ARBEJDSMILJØ TÆNKES IND HOS MIDTTRAFIK

ArbejdsmiljøCentret har over en årrække givet Midttrafik rådgivning i forhold til deres callcenter i Højbjerg. Funktionsleder Merete Lundgård Nielsen udtaler, at medarbejderne gang på gang har givet udtryk for, at de er meget begejstrede for den nye indretning og det forbedrede arbejdsmiljø/lydniveau.

Rådgivningen tog udgangspunkt i en udredning af indeklima- og støjproblemer i callcentret. Callcentret tager sig af opkald fra borgere angående bestilling af Flextur, handicapkørsel og teletaxa. Problemerne bestod bl.a. af varmebelastning fra solen og en ventilation, der skabte træk i stedet for luftskifte. Sammen med Midttrafiks ejer af bygningen og dennes rådgiver/ingeniør, blev der lavet en plan for indretning og solafskærmning. Derudover blev de eksisterende ventilationsanlæg tilrettet og indreguleret.

Senere da Arbejdstilsynet på besøg udløstes et påbud pga. støj. Callcentret er det, man kalder en ”telefonintensiv” arbejdsplads, og taleopfattelsen via telefon påvirkes meget af rummets akustiske forhold, samt af lyd fra kolleger m.v. Under denne gangs rådgivning, gik AMC ind og lavede akustikmålinger. Efterfølgende kom de så med forslag til lyddæmpende forbedringer og ændringer, som gjorde forskellen.

AMC’s rådgivning gav stor tilfredshed blandt medarbejderene

Den APV, der blev gennemført efter ombygningen af callcentret, viste at 100 procent af de medarbejdere, der havde besvaret undersøgelsen, var tilfredse/meget tilfredse med lokalerne efter ombygningen. Alle medarbejdere er enige om, at arbejdsforholdene er blevet væsentligt forbedret på baggrund af ombygningen. De oplever nu stor trivsel i afdelingen.

De kompetencer, som ArbejdsmiljøCentret kunne tilbyde sammen med de nyeste måleinstrumenter og opdateret viden omkring reglerne på arbejdsmiljøområdet, gjorde at Midttrafik fik de helt rigtige løsninger til netop deres konkrete behov. Hvilket også udmøntede sig i ros til Midttrafik fra Arbejdstilsynet for de løsninger, der var blevet valgt.

Tag selv ansvar

For medarbejderne afholdte AMC et gå-hjem-møde med titlen ”Sidder du nu stille igen..” På dette møde blev der lagt vægt på leveregler for kontoret, samt det fysiske aspekt. Det at passe på kroppen på job, selv tage ansvar for kroppen og justere vanerne til noget, der giver mere energi og er bedre for kroppen.

Afsluttende var AMCs fysioterapeut på besøg på callcentret, hvor hun sikrede at kontor, møbler og skærme var indrettet ergonomisk korrekt, for at forebygge gener.

På opfølgningsmødet i 2015 kunne AMC konstatere, at der fortsat er stor tilfredshed blandt medarbejdere vedr. arbejdsmiljøet.

Søren Jakobsen

Teknisk miljøleder • MEM • Øst

2927 2350 · sj@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om, hvordan du undgår dårligt indeklima på din arbejdsplads? Kontakt os for at høre mere.

Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder

INDEKLIMA

De fleste mennesker opholder sig indendørs størstedelen af deres arbejdstid – og det stiller krav til indeklimaet. Vi præsterer nemlig bedst, når vi er i komfort. Desværre er dårligt indeklima en realitet mange steder, og det har negativ indflydelse på koncentrationen og kan forårsage øget sygefravær.

STORRUMSKONTOR

Gennem de seneste år har adskillige undersøgelser dokumenteret konsekvenserne af storrumskontorer. På den ene side taler man om forstyrrelse og produktionstab og på den anden om videndeling og innovation. I sidste ende ser det dog ud til, at storrumskontoret er kommet for at blive, og derfor er det vigtigt at skabe de optimale rammer, så kontorlandskabet bliver en kilde til produktivitet frem for en gene i hverdagen.

KONTORERGONOMI

Mange medarbejdere, der arbejder ved computer i længere tid ad gangen, overbelaster deres muskelfibre og oplever derfor at få smerter i nakke, skuldre, lænd, albuer eller håndled – og det kan nemt blive dyrt i nedsat produktivitet og sygemeldinger. Heldigvis kan den rigtige indretning af arbejdspladsen fjerne generne igen, og forebyggende indsatser kan endda reducere risikoen for, at de overhovedet opstår.

Share This