AMC og Roskilde Kommune fortsætter samarbejdet

ArbejdsmiljøCentret og Roskilde Kommune har gennem mange år haft et nært samarbejde, og med en nyligt indgået rammeaftale om arbejdsmiljørådgivning på alle områder er samarbejdet blevet endnu stærkere.

Med sine 82.000 borgere og 7.000 medarbejdere er Roskilde Kommune Region Sjællands største kommune. Det betyder mange varierende opgaver og funktioner, der alle har sine særlige arbejdsmiljøudfordringer.

Derfor har ArbejdsmiljøCentret og Roskilde Kommune per 1. marts indgået en ny rammeaftale. Den skal sikre arbejdsmiljørådgivning på alle områder. Dvs. det biologiske, kemiske, fysiske, psykosociale og ergonomiske område. Og netop det psykiske område blev der lagt vægt på i bedømmelsen af tilbuddet, fortæller Eva Gyldvig, der er arbejdsmiljøchef i Roskilde Kommune:

”Især det psykiske område er et stort fokuspunkt for os. Det er vigtigt at have et samarbejde med konsulenter, der er meget erfarne på området, og som kender de udfordringer, vi står over for. Valget faldt bl.a. på ArbejdsmiljøCentret på grund af den meget brede profil. Hos dem er kvalifikationerne meget høje på tværs af alle områder.”

Forebyggende strategisk arbejde

AMC og Roskilde Kommune har gennem de seneste seks år haft et tæt samarbejde. AMC har især løste akutte her og nu-problemstillinger. Den løsning har Roskilde Kommune været meget tilfreds med, men i det kommende samarbejde ser Eva Gyldvig også frem til at søsætte nogle større forebyggelsesprojekter. De skal have fokus på det strategiske plan:

”Vi kunne godt tænke os at lave noget om robuste arbejdspladser. Vi skal blive bedre til, at rammesætte rammeløst arbejde,” fortæller hun. ”I vor tid kan arbejde og fritid meget nemt flyde sammen, når man har mulighed for at arbejde hjemme. Man bruger bl.a. samme telefon både arbejdsmæssigt og privat. Det giver en stor frihed, men det er samtidig også en skærpet forpligtelse. Vi kunne godt tænke os at bruge vores viden om stress til at tænke anderledes i forhold til, hvordan vi får fastsat disse rammer.”

Af andre relevante temaer nævner Eva Gyldvig desuden ergonomi i dagplejen og udvikling af det psykiske arbejdsmiljø generelt. Hun mener blandt andet, at det kunne det være interessant at se på et overordnet projekt om vold og trusler. Her kan man gå i dybden på udvalgte områder efter behov.

Vundet rammeaftale

AMC vandt rammeaftalen i offentligt udbud i konkurrence med fem andre tilbudsgivere. Rammeaftalen løber som udgangspunkt fra 1. marts 2017 til 28. februar 2019, hvorefter den to gange kan forlænges med yderligere et år.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om arbejdsmiljørådgivning.

ARBEJDSMILJØRIGTIG LEDELSE

I samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt har Arbejdsmiljøcentret Human House udarbejdet et uddannelsesforløb målrettet ledere og arbejdsmiljørepræsentanter med talent for og lyst til at blive endnu dygtigere ledere inden for arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljørigtig ledelse er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. Grundlaget for undervisningen er din dagligdag. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer. Du får ny viden gennem oplæg og refleksion – og ikke mindst gennem sparring i mindre grupper i forhold til praksisnære problemstillinger.

EKSTERN MILJØRÅDGIVNING

Når det kommer til påvirkning af det eksterne miljø, stiller myndighederne strenge krav. Men området er omfattende og kan ofte være svært at gennemskue for den enkelte virksomhed. Uanset om det gælder støj, luftforurening, affald eller spildevand, har vi overblik over processerne og kan hjælpe med at dokumentere og nedbringe påvirkningerne. Ekstern miljørådgivning giver dig mulighed for at trække på vores brede vifte af ekspertviden, og på baggrund af målinger og beregninger præsenterer vi tiltag, der sikrer, at alle relevante miljøkrav overholdes.

Share This