Arbejdsmiljøorganisationens vigtige rolle i en tid med corona

På mange danske arbejdspladser er det en anderledes hverdag, vi dagligt møder ind til, end vi var vant til før nedlukningen i starten af 2020. Nogle af os møder igen ind på arbejdspladsen, mens andre fortsat arbejder hjemmefra. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og ikke mindst arbejdsmiljøorganisationens rolle som problemløser: Hvordan forebygger I risikoen for smitte hos de kolleger, der befinder sig fysisk på arbejdspladsen, og hvordan sikrer I arbejdsmiljøet hos de hjemmearbejdende kolleger? Hvordan kan I aktivere og revitalisere den samlede arbejdsmiljøindsats, der i mange virksomheder har stået stille eller været nedprioriteret under forårets nedlukning? Det er nogle af de spørgsmål, som Human House oplever, at både private og offentlige virksomheder søger svar på.

Få styr på smitterisici på arbejdspladsen – omsæt arbejdsmiljøerfaringerne til CoronaKriseStyring (CKS)

Rent praktisk er der en lang række forhold, som alle virksomheder skal forholde sig til i forbindelse med den daglige aktivitet på arbejdspladsen. Smitterisikoen er uændret, så den skal vi tage højde for, uanset hvad vi foretager os.

Arbejdsmiljøorganisationen er eksperter i sikring af det gode arbejdsmiljø, og eliminering af smitterisikoen bør naturligt være en af opgaverne. Som medlem af arbejdsmiljøorganisationen handler det i høj grad om at trække på virksomhedens arbejdsmiljøerfaringer og omsætte dem til CoronaKriseStyring (CKS).

CoronaKriseStyring i arbejdsmiljøorganisationen

CKS er ikke nogen let opgave, og derfor er her en række af de udfordringer, som er vigtige at styre efter, og de løsninger, vi hos Arbejdsmiljøcentret Human House typisk oplever efterspørgsel på:

Udfør en komplet kortlægning af smitterisikoen med en fyldestgørende risikokortlægning
Gennemgå alle smittekilder, hold dem op mod Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og beslut hvilke forebyggende tiltag som er nødvendige på jeres arbejdsplads. Gå frem efter en tjekliste, som I også bør bruge ved efterfølgende tilsyn for kontrol af, om tiltagene bliver efterlevet. ArbejdsmiljøCentret kan bidrage med en komplet tjekliste, og du kan desuden hente inspiration her.

Meget smittespredning handler om påvirkning af adfærd
Arbejd med instruktion og træning af alle medarbejdere. Her kan I benytte velkendte adfærdsregulerende virkemidler fra nudging som f.eks. piktogrammer, opstregning og andre automatiske styringsmekanismer. Vi kan rådgive jeres virksomhed om de adfærdsregulerende tiltag, som vil have den største effekt blandt medarbejderne.

Sørg for, at ventilationsanlægget ikke spreder virus
Forskningsstudier viser, at viras overlevelsesevne kan reduceres med 80 % ved den rette styring af luftfugtighed og temperatur . Mange virksomheder vil have gavn af en teknisk kortlægning af indeklimaet, herunder justering af ventilationsanlæg. Arbejdsmiljøcentret Human House kan måle og rådgive på de fleste indeklimafaktorer – også i en corona-kontekst.

Tilbyd ergonomisk vurdering af hjemmearbejdspladser
For nogle medarbejdere vil der være behov for ergonomisk vurdering og opgradering af hjemmearbejdspladsen, så arbejdet ikke medfører en unødig ergonomisk belastning. Human House tilbyder en hotline for ergonomisk rådgivning, og der ligger desuden en række gode råd til hjemmearbejdspladsen her.

Stress og mistrivsel blandt kollegerne kan forebygges
Når kollegerne møder ind på forskellige tidspunkter, og nogle fortsat arbejder hjemmefra, kan det psykiske arbejdsmiljø blive udfordret. Her kan tiltag som effektiv distanceledelse og online pulsmålinger om trivsel være forebyggende tiltag. Arbejdsmiljøcentret Human House kan bidrage med konkret rådgivning for forebyggelse af stress og mistrivsel.

Klæd arbejdsmiljøorganisationens medlemmer på med de nødvendige kompetencer til at styre sikkert gennem coronakrisen
Mangler arbejdsmiljøorganisationens medlemmer kompetencer i forhold til forebyggelse af smitterisikoen, så designer Arbejdsmiljøcentret Human House gerne en supplerende uddannelse målrettet jeres virksomhed. Uddannelsen kan foregå fysisk efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer eller som webinar.

Husk også arbejdsmiljøorganisationens faste og lovpligtige opgaver

Når arbejdsmiljøorganisationen har fået styr på CKS, er det vigtigt at genbesøge og revurdere de faste og lovpligtige opgaver, der måske har ligget stille en tid.

I den forbindelse er det oplagt at stille spørgsmålene:

  • Er der behov for at genbesøge den årlige arbejdsmiljødrøftelse for at sikre, at prioriteringen af arbejdsmiljø, strategi og mål holder trit med den nye virkelighed?
  • Skal I lave en revision af årshjulet for arbejdsmiljøaktiviteter?
  • Hvilke tjekpunkter skal med for at sikre, at smitterisiko er indarbejdet i understøttende arbejdsmiljøtjeklister- og værktøjer?
  • Skal I revidere APV’en, så den indeholder kortlægning af smitterisiko, og så den tager højde for eventuelle nye arbejdsformer?
  • Skal I opdatere jeres retningslinjer for udefrakommende besøgende?
  • Skal I udarbejde en decideret politik for risikosmitte?

Hos Human House kan I få rådgivning om revurdering og revision af det faste og lovpligtige arbejdsmiljøarbejde, så det kommer på omdrejningshøjde igen.

Kontakt Human House for konkret rådgivning

Uanset om jeres virksomhed har brug for konkret rådgivning i CoronaKriseStyring (CKS) eller skal tilbage på sporet i det faste og lovpligtige arbejdsmiljøarbejde, så tøv ikke med at ringe til Human House for en uforpligtende snak.

Har jeres virksomhed abonnement hos Human House, kan du ringe direkte til den arbejdsmiljøkonsulent, du plejer at bruge, for en indledende snak om forebyggende tiltag.

Henrik K. Pedersen

Strategisk arbejdsmiljø • Øst

3094 2776 · hkp@humanhouse.com

Jasper Eriksen

Afdelingsleder • Holstebro

3065 5487 · je@humanhouse.com

KONTAKT

Har du lyst til at høre mere om, hvordan I kan arbejde med CoronaKriseStyring i din arbejdsmiljøorganisation? Kontakt os, og hør mere.

Hybridteams: Virtuelt samarbejde

Tina Mulvad Jørgensen er erhvervspsykolog i Arbejdsmiljøcentret Human House, og hun oplever i denne runde af nedlukningen, at det kræver kræfter, og at særligt ledere nu henvender sig med et behov for at blive rådgivet om, hvordan man fortsat sikrer trivsel og samarbejde – hvordan man binder arbejdspladsen sammen på tværs – når medarbejderne befinder sig forskellige steder.

COVID-19: Hotspot-gennemgang af storrumskontor

Storrumskontorer kan være et potentielt hotspot i forhold til COVID-19. Tag på tour med Karina Haasum, når hun viser rundt på vores kontor i Søborg og forklarer, hvordan den lokale arbejdsmiljøgruppe arbejder med at forebygge smittefare ved COVID-19.

Sund og sikker genåbning af arbejdspladsen hos Boligforeningen P.M.

Efter flere ugers nedlukning på grund af coronakrisen er Boligforeningen P.M. i Brønderslev klar til genåbning af arbejdspladsen. Her møde medarbejderne mange forskellige mennesker i løbet af arbejdsdagen, og derfor skal der lægges en udførlig plan for, hvordan arbejdspladsen kan genåbne på en sund og sikker måde.

Share This