DEBAT PÅ P1: Kan selvledelse give stress?


Gennem mange år har fokus på individet og selvledelse vundet indpas som normen på de danske arbejdspladser. Men ifølge cand.psych. Tue Isaksen er den nu kørt så langt ud, at de negative konsekvenser – såsom stress – overdøver de positive. Det er derfor tid til, at bevæge sig mod mere synlige ledelsesroller. Det diskuterede han med iværksætter Jonathan Løw og forfatter Alexander Kjerulf i P1-programmet Kejser den 19. april.

Alle debattørerne var enige om, at arbejdsglæde har stor betydning for virksomhedens produktivitet og at arbejdsglæde oftest skabes af følelsen af mening i jobbet. Hvordan meningen skal fremavles var der større uenighed om. Tue Isaksen, der er chefkonsulent i ArbejdsmiljøCentret, mente ikke, at lystbetonet selvledelse er positivt. Hverken for virksomhed eller medarbejdere. Han understregede dog, at hvis selvledelsen tager udgangspunkt i at løse virksomhedens kerneopgave, på den mest optimale måde, kan det være et værdifuldt værktøj, men at han som erhvervspsykolog har erfaret, at fokus er blevet flyttet fra kerneopgaven og over på individet, og at ledere i dag i højere grad fungerer som coaches end det, de egentlig er sat i verden for: at lede.

Tue Isaksen var inviteret med i debatprogrammet på baggrund af hans nye ledelsesbog om biologisk stress og en artikel, som for nylig blev bragt i Djøfbladet, der begge diskuterer samme problemstilling.

Interview

Hør hele podcasten på DR’s hjemmeside her.

Se flere nyheder Tilbage til forsiden