Arbejdsmiljøpulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder

Om puljen
Arbejdstilsynet giver tilskud til projekter, der har til formål at forebygge fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder i Danmark. Puljen er på 105 mio. kr. årligt og er åben fra 2021 til 2023.

Hvem kan søge?
Puljen er for små private virksomheder med maksimalt 50 ansatte målt i årsværk og dækker projekter med en periode på maksimalt 1 år. Puljen er åben fra 2021 til 2023 og fordeles efter først til mølle-princippet.

Hvad får du dækket?
Du kan søge om at få dækket 80 % af omkostningerne i projektet med en beløbsgrænse på 500.000 kr. pr. ansøgning. Beløbet kan du bruge til autoriseret konsulentrådgivning inkl. hjælp til at få udarbejdet ansøgningen, afrapportering af projekter og transporttimer.

Det er ikke muligt at søge tilskud til igangværende projekter eller til påbudssager. Tænk i stedet på at reagere forebyggende, når du udvælger projektet.

Hvad kan vi hjælpe din virksomhed med?
Arbejdsmiljøcentret Human House er Danmarks største autoriserede arbejdsmiljørådgiver. Vores konsulenter har mange års erfaring i at hjælpe danske virksomheder med at udpege og arbejde proaktivt med arbejdsmiljøindsatsen for at undgå nedslidning og arbejdsulykker. Vores konsulenter kan hjælpe dig til at sætte rammerne for det gode, forebyggende projekt i netop din virksomhed, ligesom vi kan bistå med at udarbejde selve ansøgningen.

Læs mere om ansøgningsprocessen på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Hvilke indsatsområder kan du søge midler til?
Overordnet fordeler de projekter, du kan søge tilskud til, sig i de fem kategorier:

 1. Forebygge fysisk nedslidning
 2. Forebygge arbejdsulykker
 3. Forebygge psykisk nedslidning
 4. Sundhedsfremme i form af fysisk træning
 5. Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risiko for arbejdsulykker

I boksene nedenfor har du mulighed for at dykke ned i hver kategori og blive inspireret til projekter, som kan være relevante i netop din virksomhed.

Klik herunder for at læse, hvordan BSE Begravelses Service har brugt arbejdsmiljøpuljen

Eksempel på projekt

Kategori 1: Forebygge fysisk nedslidning

Et vigtigt område inden for forebyggelse er fysisk nedslidning. Her kan du læse mere om den konsulentrådgivning, som din virksomhed vil kunne søge om midler til, hvis det er et område, som er relevant for jer at arbejde med:

Kategori 2: Forebygge arbejdsulykker

Indsatsen for at forebygge arbejdsulykker forudsætter, at I forholder jer kritisk til arbejdsfunktionerne i jeres virksomhed og undersøger, om der er situationer, hvor det kan gå galt. Her kan du se eksempler på indsatser, vi kan rådgive din virksomhed om:

Kategori 3: Forebygge psykisk nedslidning

Skal din virksomhed arbejde med et projekt, der forebygger psykisk nedslidning, kan du med fordel søge inspiration ved at kigge på vores lange række af ydelser inden for kategorierne:

Kategori 4: Sundhedsfremme i form af fysisk træning

Veltilrettelagte træningsprojekter, som både tager højde for gode ergonomiske arbejdsstillinger og fysisk træning, der passer til den enkelte arbejdsplads, er med til at gøre de gode vaner til en naturlig del af medarbejdernes hverdag. Her kan du læse om indsatser, din virksomhed kan igangsætte for at fremme jeres ansattes sundhed:

Kategori 5: Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften

Tekniske hjælpemidler er gode, hvis man ønsker at reducere fysiske arbejdsbelastninger som tunge løft, træk og skub i den daglige arbejdsgang. Tekniske hjælpemidler kan være med til at reducere uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser og reducere risikoen for arbejdsulykker. Det kan dog som mindre virksomhed være en stor udgift at indkøbe teknisk udstyr. Tilskudspuljen er derfor en oplagt mulighed for at leje og afprøve nyt udstyr. Vi kan som autoriseret arbejdsmiljørådgiver hjælpe og rådgive din virksomhed med leje af eksempelvis:

 • Lifte
 • Mobile arbejdsborde
 • Arbejdsstole
 • Trucks, stabler eller el-hunde
 • Vakuumløfter
 • Exoskeletter

konsulenter

Henrik K. Pedersen

Strategisk arbejdsmiljø • Øst

Chefkonsulent

3094 2776 · hkp@humanhouse.com
konsulenter

Stig Holm

Afdelingsleder, Kolding

Strategisk arbejdsmiljø

2630 0544 · sh@humanhouse.com

KONTAKT
Er du interesseret i at høre mere om puljen og ansøgningsprocessen, eller vil du vende et muligt forebyggelsesprojekt? Så er du meget velkommen til at kontakte os.

BSE Begravelses Service vil levere med højt serviceniveau og et arbejdsmiljø i topklasse – Arbejdsmiljøpuljen bruges til at opnå dette

BSE Begravelses Service betragter sig selv som en servicevirksomhed, der kan bistå med alle behov, der måtte opstå i forbindelse med et dødsfald. Opgaverne indeholder en række væsentlige arbejdsmiljøbelastninger, primært ergonomiske som f.eks. tunge løft med kister og afdøde, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger ved afhentning af døde og psykiske arbejdsmiljøbelastninger som høje følelsesmæssige krav. Som ansvarlig virksomhed har BSE taget medarbejdernes arbejdsmiljøbelastninger meget alvorligt og sørger løbende for at leve op til gældende arbejdsmiljølovgivning. Men i takt med at virksomheden vokser markant og har et ønske om at gå foran i branchen med et højt forebyggelsesniveau, hvor håndtering af belastningerne løbende forbedres, har BSE besluttet, at man vil arbejdsmiljøcertificeres.

ARBEJDSMILJØ-TJEKLISTEN: Tjek, at du overholder lovgivningen

Arbejdsmiljøcentret Human House har gjort det nemt for dig at få overblik over, om du har tjek på lovgivningen. Se eller download Arbejdsmiljø-tjeklisten, og sikr dig, at der er tjek på arbejdsmiljøet.

Få tilskud til arbejdsmiljøet

Med sin håndsrækning i form af Arbejdsmiljøpuljen har Beskæftigelsesministeriet erkendt, at der er et stort behov for, at små, private virksomheder bliver hjulpet til at varetage og opprioritere arbejdsmiljøet. Der er mange steder at sætte ind, men set i lyset af forårets genåbning mener erhvervspsykolog Sara Lundhus, at det er oplagt at se på det psykiske arbejdsmiljø.

Share This