Anlægsloftet suspenderes – tænk arbejdsmiljørigtig projektering ind i byggeprojektet nu

Anlægsloftet er den begrænsning, som kommuner og regioner har for hvor mange penge, de må bruge til bl.a. at renovere og bygge. I år var beløbet fastsat til 19,1 milliarder kroner, men for at støtte dansk erhvervsliv og pumpe likviditet ud i Danmark i kølvandet på den aktuelle krise er anlægsloftet blevet fjernet i hele 2020. Kommuner og regioner har dermed fået mulighed for at føre ellers udskudte projekter til forbedring af det fysiske arbejdsmiljø ud i livet, og de påkrævede indeklimamålinger kan netop nu udføres mere effektivt og med minimal gene for ansatte eller undervisning. Så mens nogle lokaler står tomme, er der altså værdifuld viden at hente, så tiltrængte forbedringer til indeklimaet blandt ansatte og elever kan sikres hurtigere. Dog er det vigtigt at sørge for ordentlig arbejdsmiljøkoordinering og undgå hovsa-løsninger.

Hverdagen er anderledes lige nu, hvor vi sammen holder afstand, og det betyder også, at adskillige kontorbygninger, daginstitutioner, folkeskoler, gymnasier, sportshaller, biblioteker, plejehjem og mange andre offentlige bygninger står mere eller mindre mennesketomme tilbage.
I sidste uge meddelte finansministeren, at anlægsloftet suspenderes for dermed at skubbe hjulene i gang, hvor det er muligt. Det giver sig selv, at der med det tiltag opstår enestående muligheder rundt om i regioner og kommuner for at tage hul på bygge- og renoveringsprojekter, som har været budgetteret til at blive realiseret på et senere tidspunkt, men altså kan påbegyndes nu.

Brug evidensbaserede løsninger i byggeriet – og spar penge

Ifølge Vibeke Rasmussen, der er chefkonsulent og underviser på den lovpligtige arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse hos ArbejdsmiljøCentret, bør det fjernede anlægsloft også være en anledning til at slå et slag for, at du i den forbindelse stiller skarpt på at få et ordentligt byggeprojekt, der holder både tidsplan og økonomi:
”Der er evidens for, at der er penge at spare, når du sørger for ordentlig arbejdsmiljøkoordinering fra bygherrens side, når bygninger skal renoveres. Kræver du ordentlig koordinering, sparer du tid og dermed også penge, fordi projektet bliver færdigt til tiden, og du undgår ekstraomkostninger. Fordi anlægsloftet er fjernet, er der lige nu større økonomisk råderum, og derfor er der råd til at gøre det ordentligt.”

DTU: Børns indlæringsevne kan øges markant via godt indeklima

Chefkonsulent og teknisk miljøleder hos ArbejdsmiljøCentret Søren Jakobsen supplerer: ”Vi har efterhånden stor viden om, hvad vi skal være opmærksomme på for at sikre et godt fysisk arbejdsmiljø i lokalerne. Forskning viser eksempelvis tydeligt, at med ordentligt udførte akustikkortlægninger i daginstitutioner, er det muligt at dæmpe støjen til stor gavn for både ansatte og børn i forhold til de støjgener, de udsættes for på daglig basis. Hertil kommer, at forskning fra DTU viser, at børns indlæringsevne øges markant, når indeklimaet er godt, og der er sikret god ventilation og en belysning, der understøtter undervisning og læring. Ja, faktisk er der belæg for, at man kan vinde et helt års skolegang ved at introducere godt indeklima, der hvor læringen sker – nemlig på vores uddannelsesinstitutioner.”

Udnyt muligheden for et bæredygtigt arbejdsmiljø

Budskabet er altså til at tage at føle på fra teknikerteamet hos ArbejdsmiljøCentret: Udnyt de nye muligheder, men sørg for at komme hele vejen rundt, så der kommer styr på de fysiske forhold, og tænk på den måde et bæredygtigt arbejdsmiljø ind i projekterne allerede i de indledende faser, når renoveringen eller byggeriet påbegyndes rundt om i landet. Hvad er mere oplagt end at få det gjort nu, hvor lokalerne er tomme? Støjmålinger, akustikkortlægninger, indeklimamålinger, der tager højde for luftkvalitet, fugtighed og lys er blot nogle af de faktorer, man bør have med i sine overvejelser, når man tænker et sundt og bæredygtigt fysisk arbejdsmiljø ind i sine byggeplaner. Og de målinger kan altså netop nu udføres mere effektivt og uden at være til gene for de ansatte, som jo arbejder hjemmefra.

Søren Jakobsen

Teknisk miljøleder • MEM • Øst

2927 2350 · sj@humanhouse.com

Vibeke Rasmussen

Fysioterapeut • MEM • Øst

4026 5925 · vira@humanhouse.com

KONTAKT

Skal jeres byggeri- og renoveringsprojekter i gang nu? Kontakt os, og hør mere om, hvordan I sikrer, at arbejdsmiljøet er tænkt ordentligt ind i jeres forestående byggeprojekter.

> HENT PRODUKTBLAD

Sund og sikker genåbning af arbejdspladsen

Mange virksomheder står over for at kunne forberede en forsigtig genåbning af vores arbejdspladser rundt om i landet. Det betyder, at der for mange nu venter en stor og presserende opgave med at sikre, at den gradvise genåbning sker på en forsvarlig, sund og sikker måde. Vi står som altid klar til at guide og rådgive, så du hurtigt kan få overblik over, hvor du skal have dit fokus, når du starter forberedelserne til at byde medarbejdere og kunder indenfor på ny.

360 graders forebyggelse

360ᵒ forebyggelse er vores overordnede koncept, der screener virksomhedens arbejdsmiljø fra inderst til yderst. Som navnet antyder, kommer vi hele vejen rundt og kigger på alt fra ergonomi, indeklima og kemi til psykisk arbejdsmiljø, APV og ulykkesforebyggelse. 360ᵒ forebyggelse er bygget op af fem trin, der identificerer udfordringerne, finder løsninger og sørger for fastholdelse. Selvom to udfordringer umiddelbart synes meget forskellige, ser vi nemlig ofte, at der er en sammenhæng.

BYGGERI OG ANLÆG

Projekter og primære forretning inden for byggeri og anlæg adskiller sig væsentligt fra andre brancher. Byggepladserne skifter udseende fra dag til dag, og der er ofte mange forskellige og skiftende virksomheder og myndigheder involveret i projektet på og omkring byggepladsen. Her kan du læse fem eksempler på vigtige arbejdsmiljøtemaer inden for bygge- og anlægsbranchen.

Share This