Forebyggelse skal være en del af din ledelse, hvis du vil af med ulykkerne

Hvis man for alvor vil gøre sig håb om at nedjustere antallet af ulykker, kommer man ikke uden om at tænke forebyggelse ind i forretningsstrategien. Og skal man have skabt en forebyggelseskultur, kræver det, at man involverer topledelsen. For selvom medarbejderne måske nok er det udførende organ, så er det i ledelsen, at rammerne for deres arbejde bliver fastlagt.

”Det er meget sjældent medarbejderne, der træffer beslutninger om arbejdsgange, og derfor må det heller aldrig blive deres projekt at skabe rammerne for en forebyggelseskultur.” Sådan siger chefkonsulent i ArbejdsmiljøCentret Pernille Thau om lederens betydning for forebyggelsen af ulykker. Til daglig rådgiver hun om, hvordan Vision Zero kan sænke antallet af ulykker bl.a. ved at bygge bro mellem ledelsens og medarbejdernes erfaringer:

”Det er vigtigt for hver enkelt virksomhed at definere, hvad en forebyggelseskultur er for lige nøjagtig dem, og en sådan definition skal skabes i samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. Det kommer til at klinge hult, hvis topledelsen har siddet i et direktionslokale og besluttet det hele uden hensyn til medarbejdernes input. Vi har behov for medarbejdernes input til, hvad det er for en adfærd, vi gerne vil fremme.”

Nødvendigheden af medarbejderinddragelse

Pernille Thau forklarer, at en af grundene til, at medarbejdernes input er så værdifuldt, er, at der ofte ikke er kongruens mellem ledernes og medarbejdernes oplevelse:”Hvis man vil ændre kultur, skal det foregå tæt på medarbejdernes hverdag. Men et generelt problem, vi ser hos virksomheder, er, at lederne vurderer sikkerhedskulturen meget højere end medarbejderne gør, og at man ikke får fat i roden på de problemer, som i virkeligheden fylder allermest. Så selvom ledelsen skaber de ydre rammer for en god kultur, så er det nødvendigt at inddrage medarbejderne til at fylde rammerne ud med deres værdifulde viden om dagligdagens udfordringer.”

Why

For at den nye kultur forankrer sig, er det ifølge Pernille Thau nødvendigt, at den siver gennem hele organisationen. Det er ledernes opgave, og derfor er det afgørende, at de tror på forebyggelsens what og why. Arbejdsmiljø skal nemlig være med til at opfylde forretningsmålene frem for at være en hindring:

”At skabe en forebyggelseskultur kræver engagement fra top til bund, og man er nødt til at forpligte sig på et højere niveau. Det er ikke nok at skrive på sin hjemmeside, at virksomheden går op i arbejdsmiljø. Både medarbejdere og kunder gennemskuer lynhurtigt, hvis det er en tom floskel – og det bliver det, hvis det kun er et mantra, man bruger, indtil det virkelig kræver en indsats eller koster penge,” siger Pernille Thau og fortsætter:

”Derfor er det vigtigt at få koblet arbejdsmiljøet helt tæt på ens forretningsstrategi. Men det kræver altså, at man har et why, man tror på: Hvorfor er det strategisk vigtigt ud fra et forretningsperspektiv i lige netop din virksomhed? Arbejdsugen har kun et begrænset antal timer og ressourcer, så det giver sig selv, at hvis man vil prioritere arbejdsmiljø og skabe en forebyggelseskultur, så må noget andet nedprioriteres.”

What

Når man har skabt en fælles forståelse for, hvorfor forebyggelse skal være en del af forretningsstrategien, kan man begynde at gå ind i what-delen: Hvad er det præcis, den enkelte leder skal gøre anderledes for at opnå de ønskede resultater? Ifølge Pernille Thau er det her, det bliver tricky for mange virksomheder:

”Ledelse kan godt blive noget fluffy noget, hvis ikke man har noget helt konkret at måle på. Antallet af ulykker er måske nok håndgribeligt, men det fortæller bare ikke noget om kulturen, og hvorvidt den har rykket sig. For det er selvfølgelig godt at tallet daler, men hvis man vil sikre medarbejderne på den lange bane, er det kulturen, man skal ændre,” fortæller Pernille Thau.

”Det er sværere at måle på bløde ting, eller om dine arbejdsforhold gør, at du er nedslidt om 20 år, og derfor tyr mange til at måle på ulykker. Lederen skal selv have lov til at formulere, hvad han i sin lederrolle kan gøre anderledes, men det er vigtigt at have faste KPI’er, lederen skal leve op til – ellers bliver det ikke en prioritet,” slutter Pernille Thau og henviser til Vision Zero som et oplagt redskab til at kvantificere, hvor på forebyggelsestrappen man ligger, og hvordan man flytter sig op.

Pernille Thau

Afdelingsleder • Øst

3172 7812 · pt@humanhouse.com

KONTAKT

Har I også ambitioner om at sænke antallet af ulykker på jeres arbejdsplads? Kontakt os, og hør mere.

7 ting, du skal være opmærksom på, hvis du vil skabe et sikkert arbejdsmiljø

Det betaler sig at have fokus på en god sikkerhedskultur. Først og fremmest er det en god forretning at have en solid og gennemtænkt sikkerhedskultur i virksomheden – både i forhold til produktivitet og i forhold til virksomhedens image overfor omverdenen. En god sikkerhedskultur har en positivt afsmittende effekt på alle niveauer i virksomheden, og vi har her samlet en håndfuld gode råd til, hvordan du lykkes med at skabe en god sikkerhedskultur på din arbejdsplads.

Fra sikkerhedskultur til forebyggelseskultur

I hverdagen tror du måske ikke, at det gør den store forskel, om din virksomhed tænker i sikkerhedskultur eller forebyggelseskultur, men det gør det. Ifølge Pernille Thau, der er chefkonsulent i ArbejdsmiljøCentret, skaber den traditionelle sikkerhedskultur et alt for ensporet fokus på at forebygge ulykker gennem adfærd. Og hvis man bruger adfærd som pejlemærke for at forebygge ulykker, så er ulykken i virkeligheden allerede sket.

Vision Zero

Vision Zero er ikke et mål, men et mindset, der beror på, at alle ulykker i princippet kan forebygges. Når alle i virksomheden arbejder mod et fælles mål om nul ulykker, skaber processen den læring, der skal til for at integrere ulykkesforebyggelse i organisationens kultur. For en Vision Zero-virksomhed er arbejdsmiljø en del af forretningens strategi. ArbejdsmiljøCentret er global Vision Zero-partner, og vi samarbejder med det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om at skabe flere Vision Zero-virksomheder på nationalt plan. Vision Zero-strategien er mindst lige så relevant for små og mellemstore virksomheder, som den er for de store.

Share This