10 ÅR SOM HUSRÅDGIVER HOS B. NYGAARD SØRENSEN

Hos entreprenørvirksomheden B. Nygaard Sørensen har de altid adgang til den nyeste viden om arbejdsmiljø. Den mellemstore virksomhed har nemlig tænkt langsigtet og hyret en husrådgiver ind, og det betyder, at de altid er på forkant med det strategiske arbejde. Sådan har det nu været i 10 år.

Det var en arbejdsmiljøcertificering i 2008, der første gang førte Vibeke Rasmussen til BNS. Hun fik til opgave at sætte system i arbejdsmiljøet og hjælpe med at udvikle den proces, som virksomheden stadig kontinuerligt udvikler på. I dag spænder hendes arbejdsområder helt fra systematisk arbejdsmiljøledelse og konkrete byggepladsforhold til arbejdsmiljøledelse, audit, certificering, styring af AMO samt konkret byggepladsindretning og daglig sikkerhedsrådgivning.

”Vi er meget optaget af at have orden i tingene, og helt overordnet mener vi, at det er langt bedre at have en ekstern rådgiver til at sikre, at vi lever op til kriterierne for et godt arbejdsmiljø, end at vi skal kontrollere os selv internt,” fortæller afdelingschef Jens Dentov. ”Som medarbejder kan det være svært at påpege et problem over for en kollega, han skal arbejde tæt sammen med senere. Den udfordring er vi ude over ved at have overdraget en del af opgaven til Vibeke. Og så vil vi gerne løbende have øjne på udefra, da man kan blive blind for problemerne, hvis man går i dem i hverdagen.”

Vidensbank

Og medarbejderne hos BNS drager stor nytte af at  kunne spørge Vibeke til råds om konkrete udfordringer i det daglige. Men Vibeke deltager også i alle møder i arbejdsmiljøudvalget og sidder med til ledelsesevalueringer. På den måde kan hun komme med input til det strategiske arbejde – hvilke tematikker der er relevante at arbejde med, og hvilken proces der får BNS bedst i mål.

”Når man er så opsat på at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne, som vi er hos BNS, så er det afgørende, at vi er i stand til at bevare overblikket over indsatserne, og at vi kan forudsige virksomhedens behov på længere sigt. Der er både fordele og ulemper ved at have en ekstern rådgiver, ligesom der er fordele og ulemper ved at have en intern arbejdsmiljøleder. Men vi har valgt denne model, da vi tror på, at den fremtidssikrer os bedst. Som specialist er Vibekes viden om lovgivning og best practice hele tiden opdateret, og vi er altid et skridt foran på det strategiske niveau,” fortæller Jens Dentov og fremhæver især Vibekes adgang til ekspertviden på hele arbejdsmiljøområdet som en fordel:

”Hvis vi er i tvivl om noget, som ikke ligger inden for Vibekes område, så kan Vibeke lynhurtigt trække på den fælles vidensbank, der er i ArbejdsmiljøCentret. Og hvis der er behov for konkret rådgivning, kan hun trække en ekspert med ud, så der er ret hurtigt proces fra behovet opstår, til der er fundet en løsning.”

Vibeke Rasmussen

Fysioterapeut • MEM • Øst

4026 5925 · vira@humanhouse.com

KONTAKT

AMC er husrådgiver hos virksomheder af alle størrelser. Konkakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Når man er så opsat på at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne, som vi er hos BNS, så er det afgørende, at vi er i stand til at bevare overblikket over indsatserne, og at vi kan forudsige virksomhedens behov på længere sigt. Vi har valgt denne model, da vi tror på, at den fremtidssikrer os bedst. Som specialist er Vibekes viden om lovgivning og best practice hele tiden opdateret, og vi er altid et skridt foran på det strategiske niveau.

Jens Dentov
Afdelingschef, B. Nygaard Sørensen

Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder

Arbejdsmiljøleder for Kemp & Lauritzen i Københavns Lufthavn

Fra sommeren 2019 står den største fase af Finger E i Københavns Lufthavn færdig og er klar til at transportere dig ud i verden. Ikke mindst takket være Kemp & Lauritzen, der har teknikerentreprisen på udvidelsen. Den opgave blev blandt andet vundet på baggrund af installationsvirksomhedens fokus på sikkerhed i arbejdsmiljøet. Som koordinator af sikkerhedsarbejdet valgte Kemp & Lauritzen at gøre brug af ArbejdsmiljøCentret.

Ergonomisk rådgivning hos Tulip Food Company

Slagteribranchen er en af de brancher, der oplever mange nedslidningsskader på grund af arbejdets hårde natur. Det har koncernledelsen hos Tulip også måttet sande, og derfor udviklede de i 2016 en 5-årig strategi, der skal nedbringe ulykkestallet og mindske nedslidningen. Et af de helt store udviklingspotentialer ligger i den måde, arbejdet bliver udført, og derfor blev AMC involveret for at gennemgå virksomheden i Svenstrup og klarlægge, hvor udfordringerne lå henne.

SIKKERHEDSKULTUR

Langt de fleste arbejdsulykker bunder i uhensigtsmæssig adfærd. Derfor er det vigtigt at etablere og fastholde en sikkerhedskultur, hvor alle tager ansvar for sikker adfærd, hvis man vil sænke antallet af ulykker. Sikkerhedskultur handler om værdier og vaner, og derfor er det et godt sted at sætte ind, når man arbejder målrettet på at reducere eller fastholde ulykkestallet. Rene linjer og ens opfattelse af, hvordan opgaver skal løses, er essentielle for adfærden – ellers vil der være huller i det sikkerhedsmæssige fundament.

Share This