AMC vinder 4-årig trivselsordning i Aabenraa Kommune

En helt ny trivselsordning i Aabenraa Kommune skal sikre, at medarbejderne kan få hurtig hjælp, når behovet opstår, og at forebyggelse får en helt central plads i kommunens strategiske arbejde. Det skal styrke kommunen som en sund, sikker og attraktiv arbejdsplads, og ArbejdsmiljøCentret skal de næste fire år hjælpe med at løfte opgaven på den psykiske del.

”Den nye trivselsordning er blevet indført på baggrund af behovet i organisationen. Den består af en række forebyggende aktiviteter, der skal øge trivslen på kommunens arbejdspladser,” fortæller Karen Storgaard Larsen, der er personalechef i Aabenraa Kommunes personaleafdeling. ”Ved at tilbyde fysioterapi og fysisk træning har vi mulighed for at forebygge kropslige skavanker, men fra hovedsamarbejdsudvalgets side har man også ønsket at tage ansvar for at styrke det psykiske arbejde. Det gør vi nu med hjælp fra ArbejdsmiljøCentret.”

EU-udbud

Samarbejdet mellem ArbejdsmiljøCentret og Aabenraa Kommune løber fra 1. januar 2019 og fire år frem. ArbejdsmiljøCentret skal de næste fire år løse opgaver som f.eks. krisehjælp på både individ- og gruppeniveau, akut krisehjælp, samtaleforløb og procesdage med fokus på alt inden for psykisk arbejdsmiljø – bl.a. konflikter, samarbejde samt vold og trusler.

”Vi fik et godt tilbud fra ArbejdsmiljøCentret, som opfyldte alle de kriterier, der var blevet sat. Det var det bedste bud, og vi glæder os til samarbejdet,” fortæller Karen Storgaard Larsen.

Proaktive arbejdsmiljøgrupper

Karen Storgaard Larsen fortæller desuden, at det får stor betydning for medarbejderne hurtigt at kunne få den hjælp, de har behov for:

”Vi oplever en stigning i antallet af hændelser med f.eks. vold og trusler samt uønsket seksuel opmærksomhed, og vi vil som organisation gerne kunne hjælpe og understøtte vores medarbejdere, hvis de beklageligvis befinder sig i en svær situation. Med den nye trivselsordning kan vi reagere hurtigere, og dermed mindske risikoen for en sygemelding eller vedvarende men. Trivselsordningen skal nemlig også bruges til at understøtte indsatsen for et lavere sygefravær.”

”Vi vil gerne ændre fokus i vores forebyggende arbejde fra at være individ-baseret til at være gruppe-baseret, og i den proces har vi ønsket at aktivere arbejdsmiljøgrupperne i endnu højere grad og involvere dem i trivselstiltagene,” fortæller Karen Storgaard Larsen og tilføjer afslutningsvist, at det desuden er en bonus, hvis trivselsordningen ender med at tiltrække nye, dygtige medarbejdere, fordi det rygtes, at Aabenraa investerer i et godt arbejdsmiljø.

Stig Holm

Afdelingsleder, Kolding

2630 0544 · sh@amcentret.dk

Anja Dahl Pedersen

Erhvervspsykolog

3065 5473 · ad@amcentret.dk

KONTAKT

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om vores kompetencer inden for psykisk arbejdsmiljø.

Ledelseshus og arbejdsmiljørådgivers samarbejde bliver førende på markedet

Fra det nye år bliver Human House og ArbejdsmiljøCentret søsterselskaber. Tilsammen er Human House og ArbejdsmiljøCentret nu Danmarks største autoriserede arbejdsmiljørådgiver samt en markant rådgiver inden for organisations- og lederudvikling. Virksomhederne fortsætter under to navne, og det tætte samarbejde mellem ledelseshuset og arbejdsmiljørådgiveren kommer kunderne til gode i form af større bredde og ballast i rådgivningen. Samtidig vedbliver de to selskaber med hver for sig at tilbyde unik, specialiseret viden til de enkelte markeder.

KOMMUNER

Danmarks 98 kommuner består hver af en række enheder med vidt forskellige arbejdsopgaver og dermed vidt forskellige udfordringer på arbejdsmiljøområdet. Der er store forskelle på arbejdsopgaver og -processer i materialegården, på daginstitutionen, plejehjemmet eller socialkontoret. Arbejdsmiljø i kommuner spænder fra sundhed, ergonomi og ulykkesrisici over teknik og kemi til ledelse og psykisk arbejdsmiljø.

PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Et godt psykisk arbejdsmiljø er den olie, der får virksomhedens medarbejdere til at fungere som ét samlet hold, der arbejder sammen om at give kunden den bedste service. Når vi i ArbejdsmiljøCentret rådgiver om psykisk arbejdsmiljø, bevæger vi os på tre forskellige niveauer: individet, gruppen og ledelsen. Alt efter den konkrete udfordring har vi fokus på et eller flere af niveauerne og inddrager de relevante værktøjer.
Share This