Core Culture: Fokus på arbejdsfællesskab skal forebygge og reducere stress

Antallet af stressramte i Danmark er stigende, og WHO forudser, at stress og depression bliver en af de største sygdomsfaktorer i 2020. Derfor er seks virksomheder og to konsulenthuse gået sammen om at udvikle et værktøj, der forebygger og reducerer stress ved at fremme arbejdsfællesskaber. Projektet får støtte fra Velliv Foreningen.

Projektet kaldes Core Culture, og partnerne i projektet tæller Human House, Projekthuset Aron og seks private virksomheder fra forskellige brancher: Tivoli, HAB, Aarhus Vand, Chr. Hansen, Nordic Computer og GSV.

I løbet af projektet skal der udvikles en ny arbejdsfællesskabskultur på de seks partnervirksomheder med udgangspunkt i den enkelte virksomheds praksis, politikker og procedurer. Kerneopgave, sprog og kommunikation er i fokus. Det samme er tydelige rammer, retninger og mål. Forventningen er, at sygefravær og personaleomsætning på grund af stress reduceres, når der er fokus på arbejdsfællesskab frem for individ.

”På de seks partnervirksomheder har vi igennem projektet fokus på mundtlig og skriftlig dialog og de fysiske omgivelser for at styrke arbejdsfællesskaberne. I slutningen af projektet forventer vi at have skabt endnu stærkere arbejdsfællesskaber på hver af de seks partnervirksomheder, så sygefravær og personaleomsætning på grund af stress er reduceret, og produktiviteten er øget,” fortæller Hanne Christensen, partner i Projekthuset Aron.

Ledelsesværktøj der kan bruges af andre
Erfaringerne fra de seks partnervirksomheder opsamles undervejs og bruges til at udvikle et ledelsesværktøj, der kan anvendes af andre virksomheder til at fremme arbejdsfællesskaber og dermed forebygge og reducere stress.

Om baggrunden for at være en del af Core Culture-projektet, siger Peter Holm, HR-chef, Aarhus Vand:

”Vi ser ind i en meget foranderlig fremtid, hvor forandringerne foregår hurtigere og hurtigere med nye processer, produkter, opgaver og ikke mindst nye roller og samarbejdsformer for medarbejderne. Vi kan frygte, at nogle får svært ved at omstille sig, er usikre på det ukendte og måske rammes af stress. Så hvordan gør vi folk mere trygge og robuste? Vi kan ikke sætte udviklingen i stå, men vi kan skabe trygge rammer for forandringerne. Det kan vi gøre ved at fokusere og kigge mere på kerneopgaven. Med Core Culture-projektet får vi mulighed for at bidrage til at løse udfordringen og udvikle et værktøj, der kan komme samfundet til gavn.”

Projektet støttes af Velliv Foreningen med 2,4 mio. kr. Velliv Foreningen støtter projekter, der fremmer mental sundhed i arbejdslivet.

”Der er stor efterspørgsel på løsninger, der kan forebygge stress. Derfor er det vigtigt, at arbejdsmiljøeksperter og virksomheder går sammen om at finde nye løsninger, der virker. Forsøget bliver en del af den store indsats, der ligger i at fremme danskernes mentale sundhed i en tid, hvor symptomer på stress, angst og depression er blevet en ny folkesygdom,” siger programchef Lars Bo Pedersen fra Velliv Foreningen.

Pernille Vedsted

Direktør, Vest

3177 8082 · pv@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om Core Culture-projektet?

Kontakt os for mere information.

Kortlægning af lederens psykiske arbejdsmiljø

I Human House Ledelse og Arbejdsmiljø har vi anvendt vores praksiserfaringer til at udvikle en ny spørgeramme samt et dialogværktøj, der specifikt undersøger lederens arbejdsmiljø og trivsel. Spørgerammen og dialogværktøjet kan anvendes som en målrettet leder-APV, som trivselsmåling eller temperaturmåling, så jeres kommune får et nuanceret grundlag for at understøtte trivsel og komme i dialog om udfordringer og muligheder i lederpositionen.

Hold fast i arbejdsfællesskabet og de positive erfaringer, krisen har givet os

Mange af os har fortsat udsigt til at skulle arbejde fra hjemmekontoret et stykke tid endnu, indtil coronasmitten i samfundet igen kommer på rette kurs. Men hvad sker der med arbejdsfællesskaberne nu, hvor mange af os savner hverdagen, som vi kendte den? Og hvad skal ledere og medarbejdere gøre for at fastholde de positive forandringer, som mange arbejdspladser har oplevet under hjemsendelsen, når vi engang vender tilbage?

Forebygger du krænkende adfærd på arbejdspladsen?

Forskning viser, at enkeltstående krænkende handlinger af grov karakter kan have lige så store konsekvenser for individet som systematisk mobning over længere tid Derfor udsendte Arbejdstilsynet i marts 2019 en ny vejledning om krænkende handlinger på baggrund af en regelændring om arbejdets udførelse. Det betyder bl.a. en understregning af, at du som arbejdsgiver ikke kan nøjes med at håndtere situationer med krænkende adfærd, men at du faktisk også er forpligtet til at forebygge dem.

Share This