Ekstern tovholder hos Holm og Halby

Vil du spare en intern ressource og samtidig have sikkerhed for altid at have adgang til relevant viden om arbejdsmiljøet, så gør som Holm & Halby i Brøndby: Lej en ekstern tovholder.

Det startede med konsulentbistand til APV’en. Siden er samarbejdet mellem Holm & Halby og Søren Jakobsen fra ArbejdsmiljøCentret blevet udvidet betragteligt. Søren varetager i dag funktionen som tovholder og koordinator på virksomhedens arbejdsmiljø­arbejde. Han står for alt det, som en moderne arbejdsmiljøorganisation skal tage sig af, både praktisk-organisatorisk og administrativt.

Sikkerhed for, at tingene sker

“Søren er facilitator og den, der sørger for, at tingene sker. Han indkalder til og leder vores fire årlige møder i arbejdsmiljøorganisationen, skriver referater efter møderne og sørger for at ajourføre vores arbejdsmiljøhåndbog,” fortæller direktør i Holm & Halby, Morten Dyrner.

Værdifuld viden og opdatering

Morten Dyrner har som ledelsesrepræsentant i arbejdsmiljøorganisationen samarbejdet med Søren gennem længere tid og er begejstret for den løbende eksterne rådgivning. Han forklarer:

“AMC kender efterhånden virksomheden ud og ind og har god indsigt i og forståelse for de arbejdsmiljøforhold, vi har brug for at arbejde med. Søren kommer med en viden, vi ikke selv har forudsætninger for at have, og kan løbende holde os opdateret med lovgivningen, og hvad eventuelle ændringer får af konsekvenser for vores virksomhed.”

Kritiske spørgsmål og opfordring til handling

Først og fremmest er det dog sikkerheden for, at der holdes liv i arbejdsmiljøarbejdet, der for Morten Dyrner er den helt store gevinst ved at have en ekstern arbejdsmiljøleder.

“Det gør han på en meget kompetent måde. Det er godt at have nogen til at stille kritiske spørgsmål, holde os til ilden og sørge for, at vi får taget stilling til væsentlige forhold i arbejds­miljøet – og handler, når det er nødvendigt,” siger han med henvisning til, at Holm & Halby blandt andet har indrettet nyt salgskontor med et lavere støjniveau på baggrund af AMC’s rådgivning.

Forbereder certificering af arbejdsmiljøet

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg, er det ifølge Morten Dyrner en ren fornøjelse – for tingene er jo i orden.

“Der er ikke noget at komme efter, og sådan har vi tænkt os, at det skal blive ved med at være. Vi er så småt begyndt at forberede en certificering af arbejdsmiljøet. Dels vil vi gerne skabe så gunstige forhold for vores ansatte som muligt, dels er vi jo en virksomhed, der lever af at sælge udstyr, der forbedrer arbejdsmiljøet og sikkerheden hos vores kunder. Det forpligter indadtil.”

Metodikkerne sidder på rygraden

Certificeringsprocessen hos Holm & Halby bliver også med AMC ved roret. Morten Dyrner peger på, at de dermed fortsat sparer en intern ressource, og at Søren i kraft af sin erfa­ring kan gøre arbejdet hurtigere. Han har, som han siger, metodikkerne siddende på rygraden.

Søren Jakobsen

Teknisk miljøleder • MEM • Øst

2927 2350 · sj@humanhouse.com

KONTAKT

Kontakt Søren Jakobsen, og hør mere om et eventuelt samarbejde.

EKSTERN MILJØRÅDGIVNING

Når det kommer til påvirkning af det eksterne miljø, stiller myndighederne strenge krav. Men området er omfattende og kan ofte være svært at gennemskue for den enkelte virksomhed. Uanset om det gælder støj, luftforurening, affald eller spildevand, har vi overblik over processerne og kan hjælpe med at dokumentere og nedbringe påvirkningerne. Ekstern miljørådgivning giver dig mulighed for at trække på vores brede vifte af ekspertviden, og på baggrund af målinger og beregninger præsenterer vi tiltag, der sikrer, at alle relevante miljøkrav overholdes.

TRIVSELSUNDERSØGELSER

En trivselsundersøgelse tager temperaturen på, hvordan medarbejdere og ledelse har det med at være på arbejdspladsen. Undersøgelsen giver et tydeligt billede af trivslen – eller det modsatte – og I får samtidig et redskab, som I efterfølgende kan benytte i en målrettet dialog om de udfordringer, undersøgelsen eventuelt afdækker. Trivselsundersøgelsen afdækker alle de områder, der er vigtige for at sikre trivslen på en arbejdsplads.

APV og strategiske kortlægninger

Med mere end 35 års erfaring inden for ledelse, sundhed og arbejdsmiljø er Human House en værdifuld medspiller, når du skal identificere udviklingspotentialet i din virksomhed. I tæt samarbejde med virksomhedens nøglepersoner skræddersyr vi en kortlægning, som passer præcis til jeres behov og ønsker. Vi skaber overblik over de områder, der giver værdi at arbejde videre med, og præsenterer APV-resultaterne på overskuelig vis. På den måde kan løsningerne implementeres nemt og hurtigt.

Share This