarbejde øger kvinders risiko for brystkræft
         Chris MacDonald: Sådan får du sundere medarbejdere
      Ergonomi på jobbet
         Øvelsesprogram på fabrikken mindsker muskelgener
         Ergonomi og pædagogik
         God forflytningspraksis er essentielt
         Internt forflytningsvejlederkursus på Hospice Djursland
         Kom godt igang med styrketræning på arbejdspladsen
         Pausegymnastik på Coloplast
         Tungt arbejde på byggepladsen
      Sikkerhed på arbejdspladsen
         Sikkerhedsrundering på byggepladsen
         Skærpede krav i bygge- og anlægsbranchen
         Udvikling af sikkerhedskultur
         Unges sikkerhed på arbejdspladsen
      Sygefravær / arbejdsfastholdelse
         Anerkendelse giver færre sygedage
         Vi lytter os frem til årsagen
         Sats bredt, hvis du vil nedbringe sygefraværet
      Psykisk trivsel / psykisk arbejdsmiljø
         Leder, tal med dine medarbejdere
         Socialpædagoger er en udsat gruppe
         Behandler I hinanden ordentligt?
         Støt medarbejdere med depression
         Social Kapital giver overskud
         Vov dig selv, hvis du ønsker at folde andre mennesker ud
         Gode råd til at håndtere stress
         Forstå stress gennem et biologisk filter
         Mediation: Uenighed bliver til muligheder
         Kollegial sparring gav arbejdsro
         Temadag om trivsel i Skanderborg Kommune
         Trivselsagenter i aktion: Vi gør en forskel
         Mikael Kamber: Vi er bedst, når vi er glade!
         Trivsel som ledelseskompetence
         Mænd og kvinder på arbejde
         Musik sænker dit stressniveau
         Camilla Kring: Det fleksible arbejdsliv
         Selvvalgte arbejdstider - ja, tak!
         Skal du fyre en medarbejder?
         Konfliktmægling blev en øjenåbner
         Hvordan foregår konfliktmægling?
         Ledertrivsel styrker konkurrenceevnen
         Har du anerkendt dine medarbejdere i dag?
         Trivsel i institutionen: Find tilbage til dialogen
         Hadsten Skole: Trivslen på skinner med psykisk APV
         Line Hvilsted: Psykologsamtalen skaber klarhed
         Video-supervision forebygger psykisk nedslidning
         Psykologisk krisehjælp med en abonnementsaftale
         Lad ikke sproget underminere respekten for de andre
         Gode erfaringer med coachingsamtaler
         Tidlige coachingsamtaler giver pote
         Psykisk trivsel på arbejdspladsen
         Ambassadører for bedre trivsel i Kalundborg Kommune
         Nu taler de om problemerne på maxit
         Mobning på arbejdspladsen er alles ansvar
         Anerkendelse giver færre sygedage
      Lovgivning og arbejdsmiljøarbejde
         Ekstern tovholder på arbejdsmiljøet hos Holm & Halby
         Har I en levende arbejdsmiljøorganisation?
         Når I skal vælge arbejdsmiljørepræsentant
         Trivselsøkonomi: Investér kun trygt i arbejdsmiljøet
   Kundecases & statements
      Arbejdsfastholdelse: Vi lytter os frem til årsagen!
      Arbejdsmiljøcertificering i socialpsykiatrien
      Arbejdsmiljøkonference i Norddjurs Kommune
      Arbejdsmiljøledelse: Et dokumenteret overblik
      Arbejdsmiljøledelse: Rig mulighed for indflydelse
      Arbejdsmiljøuddannelsen er ikke kedelig!
      Bøgeskov som effektiv støjdæmper hos Venti
      Ekstern tovholder på arbejdsmiljøet hos Holm & Halby
      ELROs ansatte får tilbud om fysioterapi
      Er arbejdsmiljøledelse kun for store virksomheder?
      Ergonomisk kontorgennemgang i Køge Kommune
      Forflytningskursus for handicaphjælpere - i hjemmet
      Forflytningskursus på Hospice Djursland
      Gode erfaringer med coachingsamtaler
      Hadsten skole: Trivslen på skinner med psykisk APV
      Har de ansatte ondt i fysikken?
      Indeklima til UG med kryds og slange
      Nu taler de om problemerne på maxit
      Odsherred Kommune: Uddannelse i relationsledelse
      Omstændighederne er lykkelige på Coloplast
      Pausegymnastik på Coloplast
      Relationsledelse i Odsherred Kommune
      Tidlige coachingsamtaler giver pote
      Tre ressourcekrævende borgere: Læs case fra hjemmeplejen
      Trivselsagent: Muligheden for dialog er guld værd
      Trivselsagenter: Ambassadører for bedre trivsel i Kalundborg Kommune
      Video-supervision forebygger psykisk nedslidning
      VIP-behandling til de ansatte i Arbejdernes Andels Boligforening

Tilmeld (afmeld) e-brev
   Tilmeld (eller afmeld) dig i dag
      Tilmeld e-brev

Job hos os
   Er der nogle ledige stillinger
      Er der nogle ledige stillinger

Ring eller skriv til os!
   Hvem arbejder hvor?
      Se hvem, der er hvem
      Medarbejdere i Randers
         Medarbejdere i Randers
      Medarbejdere i Brøndby
         Medarbejdere i Brøndby
      Medarbejder på Bornholm
         Medarbejder på Bornholm
   Send os en mail
      Skriv til os i ArbejdsmiljøCentret

Tegn abonnement hos os
Se hvilke fordele det giver dig
Psykologisk krisehjælp
Ring til døgntelefonen
Autoriseret rådgivning
Kontakt os ved alle slags påbud
Overskuelig online APV
Få et stærkt styringsredskab

Copyright © ArbejdsmiljøCentret A/S - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.