ÅBEN FOR ANSØGNINGER: Ny pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder

Har jeres virksomhed maks. 50 ansatte, har I nu mulighed for at søge midler fra en ny pulje fra Arbejdstilsynet, som giver tilskud til projekter, der har til formål at forebygge nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder i Danmark. Det er nemt, u-bureaukratisk, og hos Arbejdsmiljøcentret Human House kan vi hjælpe jer med processen fra A-Z, så I kun skal koncentrere jer om projektet. Læs mere om arbejdsmiljøpuljen, og hvordan vi kan hjælpe jer her.

Den 29. marts åbnede Arbejdstilsynets pulje til små private virksomheder. Arbejdsmiljøpuljen er målrettet virksomheder med maksimalt 50 ansatte målt i årsværk, og den dækker projekter med en periode på maksimalt 1 år. Midlerne i arbejdsmiljøpuljen fordeles efter først til mølle-princippet. Det er derfor vigtigt, at I allerede nu får overblik over, hvilke udfordringer i jeres arbejdsmiljø, I har brug for autoriseret rådgivning til at håndtere.

”Arbejdsmiljøcentret Human House er Danmarks største autoriserede arbejdsmiljørådgiver, og vores konsulenter har mange års erfaring med at hjælpe danske virksomheder med at rammesætte og arbejde proaktivt med arbejdsmiljøindsatsen for at undgå nedslidning og arbejdsulykker. Vores konsulenter kan hjælpe jeres virksomhed med at sætte rammerne for gode, forebyggende projekter, og så kan vi naturligvis også hjælpe med at udarbejde selve ansøgningen og afrapporteringen af projektet,” fortæller Jasper Eriksen, afdelingsleder i Arbejdsmiljøcentret Human House.

U-bureaukratisk og simpelt
I små virksomheder er der oftest en begrænset mængde ressourcer, og derfor kan en lang og bureaukratisk ansøgningsproces virke uoverskuelig og være en hindring for at få søgt tilskud. Arbejdstilsynet garanterer dog en u-bureaukratisk og simpel proces, hvor alle kan være med.

”Vi ved fra vores kunder i mindre virksomheder, at en lang og besværlig ansøgningsproces ofte betyder, at der ikke er ressourcer til at søge den økonomiske håndsrækning. Ansøgningen til Arbejdsmiljøpuljen er dog nem, hurtig og simpel. Og så hjælper vi meget gerne, så det eneste, vores kunder skal koncentrere sig om, er det faktiske projekt, som de søger tilskud til,” siger Jasper Eriksen.

Jasper Eriksen fortæller desuden, at konsulenterne i Arbejdsmiljøcentret Human House står klar til at hjælpe med sparring om, hvordan de små virksomheder får størst værdi ud af tilskuddet:

”Overordnet fordeler de tilskudsberettigede projekter sig i fem indsatsområder: Forebyggelse af fysisk nedslidning, forebyggelse af psykisk nedslidning, forebyggelse af arbejdsulykker, sundhedsfremme i form af fysisk træning og til sidst leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risiko for arbejdsulykker. Med vores mange års erfaring dækker vores konsulenter hele paletten, og vi kan derfor hjælpe med alle typer af udfordringer inden for de fem indsatsområder,” forklarer Jasper Eriksen.

Du kan ansøge om tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen på Arbejdstilsynets side eller læse mere information om puljen her.

_________________________________________________________

OM ARBEJDSTILSYNETS ARBEJDSMILJØPULJE

  • Puljen er på 105 mio. kr. årligt og udmøntes fra 2021 til 2023.
  • Puljen har til formål at forebygge, at ansatte på private virksomheder med maksimalt 50 ansatte nedslides fysisk eller psykisk eller kommer ud for arbejdsulykker og at fremme ansattes sundhed ved fysisk træning på arbejdet.
  • Der vil kunne søges om støtte til autoriseret arbejdsmiljørådgivning, hvor rådgivningen tilpasses den enkelte virksomheds behov.
  • Ansøgere kan maksimalt modtage 500.000 kr. i støtte pr. projekt, og der gives tilskud til 80 procent af de afholdte tilskudsberettigede udgifter. Der gives tilskud til eksterne autoriserede rådgivere og ikke tilskud til virksomhedens interne rådgivere, ligesom der ikke ydes lønkompensation.
  • Selve projektansøgningen og den lovpligtige afrapportering af projektet er ligeledes omfattet af tilskud, hvis den autoriserede rådgiver står for det.

Jasper Eriksen

Strategisk arbejdsmiljø • Vest

3065 5487 · je@humanhouse.com

KONTAKT

Vi står klar til at hjælpe din virksomhed igennem hele forløbet med ansøgning til arbejdsmiljøpuljen. Kontakt os, så finder vi ud af, hvor vi skal starte.

Få tilskud til arbejdsmiljøet

Med sin håndsrækning i form af Arbejdsmiljøpuljen har Beskæftigelsesministeriet erkendt, at der er et stort behov for, at små, private virksomheder bliver hjulpet til at varetage og opprioritere arbejdsmiljøet. Der er mange steder at sætte ind, men set i lyset af forårets genåbning mener erhvervspsykolog Sara Lundhus, at det er oplagt at se på det psykiske arbejdsmiljø.

8 råd til en skarp fondsansøgning til Velliv Foreningen

Velliv Foreningen arbejder for at sætte mental sundhed på dagsordenen ved at støtte forebyggende indsatser, der blandt andet fremmer den mentale sundhed på danske arbejdspladser. Ansøgerfeltet er benhårdt og fyldt med stærke projektideer, så din ansøgning skal sidde lige i skabet, når du sender den. Derfor får du her otte gode råd til en skarp fondsansøgning til Velliv Foreningen.

Arbejdsmiljøpulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker

Puljen for små private virksomheder med maksimalt 50 ansatte målt i fuldtidsstillinger dækker projekter med en periode på maksimalt 1 år. Puljen er åben fra 29. marts 2021 til 2023, men midlerne i puljen fordeles efter først til mølle-princippet, og derfor kan du med stor fordel begynde at overveje, om I har udfordringer i jeres arbejdsmiljø, som I har brug for rådgivning til at håndtere.

Share This