Arbejdsmiljøpuljen – få 80 % tilskud til arbejdsmiljørådgivning

Om puljen

Arbejdstilsynets tilskudspulje giver tilskud til projekter, der har til formål at forebygge fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker i mindre private og offentlige virksomheder i Danmark. Puljen er på 105 mio. kr. årligt og er åben til og med 2023.

Hvem kan søge?

Private virksomheder med CVR-nummer eller P-nummer og op til 100 årsværk kan søge tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen. Offentlige virksomheder med selvstændigt P-nummer og op til 50 årsværk kan ligeledes søge tilskud.

Læs mere om ansøgningskrav og Arbejdsmiljøpuljen her.

Hvad får du dækket?

Du kan søge om at få dækket 80 % af omkostningerne i projektet med en beløbsgrænse på 500.000 kr. pr. ansøgning. De resterende 20 % skal din virksomhed altså selv dække. Pengene bliver udbetalt i én udbetaling, når projektet er gennemført, afrapporteret og godkendt af Arbejdstilsynet.

Beløbet kan du bruge til autoriseret konsulentrådgivning inkl. hjælp til at få udarbejdet ansøgningen, afrapportering af projekter og transporttimer.

Det er ikke muligt at søge tilskud til igangværende projekter eller til påbudssager. Tænk i stedet på at reagere forebyggende, når du udvælger projektet.

Hvad kan vi hjælpe din virksomhed med?

Human House er Danmarks største autoriserede arbejdsmiljørådgiver. Vores konsulenter har mange års erfaring i at hjælpe danske virksomheder med at udpege og arbejde proaktivt med arbejdsmiljøindsatsen for at undgå nedslidning og arbejdsulykker. Vores konsulenter kan hjælpe dig til at sætte rammerne for det gode, forebyggende projekt i netop din virksomhed, ligesom vi kan bistå med at udarbejde selve ansøgningen.

Du får autoriseret arbejdsmiljørådgivning på det niveau, din virksomhed har behov for. Vi kan bistå med kortlægning af arbejdsmiljøet, de fysiske og psykiske belastninger og ulykkerisici. Derudover kan vi også hjælpe med konkrete opgaver målrettet forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning og ulykker.

Læs mere om ansøgningsprocessen på Arbejdstilsynets hjemmeside, og hent en Trin for trin-guide til ansøgningen her.

Hvilke indsatsområder kan du søge midler til?

Overordnet fordeler de projekter, du kan søge tilskud til, sig i de 8 kategorier:

 1. Forebyggelse af fysisk nedslidning
 2. Forebyggelse af psykisk nedslidning
 3. Forebyggelse af arbejdsulykker
 4. Forebyggelse af høreskadende støj
 5. Forebyggelse af kemiske påvirkninger
 6. Forebyggelse af støvpåvirkninger
 7. Sundhedsfremme i form af fysisk træning
 8. Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risiko for arbejdsulykker

I boksene nedenfor har du mulighed for at dykke ned i hver kategori og blive inspireret til projekter, som kan være relevante i netop din virksomhed.

Vil du vide mere?

Kategori 1: Forebygge fysisk nedslidning

Et vigtigt område inden for forebyggelse er fysisk nedslidning. Området dækker indsatser, der forbedrer det ergonomiske arbejdsmiljø, og fra april 2022 dækker det også indsatser, som forebygger udsættelse for støv og kemiske påvirkninger og indsatser, der bidrager til reduktion af høreskadende støj. Her kan du læse mere om den konsulentrådgivning, som din virksomhed vil kunne søge om midler til, hvis det er et område, som er relevant for jer at arbejde med:

Kategori 2: Forebygge arbejdsulykker

Indsatsen for at forebygge arbejdsulykker forudsætter, at I forholder jer kritisk til arbejdsfunktionerne i jeres virksomhed og undersøger, om der er situationer, hvor det kan gå galt. Her kan du se eksempler på indsatser, vi kan rådgive din virksomhed om:

Kategori 3: Forebygge psykisk nedslidning

Skal din virksomhed arbejde med et projekt, der forebygger psykisk nedslidning, kan du med fordel søge inspiration ved at kigge på vores lange række af ydelser inden for kategorierne:

Kategori 4: Sundhedsfremme i form af fysisk træning

Veltilrettelagte træningsprojekter, som både tager højde for gode ergonomiske arbejdsstillinger og fysisk træning, der passer til den enkelte arbejdsplads, er med til at gøre de gode vaner til en naturlig del af medarbejdernes hverdag. Her kan du læse om indsatser, din virksomhed kan igangsætte for at fremme jeres ansattes sundhed:

Kategori 5: Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften

Tekniske hjælpemidler er gode, hvis man ønsker at reducere fysiske arbejdsbelastninger som tunge løft, træk og skub i den daglige arbejdsgang. Tekniske hjælpemidler kan være med til at reducere uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser og reducere risikoen for arbejdsulykker. Det kan dog som mindre virksomhed være en stor udgift at indkøbe teknisk udstyr. Tilskudspuljen er derfor en oplagt mulighed for at leje og afprøve nyt udstyr. Vi kan som autoriseret arbejdsmiljørådgiver hjælpe og rådgive din virksomhed med leje af eksempelvis:

 • Lifte
 • Mobile arbejdsborde
 • Arbejdsstole
 • Trucks, stabler eller el-hunde
 • Vakuumløfter
 • Exoskeletter

konsulenter

Henrik K. Pedersen

Strategisk arbejdsmiljø • Øst

Chefkonsulent

3094 2776 · hkp@humanhouse.com
konsulenter

Stig Holm

Afdelingsleder, Kolding

Strategisk arbejdsmiljø

2630 0544 · sh@humanhouse.com

KONTAKT
Er du interesseret i at høre mere om puljen og ansøgningsprocessen, eller vil du vende et muligt forebyggelsesprojekt? Så er du meget velkommen til at kontakte os.

Støjbarometer: Bliver din hørelse belastet, når du går på arbejde?

Tænkte du over støjniveauet, da du valgte karriere? På støjbarometeret kan du se den gennemsnitlige støjbelastning over 8 timer på en række udvalgte erhverv. Medarbejdere i bl.a. industrien, byggebranchen, pædagoger i daginstitutioner og folk i musikbranchen har det til fælles, at de i løbet af en hel arbejdsdag bliver udsat for så stor en mængde støj, at den potentielt kan skade hørelsen.

Arbejdsmiljøpuljen udvides: Nu kan mindre private og offentlige virksomheder også søge midler

Nemt at søge støtte fra Arbejdsmiljøpuljen for Fonden Nørre Vesterskov

Fonden Nørre Vesterskov er et bo- og dagtilbud, der tilbyder særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. Det lyder ikke umiddelbart som den mest kemi-tunge arbejdsplads, men dykker man ned i bl.a. landbrugs-, køkken- og tømrerværkstederne, finder man kemi rigtig mange steder – og sådan er det faktisk på langt de fleste arbejdspladser: Kemi er overalt. Men der er mange regler, og det er svært at holde overblik i en travl hverdag, og derfor hjalp Human House med at søge støtte fra Arbejdsmiljøpuljen, så Fonden Nørre Vesterskov kunne forebygge ulykker inden for det kemiske område.

Share This