APV efter cafémetoden i Materielgården

Det er den 12. december 2008, og det sidste af tre hold medarbejdere er godt i gang med arbejdspladsvurderingen (APV) efter den nye cafémetode. Musikken spiller, mens Materielgårdens vejmænd, gartnere og mekanikere vandrer videre til næste bord, hvor en ny opgave venter dem.

​Materielgården er en selvstændig entreprenørvirksomhed i Roskilde Kommune med i alt 130 fastansatte gartnere, vejmænd, mekanikere, specialarbejdere og kontorpersonale. Materielgården blev i 2000 slået sammen med Gartnergården og består i dag af en hovedafdeling og otte satellitter, som ligger rundt omkring i kommunen.​

Den anerkendende APV som cafémodel

​I den anerkendende APV tages der udgangspunkt i Arbejdstilsynets krav til, hvad en APV skal indeholde. Men i stedet for at fokusere på problemer i arbejdsmiljøet, kortlægger og identificerer medarbejderne deres drømme for det fremtidige arbejdsmiljø. At man taler om drømme og ønsker for fremtiden og ikke problemer er med til at skabe en positiv stemning.​

“I starten havde nogle medarbejdere den holdning, at det ikke nyttede noget at holde APV, men efterhånden vendte stemningen, og det var som om, de tænkte, at det alligevel godt kan være, at ledelsen lytter. APV’en er jo en hjælp til ledelsen, så vi kan gøre tingene bedre, og det bliver sjovere at være på arbejde,” fortæller Paul Erik Andersen.​

Den anerkendende APV indledes ved, at seks grupper skal tale om de gode erfaringer fra deres arbejdsmiljø. Svend Larsen oplevede, at ”da de sad i mindre grupper, blev det mere intimt, så de, der normalt ikke siger ret meget, lukkede lidt mere op. På den måde kom der flere emner på bordet”.​

En afslappet stemning, hvor alle tør byde ind

I den anerkendende APV som cafémetode skal medarbejderne gennemgå alle de relevante områder inden for deres arbejdsmiljø så som psykisk, fysisk og kemisk/biologisk arbejdsmiljø, ulykkesfarer, ergonomi og arbejdsrelateret sygefravær. Emnerne bliver fordelt ved seks borde, som medarbejderne gruppevis skal cirkulere mellem. På denne måde får medarbejderne diskuteret alle de emner, som Arbejdstilsynet kræver af en APV.​ Efter 10-15 minutter tændes der for musikken, og deltagerne må skifte til næste bord og emne.​

”Det gode ved cafémodellen er, at alle kan og tør byde ind, for det er kun den lille gruppe, man kan dumme sig over for. Det er noget andet, end hvis der sidder 50 mennesker, og de er ikke bange for, at formændene eller ledelsen bruger det, de siger, mod dem senere, for det er fuldstændig anonymt. Der er ingen, der ved, hvem der har sagt hvad,” siger Paul Erik Andersen.​

Et fælles fokus på problemløsning

Både gartnere, mekanikere, vejmænd, forskellige specialister samt formænd og ledere var til stede under dette års APV i Materielgården i Roskilde. Lederne måtte overvære processen fra sidelinjen, men medarbejderne havde mulighed for undervejs at trække dem med ind i deres diskussioner. Denne blanding mellem arbejdsgrupper har givet medarbejderne en bredere forståelse for hinandens arbejdsopgaver og udfordringer i hverdagen.​

”Det er jo stort set de samme problemer, vi har alle sammen. Før gik vi bare rundt i vores egen lille verden og troede, at det kun var os selv, der havde et problem”, siger Svend Larsen. Både Bjarne Sørensen og Svend Larsen er enige med Paul Erik Andersen i, at den nye cafémetode har været effektiv og fået flere af medarbejdernes synspunkter frem i APV’en.​

Efter en lang dags APV er de ansatte i Materielgården i godt humør. De diskuterer dagens begivenheder med hinanden og ser frem til at følge med i, hvordan deres forslag til forbedringer på arbejdspladsen vil blive brugt af sikkerhedsudvalget og ledelsen.

Anne Lehnschau

Erhvervspsykolog • Øst

6163 2181 · ale@amcentret.dk

Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder

KOMMUNER

Danmarks 98 kommuner består hver af en række enheder med vidt forskellige arbejdsopgaver og dermed vidt forskellige udfordringer på arbejdsmiljøområdet. Der er store forskelle på arbejdsopgaver og -processer i materialegården, på daginstitutionen, plejehjemmet eller socialkontoret. Arbejdsmiljø i kommuner spænder fra sundhed, ergonomi og ulykkesrisici over teknik og kemi til ledelse og psykisk arbejdsmiljø.

PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Et godt psykisk arbejdsmiljø er den olie, der får virksomhedens medarbejdere til at fungere som ét samlet hold, der arbejder sammen om at give kunden den bedste service. Når vi i ArbejdsmiljøCentret rådgiver om psykisk arbejdsmiljø, bevæger vi os på tre forskellige niveauer: individet, gruppen og ledelsen. Alt efter den konkrete udfordring har vi fokus på et eller flere af niveauerne og inddrager de relevante værktøjer.

APV og strategiske kortlægninger

Med mere end 35 års erfaring inden for ledelse, sundhed og arbejdsmiljø er ArbejdsmiljøCentret en værdifuld medspiller, når du skal identificere udviklingspotentialet i din virksomhed. I tæt samarbejde med virksomhedens nøglepersoner skræddersyr vi en kortlægning, som passer præcis til jeres behov og ønsker. Vi skaber overblik over de områder, der giver værdi at arbejde videre med, og præsenterer APV-resultaterne på overskuelig vis. På den måde kan løsningerne implementeres nemt og hurtigt.
Share This