AKON bliver en del af Danmarks største arbejdsmiljørådgiver

AKON A/S er fremover en del af ArbejdsmiljøCentret A/S og dermed en del af Danmarks største autoriserede arbejdsmiljørådgivervirksomhed. En rådgiver, der på tre år er vækstet fra 25 til nu 70 ansatte, og som i samme periode har føjet mere end 1.500 nye offentlige og private virksomheder til kundeporteføljen.

AKON og ArbejdsmiljøCentret har begge årtiers erfaring som autoriserede arbejdsmiljørådgivere inden for alle fagområder. Sammen tilbyder vi vores kunder lokal rådgivning og samtidig giver vi adgang til det største hold af specialister i Danmark. Vi har dygtige konsulenter placeret på hele syv kontorer landet over: Holstebro, Aarhus, Aalborg, Brønderslev, Randers, Kolding samt Søborg. Fra de lokale kontorer vil vores kunder ved mere sjældne eller vanskelige udfordringer let kunne trække på det samlede konsulentholds viden og erfaring på tværs af hele landet samt vores dedikerede brancheteams.

Uden for arbejdsmiljøområdet vil AKONs kunder også få adgang til vores søsterselskab Human Houses viden og erfaring inden for organisations- og ledelsesudvikling. Human House er kendt for dybe faglige kompetencer omkring ledelse af multikulturelle organisationer og certificering i en række af de mest anerkendte internationale personprofilværktøjer.

Lokal tilstedeværelse bakket op af Danmarks største hold af autoriserede rådgivere

”AKON vil fortsat have kontor i Holstebro, men kunderne vil fremover få mulighed for at trække på den samlede viden i hele ArbejdsmiljøCentret, hvor det er relevant,” fortæller administrerende direktør i ArbejdsmiljøCentret, Kenneth Ajslev, der fortsætter:

”Det er vores mål at udvikle og vækste AKON i de kommende år, både ved at tiltrække flere dygtige konsulenter til AKON, men også ved at investere i den faglige udvikling hos hver enkelt konsulent samt udveksling af erfaringer mellem vores konsulenter, så vores kunder kan få endnu mere værdi ud af samarbejdet med os.”

Michael Rahbek, der er daglig leder og bestyrelsesmedlem i AKON, tilføjer: ”ArbejdsmiljøCentrets kerneværdier ligger meget tæt på AKONs, hvilket var vigtigt for os, da vi skulle beslutte AKONs fremtid. Med ArbejdsmiljøCentret vil det være muligt for AKON at få skabt vækst og at få sat yderligere fokus på arbejdsmiljø i lokalområdet. At AKON bliver en del af ArbejdsmiljøCentret vil give vores konsulenter adgang til meget mere viden og udvikling. ArbejdsmiljøCentrets fokus på at investere i udvikling er unik – noget som både AKONs kunder og ansatte vil få stor glæde af i fremtiden.”

Jasper Eriksen

Strategisk arbejdsmiljø • Vest

3065 5487 · je@amcentret.dk

Kenneth Ajslev

Adm. direktør

2268 5540 · kea@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om, hvad det nye samarbejde betyder for dig? Kontakt os, og hør om de nye muligheder.

Læs mere om AKON her.

Om ArbejdsmiljøCentret

ArbejdsmiljøCentret A/S er Danmarks største autoriserede arbejdsmiljørådgiver med nu mere end 70 ansatte. Vi har kontorer i hele landet og leverer lovpligtige arbejdsmiljøkurser i alle områder lige fra Bornholm til Vrå i Nordjylland. Vi er en arbejdsplads fuld af dygtige kolleger, der hver dag udviser stor energi og arbejdsglæde. Vi er et hold, der brænder for at hjælpe vores kunder med at skabe anvendelige løsninger, og som udlever vores tre kerneværdier i praksis: forretningsforståelse, forebyggelse og ordentlighed.

Ledelseshus og arbejdsmiljørådgivers samarbejde bliver førende på markedet

Fra det nye år bliver Human House og ArbejdsmiljøCentret søsterselskaber. Tilsammen er Human House og ArbejdsmiljøCentret nu Danmarks største autoriserede arbejdsmiljørådgiver samt en markant rådgiver inden for organisations- og lederudvikling. Virksomhederne fortsætter under to navne, og det tætte samarbejde mellem ledelseshuset og arbejdsmiljørådgiveren kommer kunderne til gode i form af større bredde og ballast i rådgivningen. Samtidig vedbliver de to selskaber med hver for sig at tilbyde unik, specialiseret viden til de enkelte markeder.

PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Et godt psykisk arbejdsmiljø er den olie, der får virksomhedens medarbejdere til at fungere som ét samlet hold, der arbejder sammen om at give kunden den bedste service. Når vi i ArbejdsmiljøCentret rådgiver om psykisk arbejdsmiljø, bevæger vi os på tre forskellige niveauer: individet, gruppen og ledelsen. Alt efter den konkrete udfordring har vi fokus på et eller flere af niveauerne og inddrager de relevante værktøjer.

FYSISK ARBEJDSMILJØ

Et fysisk arbejdsmiljø er alt det, der har at gøre med de fysiske rammer for udførelsen af dit arbejde. Det handler om bygninger, maskiner og materialers påvirkning på mennesker, og hvordan de kan inddrages for at skabe de optimale betingelser og forhold på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt at tænke det fysiske arbejdsmiljø ind så tidligt som muligt, når du bygger om eller bygger helt nyt. For når du lægger dig fast på design og materialer, træffer du samtidig et valg om det fremtidige indeklima – både i forhold til luft, akustik, støj, lys og temperaturer.
Share This