Ergonomisk rådgivning hos Tulip Food Company

Slagteribranchen er en af de brancher, der oplever mange nedslidningsskader på grund af arbejdets hårde natur. Det har koncernledelsen hos Tulip også måttet sande, og derfor udviklede de i 2016 en 5-årig strategi, der skal nedbringe ulykkestallet og mindske nedslidningen. Et af de helt store udviklingspotentialer ligger i den måde, arbejdet bliver udført, og derfor blev fysioterapeut Tine Brodersen fra Arbejdsmiljøcentret Human House involveret for at gennemgå virksomheden i Svenstrup nær Aalborg og klarlægge, hvor udfordringerne lå henne.

Hos kødforædlingsvirksomheden Tulip har man længe haft fokus på at nedbringe ulykkestal og nedslidning, og en af metoderne er jobrotation, der skal reducere ensidigt gentaget arbejde. Men det betyder, at en enkelt medarbejder i løbet af arbejdsdagen står ved flere forskellige maskiner og skal kende de specifikke ergonomiske udfordringer ved dem alle. For at sikre, at rådgivningen fik en længere levetid, var formålet at uddanne arbejdsmiljøgrupperne til at kunne instruere nuværende og fremtidige medarbejdere, snarere end at fysioterapeut Tine Brodersen skulle instruere hver enkelt med en viden, der langsomt ville sive ud.

”Vi havde et formøde, hvor vi sammen fandt frem til vores behov, og Tine skræddersyede et forløb til os,” fortæller arbejdsmiljøkoordinator Geert Hansen.
”Vi startede med et fællesmøde for alle medarbejdere i AMO og lederne i arbejdsmiljøgrupperne, hvor vi lærte teori om kroppen generelt og lovgivningen om f.eks. træk og skub, og hvor meget man egentlig må bære og løfte.”

Rådgivning med træsko på

De næste dage var Tine rundt med arbejdsmiljøgrupperne på samtlige arbejdsstationer og snakkede om, hvad udfordringerne var på den enkelte station, og hvad medarbejderne kunne gøre for at forebygge nedslidningsskader. Det var i høj grad produktion, rengøring og de tekniske afdelinger, der var prioriteret.

”Tine går i folk med træsko på, som vi siger i Nordjylland,” fortæller Geert Hansen som forklaring på, hvorfor Tines rådgivning har vundet indpas hos medarbejderne.
”Folk har normalt paraderne oppe, når de skal rettes på, men sådan har det ikke været med Tine. Dels har hun været på virksomheden flere gange før, og derfor har medarbejderne tiltro til hende og møder hende med glæde, men selv med helt nye folk, der ikke har mødt hende tidligere, går der ikke særlig lang tid, før hun har vundet deres fortrolighed.”

Under hele gennemgangen tog Tine Brodersen billeder af hver enkelt arbejdsstation, som endte ud i en rapport med udførlige beskrivelser af de ergonomiske forhold og gode råd til at undgå nedslidning og ulykker.

Kolleger skal inspirere kolleger

Faste rutiner har det dog med at bide sig fast, og derfor er det heller ikke lykkedes at få alle med på den ergonomiske vogn. Men de medarbejdere, der bruger de nye vejledninger, er meget glade for det, og de gør en dyd ud af at efterleve Tine Brodersens anbefalinger. Formodningen er, at de med tiden bliver rollemodeller for dem, der endnu ikke helt har taget rådgivningen til sig, og inspirerer dem til at være opmærksomme på udfordringerne, når de arbejder.

”Vi opfordrer de medarbejdere, der oplever færre smerter på grund af bedre arbejdsstillinger, til at fortælle deres kolleger om det. Da vi tidligere introducerede mikropauser og træning med elastikker, var det også i høj grad de gode resultater, der inspirerede de øvrige medarbejdere til at hoppe med på vognen, og det har vi en klar forventning om også vil ske her,” slutter Geert Hansen.


OM PROJEKTET

Periode:

Vinter 2016/2017

Omfang:

270 ansatte

Målsætning:

Årsmålsætningen er at komme under indeks 27 i arbejdsskader

Fokus:

Produktion
Rengøring
Tekniske afdelinger

Tine Brodersen

Fysioterapeut • Vest

5213 7513 · tb@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om ergonomi i slagteribranchen? Kontakt os, og hør, hvordan fokus på arbejdsstillinger kan være med til at sænke sygefraværet.

Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder

Smerteforebyggelsesprojekt nominerer Lån & Spar Bank til Danmarks Sundeste Arbejdsplads

Lån & Spar Bank er med deres nyeste sundhedsprojekt Forebyggelse af smerter med i konkurrencen om at blive Danmarks Sundeste Arbejdsplads. Med sit unikke fokus på lederens rolle i smerteforebyggelse har initiativet skabt stor opmærksomhed for banken, der over de seneste år er lykkes med en række tiltag, der integrerer sundhed, trivsel og arbejdsmiljø i det strategiske arbejde.

FØDEVARER

Der er masser af udfordringer at tage højde for, når arbejdsmiljø og fødevarer skal forenes. Virksomheden vil gerne skabe en god og effektiv produktion, hvor hygiejnen er i højsædet, samtidig med at det er en god arbejdsplads. Læg dertil, at der arbejdes med store maskiner, skarpe genstande og til tider tunge og uhåndterlige produkter. Alt sammen ting, der gør arbejdsmiljøarbejdet vigtigt. Der er samtidigt tre personalegrupper, virksomheden skal tage hensyn til både i forhold til produktion og arbejdsmiljø: produktionsmedarbejderne, rengøringen og de tekniske medarbejdere, der vedligeholder og bygger nyt.

ERGONOMI OG SUNDHED

Ergonomi og sundhed er to nært beslægtede fagområder, som begge i høj grad påvirker medarbejdernes korte og langsigtede evne til at møde frisk på arbejdet. Der er krav til arbejdspladsen om at forbygge negative påvirkninger fra virksomhedens eget arbejdsmiljø, men der er ikke samme tradition for, at virksomheden blander sig i medarbejdernes sundhed, når det kommer til deres egen adfærd i privatsfæren – f.eks. i forhold til kost, motion og søvn.

Share This