360ᵒ forebyggelse

360ᵒ forebyggelse er vores overordnede koncept, der screener virksomhedens arbejdsmiljø fra inderst til yderst. Som navnet antyder, kommer vi hele vejen rundt og kigger på alt fra ergonomi, indeklima og kemi til psykisk arbejdsmiljø, APV og ulykkesforebyggelse. 360ᵒ forebyggelse er bygget op af fem trin, der identificerer udfordringerne, finder løsninger og sørger for fastholdelse.

Selvom to udfordringer umiddelbart synes meget forskellige, ser vi faktisk ofte, at der er en sammenhæng, og derfor giver en koordineret indsats rigtig god mening. Uanset om ambitionsniveauet blot er at leve op til arbejdsmiljølovgivningen, eller om arbejdsmiljøet skal være integreret i alle virksomhedens politikker og procedurer, giver en samlet indsats altid et højere forebyggelsesniveau.

Når vi arbejder med 360ᵒ forebyggelse, bevæger vi os i fem trin:

Vi starter med drøfte, hvor det aktuelle forebyggelsesniveau ligger, og hvad ambitionen er. For at fastlægge det reelle niveau gennemfører vi en screening, hvor vi både inddrager AMO’s egen oplevelse og går ud blandt medarbejderne og ser på de faktiske arbejdsmiljøforhold. På baggrund af virksomhedens ambitionsniveau og screeningens resultater beslutter vi sammen, om indsatserne skal bruges til at fastholde det aktuelle niveau eller til at hæve det.

> HENT PRODUKTBLAD TIL SCREENING AF ARBEJDSMILJØET

Dernæst bruger vi screeningen til at identificere de konkrete udfordringer på virksomheden. Det kunne f.eks. være ulykker, nedslidning, stress, udfordringer med strategi og systematik, indeklima eller noget helt sjette.

På det tredje trin dykker vores specialiserede arbejdsmiljøkonsulenter ned i udfordringerne og ser på, hvilke mekanismer der udspiller sig, hvilke konsekvenser de har, og hvordan de skal håndteres. Det kan blandt andet være analyser af kultur, adfærd, sikkerhed, mønstre og ledelse.

Ud fra de enkelte analyser skaber vi et forebyggende design, der tager højde for virksomhedens daglige drift, så løsningerne bliver en integreret del af forretningen. Vi hjælper med at implementere det nye 360ᵒ forebyggelse-koncept og sikre opbakning fra medarbejderne.

En vigtig del af 360ᵒ forebyggelse er at sikre, at resultaterne bliver fastholdt. Derfor kommer vi de(t) efterfølgende år forbi med en bestemt frekvens for at evaluere og holde processen på rette spor.

De 10 grundsten i 360ᵒ forebyggelse

Vi arbejder ud fra 10 grundsten, der er afgørende for at skabe en forebyggende arbejdsmiljøkultur. Vores erfaring er, at det for langt de fleste virksomheder en forudsætning at arbejde med en eller flere af disse for at kunne flytte virksomhedens forebyggelsesniveau.

For at finde frem til udgangspunktet for forebyggelsesniveauet foretager vi også en arbejdsmiljøøkonomiberegning som en del af screeningen. Beregningen kan give et overslag over, hvad virksomheden omkostninger er på ulykker, sygefravær og personaleomsætning, og dermed også hvor stor den økonomiske fordel er ved at arbejde aktivt med forebyggelse.

En af styrkerne ved 360ᵒ forebyggelse er netop den fleksibilitet, der gør, at vi kan tilpasse løsningen, så den tager hånd om virksomhedens helt specifikke udfordringer, og sætte ind netop der, hvor det er mest rentabelt for virksomheden.

konsulenter

Jasper Eriksen

Strategisk arbejdsmiljø • Vest

Chefkonsulent

3065 5487 · je@amcentret.dk
konsulenter

Sven Martin Duckert

Arbejdsmiljøkoordinator • Øst

Projektering og byggeri

5213 7505 · sd@amcentret.dk

KONTAKT

Kontakt os, og hør mere om, hvordan du sikrer et højt forebyggelsesniveau i hele virksomheden.

> HENT PRODUKTBLAD TIL 360 GRADERS FOREBYGGELSE

 

> HENT PRODUKTBLAD TIL SCREENING AF ARBEJDSMILJØET

 

Lån & Spar Bank på vej til at knække koden til smerteforebyggelse

Noget tyder på, at Lån & Spar Bank er godt på vej til at knække koden til smerteforebyggelse med deres seneste sundhedsinitiativ, der er udviklet i samarbejder med ArbejdsmiljøCentret. Forebyggelsesprojektetet har så stort potentiale, at Lån & Spar Bank er med i konkurrencen om at blive Danmarks Sundeste Arbejdsplads.

Sikkerhedskultur i top – ulykker i bund

Det er ikke ligefrem billigt, når der sker ulykker, og 2016 var et træls år hos jern- og metalvirksomheden JKF Industri på den front. Kulminationen kom, da det ulykkesrelaterede sygefravær svarede til konstant at have en medarbejder sygemeldt. Ulykkeskurven skulle knækkes med det samme – men hvordan gør man lige det? Med ArbejdsmiljøCentrets hjælp er det ulykkesrelaterede sygefraværet nu nedbragt med 90 procent.

FOREBYGGELSESPROJEKTER

De fleste virksomheder har fået øjnene op for, at forebyggelse er en investering, der virkelig betaler sig. Som arbejdsmiljørådgiver er vi glade for at skabe viden og udvikle værktøjer, der understøtter et godt arbejdsmiljø, men når der er travlt, oplever vi ofte, at de gode vaner går fløjten. Kulturændringer fra ledelsen er ofte afgørende for, om forebyggelsen lykkes, og det er udgangspunktet for vores forebyggelsesprojekter, der dækker alle aspekter af arbejdsmiljøet.
Share This