BØGESKOV SOM STØJDÆMPER HOS VENTI

Der er godt gang i produktionen af ventilationsløsninger hos Venti A/S. Det giver naturligvis en del støj i produktionen, når de enkelte dele til ventilationskanalerne skal sættes sammen efter kundens ønske. Venti har gennem alle årene gjort meget ud af at minimere støjen mest muligt. De har løbende etableret forbedringer, f.eks. i form af en støjdæmper, for at fremme arbejdsmiljøet i produktionen.

I foråret 2013 fik Venti idéen til at lave yderligere isolering af bankerummet, der anvendes som støjdæmper ved særligt støjende opgaver i produktionen. Bankerummet blev isoleret udvendigt, så det nu nærmest suger lyden til sig, når der arbejdes i de enkelte dele af produktionen.

“Typisk vil man kapsle årsagen til støjen inde,” siger produktionschef Jesper Rasser fra Venti. “Men det kan ikke lade sig gøre med al vores produktion, da arbejdet med kanalerne foregår mange steder i vores produktionshal.”

Mærkbar reduktion i oplevet lydniveau

Isoleringen, der fungerer som støjdæmper, har været en stor succes.

“Målinger viser en mærkbar reduktion i det oplevede lydniveau, og toppen er taget af de høje frekvenser,” siger Jesper Rasser. “Det er en stor forbedring i dagligdagen for vores medarbejdere. Og Ventis nyisolerede bankerum står ikke bare som en stor klods midt i produktionen. Rummet er blevet til en inspirerende bøgeskov midt i produktionshallen til glæde for alle medarbejdere, kunder og andre besøgende.”

Smuk støjdæmper giver behagelig atmosfære

Det isolerede bankerum er således også blevet beklædt på alle fire sider med 140 kvadratmeter perforerede plader, som er udsmykket med en bøgeskov. Ideen til bøgeskoven kommer fra designer Anline Ruby fra Illux i Skanderborg. Illux har Venti samarbejdet med gennem det sidste års tid, i forbindelse med udsmykning af virksomhedens kundecenter. Senest i produktionen hos Venti. Illux har også stået for tryk af tapet og plader.

“Vi har haft et rigtigt spændende samarbejde med Anline Ruby,” siger direktør Søren Lindahl Klausen fra Venti. “Vi har fra starten i fællesskab prioriteret, at hendes forslag skulle give en god atmosfære i vores virksomhed. Både for kunder og medarbejdere og derigennem fremme et godt arbejdsmiljø her hos os.”

Velbesøgt kundecenter

Det nyetablerede kundecenter er godt besøgt. Både af kunder, som kommer for at høre nærmere om Ventis løsninger og kunder, som anvender kundecenteret til interne medarbejderarrangementer.

“Vi låner gerne lokalerne ud og flere af vores kunder har allerede afholdt interne arrangementer her hos os,” siger Søren Lindahl Klausen. “Vi har integreret mange af vores løsninger i kundecentret, så der er gode muligheder for at se deres funktion i praksis. Samtidig kan man få et kig ind i produktionen og få et indtryk af, hvordan vi arbejder.”
De mange tiltag har tilsammen haft en god effekt i dagligdagen for medarbejderne hos Venti og samtidig givet anledning til velbehag for de mange kunder og leverandører, som besøger Venti.

Ole Ryssel Rasmussen

Teknisk/strategisk arbejdsmiljø • Vest

2252 7855 · or@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om akustik og støjdæmpning? Kontakt os for at høre mere.

Målinger viser en mærkbar reduktion i det oplevede lydniveau, og toppen er taget af de høje frekvenser. Det er en stor forbedring i dagligdagen for vores medarbejdere. Og Ventis nyisolerede bankerum står ikke bare som en stor klods midt i produktionen. Rummet er blevet til en inspirerende bøgeskov midt i produktionshallen til glæde for alle medarbejdere, kunder og andre besøgende.

Jesper Rasser
Produktionschef, Venti

Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder

EKSTERN MILJØRÅDGIVNING

Når det kommer til påvirkning af det eksterne miljø, stiller myndighederne strenge krav. Men området er omfattende og kan ofte være svært at gennemskue for den enkelte virksomhed. Uanset om det gælder støj, luftforurening, affald eller spildevand, har vi overblik over processerne og kan hjælpe med at dokumentere og nedbringe påvirkningerne. Ekstern miljørådgivning giver dig mulighed for at trække på vores brede vifte af ekspertviden, og på baggrund af målinger og beregninger præsenterer vi tiltag, der sikrer, at alle relevante miljøkrav overholdes.

BELYSNING

Lysets visuelle og non-visuelle egenskaber påvirker os dagligt. På arbejdspladsen sikrer de visuelle egenskaber, at vi kan udføre vores arbejdsopgaver sikkert, i hensigtsmæssige arbejdsstillinger og uden at begå fejl. Lysets non-visuelle egenskaber har vist sig at påvirke flere af vores biologiske processer f.eks. træthed, temperaturregulering og hormonfrigivelse.

AKUSTIK OG STØJ

Alle virksomheder indkøber med jævne mellemrum nyt udstyr og indretter lokaler på ny. Ved at tænke funktionalitet og arbejdsmiljø ind i processen tidligt kan du undgå akustik og støj-relaterede gener, og du slipper for fordyrende lappeløsninger senere. Det sparer både menneskelige og økonomiske ressourcer.

Share This