Arbejdsmiljøpris for at komme sygefravær til livs

Godt arbejdsmiljø? Det har de i Borgerservice i Roskilde kommune. Men det har de ikke altid haft. Højt sygefravær var nemlig en af udfordringerne, som kommunesammenlægningerne medførte. I dag er arbejdsmiljøet så godt, at Borgerservice kan se sig selv som vinder af Roskilde Kommunes interne arbejdsmiljøpris 2009.

​Efter kommunesammenlægningen i 2007 led Roskilde kommunes Borgerservice under højt sygefravær. Folk var blevet samlet fra tre forskellige kommuner og fra forskellige steder internt i kommunen.​ Ledelsen havde i den første tid meget fokus på driften og på borgerne. Der skulle træffes hurtige beslutninger, tingene skulle bare fungere, og der var ikke tid til at lytte til medarbejderne.

​”Det kunne vi ikke se dengang, men nu når vi ser tilbage, kan vi godt se, hvad det var vi gjorde forkert. Den måde, vi ledede på i starten, var helt nødvendig, det kunne ikke have været anderledes. Men vi kunne godt have stoppet lidt før,” fortæller Jette Rasmussen, der er leder i Borgerservice.

​Fra fravær til nærvær

​I det gamle Roskilde Kommune var der rådhusbutikken, hvor der sad 15 medarbejdere, som var generalister, men de resterende 50 medarbejdere, der kom udefra, var specialister. I starten var størstedelen af medarbejderne derfor vant til at arbejde inden for et specifikt område. Mange følte derfor, at de ikke havde nok viden og kompetence til at klare deres arbejdsopgaver tilfredsstillende, og at de derfor ikke kunne bidrage med deres evner.​

At gå fra at at vide meget på et område til at skulle vide noget om det hele var en stor udfordring i afdelingen. Det er svært, når man er vant til at være den kloge, som kan svare med det samme borgeren spørger, til at nu ved man faktisk ikke mere end borgeren, men man skal ind og undersøge det.​ Der var stor utilfredshed og dårlig stemning, og omkring en tredjedel blev skiftet ud inden for det første halvandet år.

​Fokus på gode historier, forskelligheder og successer

I foråret 2008 blev der foretaget en kortlægning af arbejdsmiljøet. Anne Lehnschau, der er erhvervspsykolog hos ArbejdsmiljøCentret og BST Nord, interviewede fire grupper medarbejdere. Kortlægningen viste, at der i tiden efter sammenlægningen var alt for meget fokus på alt det, der ikke fungerede. De dårlige historier kørte rundt, og de blev større og større. Faktisk så var det sådan, at på det tidspunkt var det ikke i orden at sige, at man synes, at her var godt at være.

Afdelingen i Borgerservice havde de et sygefravær på 11 procent og valgte derfor at gå med på alle de gode initiativer, de kunne komme i tanke om.​ Efter kortlægningen deltog medarbejderne og ledelse i forskellige kurser, foredrag og temabuilding. Efter sommerferien afholdt Anne Lehnschau MBTI-kursus, som fik åbnet medarbejdernes og ledelsens øjne for, hvordan forskelligheder kan styrke samarbejdet.

Øget ansvar

I dag er alle både generalister og specialister. Ting, som går på tværs af afsnittene som pas, sygesikring, skat og kørekort, skal alle vide noget om. Mens områder som folkeregister, vielser, ejendomsskat og boligstøtte er områder, som medarbejderne i de forskellige afsnit er specialiseret i. Dermed har alle medarbejdere en bred og en specialiseret viden.

De steder hvor der er højt nærvær, det er steder, hvor folk kan mærke, at de gør en forskel, og det kan være svært at mærke, hvis alle er generalister, for så betyder det ikke så meget, hvis den enkelte medarbejder ikke lige kommer.

​Nærvær giver trivsel

Trivselsundersøgelsen i 2009 ser noget anderledes ud end undersøgelsen i 2008. Sygefraværet er blevet halveret, og udskiftningen er stoppet. Den store indsats og den deraf øgede trivsel i Borgerservice førte til, at afdelingen modtog Roskilde kommunes interne arbejdsmiljøpris i november 2009.

“Før var der hverken tillid mellem medarbejderne eller mellem medarbejdere og ledelse. Som jeg sagde før, hvis man kom dengang og man kom nu, man ville simpelthen ikke tro, at det var den samme afdeling.,” fortæller Jette.

Anne Lehnschau

Erhvervspsykolog • Øst

6163 2181 · ale@amcentret.dk

Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder

TRIVSELSUNDERSØGELSER

En trivselsundersøgelse tager temperaturen på, hvordan medarbejdere og ledelse har det med at være på arbejdspladsen. Undersøgelsen giver et tydeligt billede af trivslen – eller det modsatte – og I får samtidig et redskab, som I efterfølgende kan benytte i en målrettet dialog om de udfordringer, undersøgelsen eventuelt afdækker. Trivselsundersøgelsen afdækker alle de områder, der er vigtige for at sikre trivslen på en arbejdsplads.

APV og strategiske kortlægninger

Med mere end 35 års erfaring inden for ledelse, sundhed og arbejdsmiljø er ArbejdsmiljøCentret en værdifuld medspiller, når du skal identificere udviklingspotentialet i din virksomhed. I tæt samarbejde med virksomhedens nøglepersoner skræddersyr vi en kortlægning, som passer præcis til jeres behov og ønsker. Vi skaber overblik over de områder, der giver værdi at arbejde videre med, og præsenterer APV-resultaterne på overskuelig vis. På den måde kan løsningerne implementeres nemt og hurtigt.
Share This