Faktaundersøgelser er et vigtigt redskab mod krænkende handlinger

Krænkende handlinger på arbejdspladsen er stadigvæk et problem på de danske arbejdspladser. Derudover er det et følsomt emne, som mange organisationer har svært ved at håndtere. Krænkende handlinger er i dag en af de største risikofaktorer inden for det psykiske arbejdsmiljø, og det har konsekvenser for både den person, der bliver ramt, og for de organisationer hvor krænkelserne foregår. Et godt redskab til håndtering af krænkende handlinger er at foretage en faktaundersøgelse. Du kan læse mere om metoden samt Vordingborg Kommunes erfaringer med den her.

Krænkende handlinger dækker over sexisme, seksuel chikane, mobning og andre former for krænkelser, som kan opstå på alle niveauer på arbejdspladsen. Heldigvis kan de forebygges, men det kræver, at medarbejdere og ledere ved, hvordan de skal håndtere dem.

”Det er et vigtigt område at være opmærksom på. Forskning viser, at det kan have betydelige helbredsmæssige konsekvenser, når der foregår krænkende handlinger på arbejdspladsen — ikke alene for den, der udsættes for handlingerne, men også for dem, der er vidner til den krænkende adfærd på arbejdspladsen. Derfor skal virksomhederne opbygge retfærdige systemer for at håndtere svære situationer med krænkende handlinger og chikane. For de opstår – selv i de bedste virksomheder,” fortæller arbejdsmiljøkonsulent i Human House Ledelse & Arbejdsmiljø, Trine Juulstrup.

Den etiske infrastruktur

Det er vigtigt at have fokus på at skabe en tryg virksomhed for både ledere og medarbejdere. Det kan man gøre ved at arbejde aktivt med at sikre det, som i forskning går under navnet ’den etiske infrastruktur’.

”Den etiske infrastruktur sikrer, at alle på arbejdspladsen ved, hvordan sårbare situationer som mobning og chikane skal håndteres. Hvis der er tillid til, at ledelsen ved, hvordan de skal håndtere uacceptable handlinger, føler vi os mere trygge på arbejdspladsen. Det gælder både den, der anklager og ikke mindst den anklagede. Faktaundersøgelsen gør det muligt at håndtere og afslutte krænkelser i virksomheden med fokus på ordentlighed for alle parter. Faktaundersøgelsen er et oplagt redskab i forlængelse heraf,” forklarer Trine Juulstrup.

Faktaundersøgelse som tilgang til krænkende handlinger

En faktaundersøgelse er et værktøj, der sikrer, at man er i stand til at behandle anmeldte hændelser seriøst ud fra et etisk og psykologisk perspektiv, så det giver mulighed for at afslutte krænkende handlinger i virksomheden med fokus på ordentlighed for alle parter.

”Ordentligheden i faktaundersøgelser kommer til udtryk ved, at vi altid arbejder ud fra det givne mandat, og at den, der fremsætter anklagen, har bevisbyrden – dette gælder dog ikke ved diskriminering og seksuelle krænkelser. Desuden arbejder vi ud fra kontradiktionsprincippet, hvilket betyder, at der hvor andre har fremsat påstande imod én, har man ret til at blive gjort bekendt med dem, hvilket giver mulighed for modsvar samt om muligt at korrigere. Samtidig vægtes den enkeltes ytringsfrihed over loyalitetsprincippet overfor arbejdsgiver,” forklarer Anne Lehnschau, erhvervspsykolog i Human House Ledelse & Arbejdsmiljø.

Anne Lehnschau forklarer videre, at man i faktaundersøgelser kun tager stilling til de klagepunkter, som anklageren har fremsat, og at metoden dermed sætter fakta op mod klagens påstand med henvisning til arbejdsmiljøloven, herunder relevante AT-vejledninger, ligebehandlingsloven og virksomhedens interne personalepolitik.

”Et unikt element i undersøgelsesmetoden er, at alle handlinger bliver målt op imod standarder set i lyset af den kulturhistoriske udvikling. På den måde sikrer man, at ingen bliver dømt på noget, der fandt sted i en helt anden kultur eller tid. Til sidst er det dermed muligt at sætte fakta op mod klagens påstand og vurdere, om der er brud på henholdsvis arbejdsmiljøloven herunder relevante AT-vejledninger, ligebehandlingsloven og intern personalepolitik, så det kan konkluderes, hvorvidt der er hold i klagen,” siger Anne Lehnschau.

Faktaundersøgelse i Vordingborg Kommune

Mange kunder har allerede nu fået udført en faktaundersøgelse. En af dem er Vordingborg Kommune, hvor arbejdsmiljøkoordinator Maj-Britt Otto og HR-konsulent Henriette Kryger Nielsen efter lidt research ikke var i tvivl om, at faktaundersøgelsen var den bedste metode for kommunen.

”Vi havde faktisk sådan lidt af en aha-oplevelse, da vi først blev bekendt med metoden. Vi har prøvet en del metoder før til håndtering og undersøgelse af de her sårbare og følsomme krænkende hændelser. Faktaundersøgelsen gør det nemmere både at tage følelserne lidt ud af ligningen og samtidig opnå det detaljeniveau, som situationen kræver. Vi valgte faktisk Human House Ledelse & Arbejdsmiljø, fordi de er en kompetent og upartisk part, der giver den tryghed for de involverede parter, som situationen kræver,” fortæller Maj-Britt Otto.

”Alternativet var en advokatundersøgelse, men vi syntes, at faktaundersøgelsen passede bedre til vores behov. Det er vigtigt for os at have en ekstern rådgiver, der kan skabe et sikkert og magtfrit rum, og samtidig har fokus på arbejdsmiljøloven og ikke straffeloven. Da vi henvendte os til Human House, var det, fordi vi ville være sikre på, at vi fik hjælp af konsulenter, der har et indgående kendskab til arbejdsmiljø, hvordan en arbejdsplads fungerer, og hvad der er påregneligt i en organisation, og hvad der ikke er,” uddyber Henriette Kryger Nielsen.

Anne Lehnschau

Erhvervspsykolog • Øst

6163 2181 · ale@humanhouse.com

Lene Møller Hvid

Erhvervspsykolog • Vest

9320 2720 · lh@humanhouse.com

Trine Juulstrup

Seniorkonsulent • Øst

2555 2090 · tju@humanhouse.com

KONTAKT

Har du eller din virksomhed brug for rådgivning om temaet seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen? Eller er I interesserede i at høre mere om faktaundersøgelser? Kontakt os, og hør mere.

Et år med fokus på sexisme og krænkende adfærd – hvad har vi lært?

Sofie Lindes tale ved Zulu Comedy Galla 2020 blev starten på en kollektiv erkendelse af et akut behov for kulturændring og åbenhed om et problem, som eksisterer i stort set alle afkroge af samfundet. Hos Human House har man oplevet et markant øget behov for rådgivning og sparring i forhold til både forebyggelse og håndtering af konkrete hændelser. To afdelingsledere deler her deres tanker og erfaringer fra det år, der nu er gået – hvad har vi lært, hvad har vi set, hvor langt er vi kommet, og er vi blevet klogere?

Share This