DEBAT PÅ P1: Kan selvledelse give stress?

Gennem mange år har fokus på individet og selvledelse vundet indpas som normen på de danske arbejdspladser. Men ifølge cand.psych. Tue Isaksen er den nu kørt så langt ud, at de negative konsekvenser – såsom stress – overdøver de positive. Det er derfor tid til, at bevæge sig mod mere synlige ledelsesroller. Det diskuterede han med iværksætter Jonathan Løw og forfatter Alexander Kjerulf i P1-programmet Kejser den 19. april.

Alle debattørerne var enige om, at arbejdsglæde har stor betydning for virksomhedens produktivitet og at arbejdsglæde oftest skabes af følelsen af mening i jobbet. Hvordan meningen skal fremavles var der større uenighed om.

Tue Isaksen, der er chefkonsulent i ArbejdsmiljøCentret, mente ikke, at lystbetonet selvledelse er positivt. Hverken for virksomhed eller medarbejdere. Han understregede dog, at hvis selvledelsen tager udgangspunkt i at løse virksomhedens kerneopgave, på den mest optimale måde, kan det være et værdifuldt værktøj, men at han som erhvervspsykolog har erfaret, at fokus er blevet flyttet fra kerneopgaven og over på individet, og at ledere i dag i højere grad fungerer som coaches end det, de egentlig er sat i verden for: at lede.

Tue Isaksen var inviteret med i debatprogrammet på baggrund af hans nye ledelsesbog om biologisk stress og en artikel, som for nylig blev bragt i Djøfbladet, der begge diskuterer samme problemstilling.

 

Tue Isaksen

Erhvervspsykolog • Vest

2134 2078 · ti@humanhouse.com

KONTAKT

Kontakt Tue Isaksen, og hør mere om et eventuelt samarbejde.

Hør podcasten

Hør hele podcasten på DR’s hjemmeside her.

RELATIONSLEDELSE I ODSHERRED KOMMUNE

Behovet for god ledelse vokser i takt med forandringshastigheden, og som andre danske kommuner har Odsherred de seneste år oplevet effektiviseringer og organisatoriske tilpasninger. Den slags har det med at sætte trivslen under pres, og kommunen har derfor valgt at imødekomme udfordringen med et udviklingsforløb, der både skal styrke den samlede ledelsesindsats, men også skal styrke den personlige lederstil og gøre det nemmere at gå i spidsen for trivsel.

BOGEN BIOLOGISK STRESS

32.000 danskere er dagligt sygemeldte pga. af stress, og der er næppe nogen, der har forsøgt at tælle antallet af konflikter, der opstår, når vi i pressede situationer mister vores sociale kompetencer. Ledelsesbogen Biologisk Stress, der er skrevet af cand.psych. Tue Isaksen, giver en indføring i biologien bag stress, og herfra bliver det meget åbenbart, hvordan nutidens vage værdibaserede ledelsesforme og individualiseringen direkte påvirker kroppens biologiske stress-udløsere og dermed kan udløse den voldsomme stigning i stress-sygemeldte, vi ser i Danmark.

LEDERUDVIKLING

Det gode lederskab kræver solid selverkendelse og evnen til kritisk at tage stilling til egne kompetencer. Hvis du ønsker at skabe gode resultater og et godt arbejdsmiljø for dine ansatte, skal du løbende forholde dig til egne værdier, mål og adfærd. Ethvert ledelsesudviklingsforløb – hvad enten det er på individ- eller gruppeniveau – sigter mod at forankre den enkelte i sin lederrolle. Som leder er det vigtigt at finde sin personlige ledelsesstil og ud fra den at lære at balancere i de mange ledelsesmæssige positioner.

Share This