360ᵒ forebyggelse

360ᵒ forebyggelse er vores overordnede koncept, der screener virksomhedens arbejdsmiljø fra inderst til yderst. Som navnet antyder, kommer vi hele vejen rundt og kigger på alt fra ergonomi, indeklima og kemi til psykisk arbejdsmiljø, APV og ulykkesforebyggelse. 360ᵒ forebyggelse er bygget op af fem trin, der identificerer udfordringerne, finder løsninger og sørger for fastholdelse.

Selvom to udfordringer umiddelbart synes meget forskellige, ser vi faktisk ofte, at der er en sammenhæng, og derfor giver en koordineret indsats rigtig god mening. Uanset om ambitionsniveauet blot er at leve op til arbejdsmiljølovgivningen, eller om arbejdsmiljøet skal være integreret i alle virksomhedens politikker og procedurer, giver en samlet indsats altid et højere forebyggelsesniveau.

Når vi arbejder med 360ᵒ forebyggelse, bevæger vi os i fem trin:

Vi starter med drøfte, hvor det aktuelle forebyggelsesniveau ligger, og hvad ambitionen er. For at fastlægge det reelle niveau gennemfører vi en screening, hvor vi både inddrager AMO’s egen oplevelse og går ud blandt medarbejderne og ser på de faktiske arbejdsmiljøforhold. På baggrund af virksomhedens ambitionsniveau og screeningens resultater beslutter vi sammen, om indsatserne skal bruges til at fastholde det aktuelle niveau eller til at hæve det.

> HENT PRODUKTBLAD TIL SCREENING AF ARBEJDSMILJØET

Dernæst bruger vi screeningen til at identificere de konkrete udfordringer på virksomheden. Det kunne f.eks. være ulykker, nedslidning, stress, udfordringer med strategi og systematik, indeklima eller noget helt sjette.

På det tredje trin dykker vores specialiserede arbejdsmiljøkonsulenter ned i udfordringerne og ser på, hvilke mekanismer der udspiller sig, hvilke konsekvenser de har, og hvordan de skal håndteres. Det kan blandt andet være analyser af kultur, adfærd, sikkerhed, mønstre og ledelse.

Ud fra de enkelte analyser skaber vi et forebyggende design, der tager højde for virksomhedens daglige drift, så løsningerne bliver en integreret del af forretningen. Vi hjælper med at implementere det nye 360ᵒ forebyggelse-koncept og sikre opbakning fra medarbejderne.

En vigtig del af 360ᵒ forebyggelse er at sikre, at resultaterne bliver fastholdt. Derfor kommer vi de(t) efterfølgende år forbi med en bestemt frekvens for at evaluere og holde processen på rette spor.

De 10 grundsten i 360ᵒ forebyggelse

Vi arbejder ud fra 10 grundsten, der er afgørende for at skabe en forebyggende arbejdsmiljøkultur. Vores erfaring er, at det for langt de fleste virksomheder en forudsætning at arbejde med en eller flere af disse for at kunne flytte virksomhedens forebyggelsesniveau.

For at finde frem til udgangspunktet for forebyggelsesniveauet foretager vi også en arbejdsmiljøøkonomiberegning som en del af screeningen. Beregningen kan give et overslag over, hvad virksomheden omkostninger er på ulykker, sygefravær og personaleomsætning, og dermed også hvor stor den økonomiske fordel er ved at arbejde aktivt med forebyggelse.

En af styrkerne ved 360ᵒ forebyggelse er netop den fleksibilitet, der gør, at vi kan tilpasse løsningen, så den tager hånd om virksomhedens helt specifikke udfordringer, og sætte ind netop der, hvor det er mest rentabelt for virksomheden.

konsulenter

Jasper Eriksen

Afdelingsleder • Holstebro

Strategisk arbejdsmiljø

3065 5487 · je@humanhouse.com
konsulenter

Rehan Bakhsh

Arbejdsmiljøkonsulent • Øst

Bygningsingeniør

9320 4520 · reba@humanhouse.com

KONTAKT

Kontakt os, og hør mere om, hvordan du sikrer et højt forebyggelsesniveau i hele virksomheden.

> HENT PRODUKTBLAD TIL 360 GRADERS FOREBYGGELSE

 

> HENT PRODUKTBLAD TIL SCREENING AF ARBEJDSMILJØET

 

ARBEJDSMILJØ-TJEKLISTEN: Tjek, at du overholder lovgivningen

Arbejdsmiljøcentret Human House har gjort det nemt for dig at få overblik over, om du har tjek på lovgivningen. Se eller download Arbejdsmiljø-tjeklisten, og sikr dig, at der er tjek på arbejdsmiljøet.

Anlægsloftet suspenderes – tænk arbejdsmiljørigtig projektering ind i byggeprojektet nu

Anlægsloftet er den begrænsning, som kommuner og regioner har for hvor mange penge, de må bruge til bl.a. at renovere og bygge. I år var beløbet fastsat til 19,1 milliarder kroner, men for at støtte dansk erhvervsliv og pumpe likviditet ud i Danmark i kølvandet på den aktuelle krise er anlægsloftet blevet fjernet i hele 2020. Kommuner og regioner har dermed fået mulighed for at føre ellers udskudte projekter til forbedring af det fysiske arbejdsmiljø ud i livet, og der er meget at vinde, hvis du sørger for at tænke arbejdsmiljørigtig koordinering ind i projektet fra start.

Lån & Spar Bank på vej til at knække koden til smerteforebyggelse

Noget tyder på, at Lån & Spar Bank er godt på vej til at knække koden til smerteforebyggelse med deres seneste sundhedsinitiativ, der er udviklet i samarbejder med ArbejdsmiljøCentret. Forebyggelsesprojektetet har så stort potentiale, at Lån & Spar Bank er med i konkurrencen om at blive Danmarks Sundeste Arbejdsplads.

Share This