APV - lovpligtig arbejdspladsvurdering

Med mere end 35 års erfaring inden for arbejdsmiljø og ledelse er Human House en værdifuld medspiller, når I skal identificere udviklingspotentialet i jeres virksomhed. Vi hjælper med at skabe overblik over de temaer, der giver værdi at arbejde videre med, men også de styrker I har i jeres virksomhed, som I skal huske at værne om. APV-resultaterne præsenterer vi på overskuelig vis, så alle, såvel medarbejdere som ledere, har forudsætninger for at bidrage konstruktivt i processen.

I tæt samarbejde med f.eks. jeres arbejdsmiljøorganisation (AMO) skræddersyr vi en APV-kortlægning, som passer præcis til jeres behov og ønsker. Når det gælder udarbejdelse af APV, er der nemlig metodefrihed, så længe APV’en dokumenteres skriftligt og indeholder følgende fem faser:

1: Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø.
2: Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
3: Inddragelse af virksomhedens sygefravær.
4: Prioritering af løsninger på virksomheden arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan.
5: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.
Hvorfor og hvad er en APV?

Alle arbejdspladser skal lave en APV, der gennemgår arbejdspladsens arbejdsmiljø minimum hvert tredje år eller ved ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet.

En APV handler om at kortlægge og udpege de områder, hvor der er behov for en indsats. APV’en giver jer mulighed for at arbejde systematisk og effektivt med arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads og til at lægge en plan for, hvordan I vil forbedre jeres arbejdsmiljø. En APV er lovpligtig og skal inddrage både ledelse og medarbejdere.

Du kan læse mere om, hvad en APV er på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Uanset hvilken metode I vælger, kan I lade os gøre det grundlæggende benarbejde, mens I fokuserer på jeres forretning. Vi guider jer gennem de overvejelser, der er nødvendige for at skabe det optimale forløb – bl.a. i forhold til form, omfang og indhold. Det er vigtigt, at I vælger den metode, der skaber størst værdi for jer!

Elektronisk APV-spørgeskemaundersøgelse

Måske er en elektronisk spørgeskemaundersøgelse vejen frem i jeres virksomhed? Metoden er yderst anvendelig, hvis I ønsker at sikre medarbejdernes anonymitet, og at medarbejderne kan give deres mening til kende uden at skulle stå direkte frem foran kolleger og ledere. Det kan også være en god metode for større virksomheder til at få et samlet overblik over det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Når vi laver spørgeskemaundersøgelser, er det meget vigtigt for os, at medarbejderne, så vidt muligt, kun stilles de spørgsmål, der er relevante for deres arbejdssituation, og at virksomheden som helhed kan genkende sig selv i de spørgsmål, der stilles, og måden de formuleres på. Efter svarfristen sørger vi for at lave letlæselige, farvekodede datarapporter og kommer efterfølgende ud til jeres virksomhed for at præsentere og drøfte resultaterne samt tale om det videre APV-forløb. Vi tilbyder desuden altid benchmarking op mod f.eks. landsgennemsnit fra Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og kan også være behjælpelige med krydstabulering eller effektmålinger, hvis det kan skabe endnu større værdi hos jer.

Dialogbaseret APV

Hvis I er en mindre virksomhed med høj grad af tillid og tryghed i organisationen, kan den dialogbaserede APV-metode være et rigtig godt valg. Her inddrages både medarbejdere og ledere i drøftelsen af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, prioritering af temaer med udviklingspotentiale samt udarbejdelse af forslag til konkrete APV-handlingsplaner. Vores erfaring er, at den høje grad af inddragelse skaber stort engagement, og samtidig giver anledning til, at alle, såvel medarbejdere som ledere, mindes om at gøre en fælles indsats for at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.
Dialogmetoden fungerer derudover også rigtig godt som separat opfølgning og videre arbejde med en elektronisk APV-kortlægning.

Sammensæt jeres APV eller anden kortlægning

I Human House laver vi rigtig mange forskellige typer af kortlægninger. Vi laver kortlægninger for alle typer virksomheder – private og offentlige arbejdspladser fordelt over hele landet. Så uanset om I ønsker en kvantitativ, spørgeskemabaseret kortlægning, en kvalitativ og dialogbaseret kortlægning eller en kombination, tilbyder vi løsninger inden for bl.a.:

konsulenter

Ole Ryssel Rasmussen

Teknisk/strategisk arbejdsmiljø • Vest

Chefkonsulent

2252 7855 · or@humanhouse.com
konsulenter

Mette Skau Bachhausen

Seniorkonsulent• Øst

APV og kortlægninger

9340 2201 · mesk@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om APV? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

> HENT PRODUKTBLAD

APV og COVID-19: Det har vi lært af den nye spørgeramme

I august sidste år udarbejdede konsulenterne hos Human House en tilføjelse til den eksisterende APV-spørgeramme, som har fokus på medarbejderens oplevelse af arbejdspladsens håndtering af COVID-19. Nu, knap et år efter, er det muligt at sammenfatte, hvad der har været de største udfordringer og konkludere på værdifuld læring.

Giv medarbejdergruppen ejerskab over psykisk arbejdsmiljø, kultur og adfærdsændringer med et praktisk værktøj

Det kan være vanskeligt at arbejde konstruktivt og struktureret med psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen, fordi de gode intentioner ofte bliver ukonkrete og svære at handle efter. Et praktisk dialogværktøj gør op med den udfordring ved at gøre det psykiske arbejdsmiljø langt mere målbart og handlingsorienteret.

Nyt APV-spørgeskema sætter fokus på sexisme på arbejdspladsen

For at hjælpe virksomheder med at håndtere problemer med uønsket seksuel opmærksomhed eller kønsdiskrimination på arbejdspladsen har Human House udarbejdet et helt nyt spørgeskema.

Share This