AMC hjælper danske virksomheder i Singapore

I Singapore er arbejdsmiljø et område i rivende udvikling, og især de mange danske og internationale virksomheder er med deres høje krav med til at skabe forandringer. I september måned rykkede ArbejdsmiljøCentrets Carina Hjørngaard Hjorth teltpælene op og flyttede om på den anden side af jorden. Her skal hun løfte arbejdsmiljøet i danske virksomheders asiatiske kontorer ved at implementere Nordic Work Culture.

Nærmest som symbol på den udvikling, som landet har kastet sig ud i, blev den 21. World Congress on Health and Safety dette år afholdt i Singapore. Kongressen, der finder sted hvert tredje år, præsenterer den nyeste viden inden for arbejdsmiljø, og hovedtemaet for 2017 vidner om det ambitionsniveau, som den lille østat har lagt for dagen: Vision Zero. Carina Hjørngaard Hjorth deltog som repræsentant for ArbejdsmiljøCentret, og hun kunne fortælle om en kultur, der er klar til at tage imod en ny måde at tænkte arbejdsmiljø:

”Der er ingen tvivl om, at arbejdsmiljø er et område, som kommer til at fylde meget i fremtiden,” fortæller Carina. ”De helt store fokusområder er ulykker, arbejdsmiljø- og sikkerhedskultur samt det, vi med et glimt i øjet kalder røg, støj og møg – altså de meget grundlæggende arbejdsmiljøtemaer. Derfor giver det også ret god mening, at det er den ambitiøse Vision Zero-tilgang, som Singapores Ministry of Manpower (beskæftigelsesministeriet, red.) har kastet sin kærlighed på. Hele mindsettet bag Vision Zero er jo forholdsvist simpelt, og derfor er det muligt at tilpasse til virksomheder, der ikke tidligere har arbejdet med arbejdsmiljø. Konkret kunne det f.eks. være i form af Toolbox-uddannelsen, som AMC har været med til at udvikle, og som inkorporerer principperne bag Vision Zero.”

Må jeg få dit visitkort?

Singapore er et land i rivende udvikling, og mennesker og virksomheder fra hele verden strømmer til for at være en del af det multikulturelle miljø. Men det betyder også, at der er rigtig mange medarbejdere fra forskellige lande, som ikke nødvendigvis taler samme sprog, hvilket er en af de helt store udfordringer for arbejdsmiljøet.

”I Singapore er arbejdsmiljøet stadig så relativt spædt, at det ikke giver så meget mening at tale om det i forhold til de lokale virksomheder, og det lader til, at det primært er de større virksomheder, som har udviklet strategiske arbejdsmiljøperspektiver. Særligt i byggeri- og containerindustrien er der et stort fokus på arbejdsmiljø – særligt de klassiske temaer og i noget mindre grad de psykiske arbejdsmiljøtemaer,” siger Carina og uddyber, at det især er internationale og store lokale virksomheder, der er med til at skubbe til landet mod høje standarder. Hun ser også en mulighed for, at det måske er via disse virksomheder, at fokus på psykiske arbejdsmiljøtemaer skal vinde indpas.

”Jeg har været i dialog med en del danskforankrede virksomheder, der er interesserede i at samarbejde om at højne standarden for deres medarbejdere – både de udstationerede, de lokale og deres kunder. Vores ydelseskatalog vækker stor begejstring, og jeg har fået et rigtig godt indtryk af, hvordan vores ydelser passer ind i den globale verden. Jeg har også fået et godt indblik i virksomhedskulturen i Singapore, hvor det f.eks. er vigtigt at modtage andres visitkort med stor respekt og for guds skyld huske at rose dem! Hernede går det ikke at aflevere og modtage et visitkort halvt ubemærket ved et forretningsmøde,” når hun at tilføje med et grin, inden den halvdårlige Skype-forbindelse må give fortabt.

Lars Tornvig

Direktør, Øst

3123 2157 · lt@humanhouse.com

Kontakt Carina Hjørngaard, og hør mere om et eventuelt samarbejde.

FOREBYGGELSESPROJEKTER

De fleste virksomheder har fået øjnene op for, at forebyggelse er en investering, der virkelig betaler sig. Som arbejdsmiljørådgiver er vi glade for at skabe viden og udvikle værktøjer, der understøtter et godt arbejdsmiljø, men når der er travlt, oplever vi ofte, at de gode vaner går fløjten. Kulturændringer fra ledelsen er ofte afgørende for, om forebyggelsen lykkes, og det er udgangspunktet for vores forebyggelsesprojekter, der dækker alle aspekter af arbejdsmiljøet.

ULYKKESFOREBYGGELSE

Det bedste værn mod ulykker er at have en klar politik og et organiseret arbejdsmiljøarbejde med løbende risikovurdering. Sagt med andre ord: Arbejdsulykker skal undgås gennem forebyggelse, og god forebyggelse forudsætter, at I forholder jer kritisk til arbejdsfunktionerne i jeres virksomhed og undersøger, om der er situationer, hvor det kan gå galt.

NORDIC WORK CULTURE

I Danmark og Norden har vi en unik potentiel konkurrencefordel i form af vores arbejdskultur. Vi har ganske enkelt medarbejdere, der ønsker at gå på arbejde for at skabe værdi for virksomhedens kunder eller borgere. Vores arbejdskultur er også kendetegnet af medarbejdere, der tager ansvar for at få løst opgaverne, og som tør sige deres mening og deler viden og indsigt med kolleger og ledelse. Kort sagt: Vi har medarbejdere, der er engagerede.

Share This