APV og COVID-19: Det har vi lært af den nye spørgeramme

I august sidste år udarbejdede konsulenterne hos Human House en tilføjelse til den eksisterende APV-spørgeramme, som har fokus på medarbejderens oplevelse af arbejdspladsens håndtering af COVID-19. Nu, knap et år efter, er det muligt at sammenfatte, hvad der har været de største udfordringer og konkludere på værdifuld læring. Mette Skau Bachhausen tager os igennem de gennemgående temaer i de første evalueringer fra det seneste års tid med den nye spiller på banen, COVID-19.

COVID-19-pandemien har haft meget forskellig indflydelse på arbejdspladserne i Danmark og deres mulighed for fortsat at drive virksomhed: Nogle har måttet sende samtlige medarbejdere hjem for at arbejde hjemmefra, mens andre – f.eks. produktionsvirksomheder – har været nødsaget til fortsat at have en stor del af deres medarbejdere fysisk til stede på arbejdspladsen. Disse forskelle til trods har begge scenarier været udfordrende for medarbejdere og ledere både fysisk og mentalt. Det er blandt andet det, man kan konkludere ud fra de APV-besvarelser, som Human Houses konsulenter har arbejdet med siden sidste år.

Et nødvendigt supplement til APV’en

”Langt størstedelen af de APV-kunder, vi har arbejdet med siden efteråret, hvor vi gik i luften med den nye COVID-19 spørgeramme, har valgt at inddrage COVID-temaet helt eller delvist i deres APV afhængigt af, hvad der har været relevant for den enkelte kundes virksomhed. Derudover har vi gennemført en række temperaturmålinger, hvor både de fysiske arbejdsmiljøforhold og trivslen blandt medarbejderne under pandemien har været i fokus alene – altså en isoleret COVID-kortlægning,” forklarer seniorkonsulent Mette Skau Bachhausen, der dagligt er ansvarlig for bl.a. APV- og trivselsmålinger i Human House.

Nye vilkår, nye problemstillinger, nye behov

På baggrund af de APV’er og trivselsmålinger, der er blevet gennemført siden oktober ’20, fremhæver Mette Skau Bachhausen tre gennemgående fokuspunkter:
”I det fysiske arbejdsmiljø og i forhold til retningslinjer og forholdsregler i forbindelse med COVID-19, ser vi, at virksomhederne generelt er rigtig godt med. Langt de fleste steder er medarbejderne trygge ved virksomhedens generelle håndtering af COVID-situationen, selvom nogle måske er kommet lidt langsomt eller usikkert fra start – særligt i forhold til at få en ny arbejdsvirkelighed struktureret. Her har det været vanskeligt at få medarbejderne informeret grundigt og ofte nok i takt med de kontinuerligt skiftende restriktioner, nye hygiejnetiltag og retningslinjer. Men der har generelt været et stort fokus på at rette op på det,” uddyber Mette Skau Bachhausen.

Ergonomi på hjemmearbejdspladsen og social sult

Mette Skau Bachhausen forklarer videre, at én af de andre store udfordringer inden for det fysiske arbejdsmiljø er ergonomien: Med langvarigt hjemmearbejde har mange medarbejdere haft svært ved at få indrettet deres arbejdsplads ergonomisk hensigtsmæssigt, og mange har desværre først opdaget det, da generne begyndte at kunne mærkes i form af f.eks. muskelsmerter eller hovedpine som en følge af uheldige arbejdsstillinger.
Et tredje gennemgående tema i kortlægningerne har været det store savn, mange har oplevet, i forhold til de sociale aspekter af arbejdslivet, konstaterer Mette Skau Bachhausen:
”Kommunikation, social interaktion og vigtigheden af at have tilstrækkelig kontakt til både kolleger og ledere, ser vi, har været en stor udfordring mange steder, og det kræver en ekstra indsats fra virksomhederne at bibeholde fællesskabsfølelsen, når man ikke er samlet regelmæssigt. Det har konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø, og det er en vigtig opgave særligt for lederne, som skal være mere aktivt opsøgende, fordi de ikke er fysisk synlige. Fælles for alle lag i virksomheden er det dog, at man savner den uformelle snak på arbejdspladsen, hvor man får mulighed for at vende nogle ting i løbet af dagen – f.eks. når man mødes ved kaffemaskinen eller hen over frokosten,” forklarer Mette Skau Bachhausen.

Pandemien har lært os at være fleksible

Det er fortsat vigtigt for virksomhederne at være opmærksomme på de ændrede arbejdsbetingelser, og Mette Skau Bachhausen understreger, at der er meget vigtig læring at tage med fra COVID-19-APV’erne, særligt i denne genåbningsfase, hvor det fortsat kræver god dialog mellem ledere og medarbejdere at få alle godt og trygt tilbage. Men også i forhold til fremtidens arbejdspladser og måden, vi anskuer arbejdslivet, er der særligt et element, vi med fordel kan fokusere på:
”Når vi som konsulenter drøfter resultaterne af vores kortlægning med virksomhederne, og vi sammen kigger fremad i forhold til den læring, vi har fået i løbet af pandemien, så er et stort tema fleksibilitet. Mange virksomheder, som ikke har praktiseret hjemmearbejde blandt medarbejderne tidligere, har nu fundet ud af, at det faktisk kan fungere rigtig godt, og at det ydermere øger trivslen blandt medarbejderne: At have fleksibilitet til at kunne indrette sin arbejdsdag anderledes end tidligere har mange steder givet et stort plus på trivselskontoen,” konkluderer seniorkonsulenten.

 

Mette Skau Bachhausen

Seniorkonsulent• Øst

9340 2201 · mesk@humanhouse.com

KONTAKT OS

Er du interesseret i at høre mere om COVID-19-spørgerammen, trivselsmålinger, eller står I på din arbejdsplads overfor at skulle gennemføre en APV? Vores konsulenter står klar til at hjælpe.

Ny APV-spørgeramme: Tag temperaturen på din COVID-19-indsats

Alle virksomheder skal minimum hvert tredje år lave en arbejdspladsvurdering (APV). Det gælder også, hvis der sker væsentlige vedvarende ændringer i arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene. Som når en pandemi tvinger medarbejderne til at arbejde hjemme eller agere helt anderledes på arbejdspladsen. Selv hvis ændringerne ikke er vedvarende, og du ikke er lovmæssigt forpligtet til at lave en APV, kan det være en god idé at tage en temperaturmåling på medarbejdernes oplevelse af COVID-19-håndteringen.

TRIVSELSUNDERSØGELSER

En trivselsundersøgelse tager temperaturen på, hvordan medarbejdere og ledelse har det med at være på arbejdspladsen. Undersøgelsen giver et tydeligt billede af trivslen – eller det modsatte – og I får samtidig et redskab, som I efterfølgende kan benytte i en målrettet dialog om de udfordringer, undersøgelsen eventuelt afdækker. Trivselsundersøgelsen afdækker alle de områder, der er vigtige for at sikre trivslen på en arbejdsplads.

APV og strategiske kortlægninger

Med mere end 35 års erfaring inden for ledelse, sundhed og arbejdsmiljø er Human House en værdifuld medspiller, når du skal identificere udviklingspotentialet i din virksomhed. I tæt samarbejde med virksomhedens nøglepersoner skræddersyr vi en kortlægning, som passer præcis til jeres behov og ønsker. Vi skaber overblik over de områder, der giver værdi at arbejde videre med, og præsenterer APV-resultaterne på overskuelig vis. På den måde kan løsningerne implementeres nemt og hurtigt.

Share This