FORFLYTNINGSVEJLEDERKURSUS, HOSPICE DJURSLAND

Dæmpet klavermusik i ørerne og en smuk, smuk udsigt over Kalø Vig. Lyse, venlige lokaler og et møde med en sød og indlevende fysioterapeut. Altsammen giver det et meget positivt indtryk af et sted, hvor døende i alle aldre tilbringer deres sidste tid.

Hospice Djursland er et godt sted at være. Ikke kun for dem, der har brug for pleje og omsorg, men også for dem, der giver den. Det fortæller fysioterapeuten – som i øvrigt hedder Anja Gjettermann:

“Det er benhårdt arbejde at flytte rundt på selv tynde og afkræftede patienter, da de ofte ikke har mange fysiske ressourcer tilbage. Men ledelsen har fuld fokus på at forebygge fysiske skader blandt personalet og en klar holdning til, at vores forflytningspraksis skal være gennemtænkt og veldefineret.”

Viden og inspiration

Anja og to sygeplejerskekolleger har netop været på kursus som forflytningsvejleder, som har inspireret dem til at gøre netop det – sætte system i tingene og undervise kollegerne i, hvordan de mest hensigtsmæssigt griber de tunge udfordringer an.

“Vi føler alle tre, at kurset har flyttet meget, og vi glæder os til for alvor at dele ud af alle de ideer og gode råd, vi har fået med os. Vi er allerede godt i gang med at lave en politik og sætte ord på, hvilke forflytningsprincipper vi ønsker her på stedet,” fortæller Anja begejstret.

Skræddersyet til formålet

Oprindeligt gik Anja og kollegerne efter et åbent kursus med mulighed for at dele erfaringer med andre, men de har ikke et øjeblik tvivlet på, at det interne kursus med bare de tre, som de endte med at få, har været fuldt ud ligeså godt. Måske endda bedre.

“Det var et privilegium at være i vante rammer og ren luksus kun at være tre om én underviser. Vi kunne forud for kurset komme med ønsker og input til kursets indhold, så vi endte jo med et forløb, som passede 100 procent ind i vores verden,” siger Anja.

Undervisning, dialog og konstruktiv feedback

De tre nyuddannede forflytningsvejledere er enige om, at det er vigtigt at få integreret deres nye viden så meget i det øvrige plejepersonales hverdag, at det bliver naturligt at observere og gøre hinanden opmærksom på uhensigtsmæssigheder.

“Vi ønsker, det skal være legalt at rette på hinanden og på den måde tage ved lære, så det er en klar prioritet at arbejde konstruktivt og systematisk med feedback. Ligesom vi vil forsøge at arrangere nogle overraskende events – ruske lidt op i personalegruppen og ad den vej skabe positiv opmærksomhed omkring forflytninger,” runder Anja af.

Hanne Mølgaard

Ergoterapeut • Øst

6137 0356 · hm@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om god forflytningspraksis? Kontakt os for at høre mere om rådgivning og kurser.

Det var et privilegium at være i vante rammer og ren luksus kun at være tre om én underviser. Vi kunne forud for kurset komme med ønsker og input til kursets indhold, så vi endte jo med et forløb, som passede 100 procent ind i vores verden.

Anja Gjettermann
Fysioterapeut, Hospice Djursland

Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder

FORFLYTNINGSTEKNIK OG -UDDANNELSE

Mange forflytninger ender desværre som løft, hvor den plejekrævende er passiv og plejeren belastes unødigt. Men sådan behøver det ikke være. Det handler om at udnytte den plejekrævendes egne ressourcer rigtigt og kombinere det med den rette forflytningsteknik. En fysioterapeut kan hjælpe jer med at vurdere, om den forflytningspraksis, I har i dag, er hensigtsmæssig. Hvilke behov har borgerne, og hvilke behov har plejerne? Har I mon de nødvendige hjælpemidler, og er der nogen, der tager sig af vejledning?

TUNGE LØFT I ARBEJDET

Tunge løft kan hurtigt forårsage skader, der både har personlige omkostninger for den enkelte medarbejder, men som også har betydelige konsekvenser for virksomhedens produktivitet, kvalitet og vækstmuligheder. Derfor er det vigtigt at fjerne tunge løft, hvor det er muligt, og at forbedre forholdene, der har indflydelse på de løft, der ikke kan undgås.

MUSKELSMERTER I JOBBET

De fleste mennesker med stillesiddende arbejde oplever indimellem muskelsmerter i nakke og skuldre. Andre med tunge løft og ensidigt gentaget arbejde - fx ved et samlebånd - mærker ømhed og smerter i bestemte områder. Nogen er mere ramt end andre og må trækkes med en del sygedage på den konto. Men sådan behøver det ikke være. Med en beskeden daglig indsats er det muligt at holde smerterne i skak.

Share This