Giv medarbejdergruppen ejerskab over psykisk arbejdsmiljø, kultur og adfærdsændringer med et praktisk værktøj

Det kan være vanskeligt at arbejde konstruktivt og struktureret med psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen, fordi de gode intentioner ofte bliver ukonkrete og svære at handle efter. For at gøre op med det problem, har konsulenterne i Arbejdsmiljøcentret Human House udarbejdet et praktisk dialogværktøj, som gør det psykiske arbejdsmiljø målbart og handlingsorienteret. Læs her, hvad afdelingsleder Pernille Thau mener, at værktøjet Arbejdsmiljøhjulet konkret kan bidrage med i kommunerne.

”Arbejdsmiljøhjulet er godt, fordi det leder alle i afdelingen til at tale om de ting, som de rent faktisk kan gøre noget ved inden for de rammer, der nu en gang er. Flere kommuner bruger det allerede til at udarbejde handlingsplaner til APV-undersøgelser eller trivselsmålinger, og de er glade for det, fordi alle medarbejdere bliver inddraget i dialogen, og fordi det er de involverede selv, som er med til at udvælge og gennemføre de væsentligste udfordringer og indsatser hos dem.”

Rent praktisk er Arbejdsmiljøhjulet et værktøj, som består af en udprintet målskive og en række tilhørende dialogkort og handlingsplansark, som man i mindre grupper arbejder med. Det fysiske aspekt er med til at skabe en struktur, hvor alle væsentlige temaer kommer på tavlen og gruppen kan gennemgå dem fokuseret et efter et.

Afsæt en formiddag, og kom i gang med det samme

”En anden fordel ved Arbejdsmiljøhjulet er, at det ikke kræver et langt og dyrt forløb at komme i gang. Processen er relativt hurtig, og det kræver blot at afdelingen afsætter en enkelt formiddag, hvor alle medarbejdere i afdelingen deltager,” forklarer Pernille Thau.

”Indledningsvist udvælger hver gruppe fire temaer, som de ønsker at arbejde med. Et tema kan f.eks. udspringe af et positivt udsagn som ’Jeg har generelt tid nok til mine arbejdsopgaver’ eller ’På vores arbejdsplads har vi fokus på at forebygge stress’, hvis gruppen mener, at temaerne er vigtige for dem. Herefter skal de sammen forholde sig til udsagnet ved at placere en markør på Arbejdsmiljøhjulet på en skala fra 1-10 afhængigt af, hvor enige eller uenige de er i udsagnet.”

Alle niveauer skal inddrages i handlingsplanen

Diskussionen af de fire temaer fører til, at gruppen sammen udarbejder forslag til konkrete handlingsplaner, som har til formål at skabe en større tilfredshed med temaet i afdelingen.

”Handlingsplansarkene er opbygget på en måde, der sikrer, at gruppen inddrager alle niveauer i organisationen, så det ansvar, der ligger hos henholdsvis den enkelte medarbejder, gruppen, ledelsen og organisationen, bliver gjort helt tydeligt,” forklarer Pernille Thau og understreger, at det indledende arbejde desuden bør blive fulgt op:

”Når planerne er lavet, skal afdelingen naturligvis sørge for at følge op på dem løbende. Det kan være en rigtig god idé at hænge Arbejdsmiljøhjulet og handlingsplanerne op, så alle hele tiden bliver mindet om, hvilke indsatser, der er i gang. Man kan vælge at supplere det indledende arbejde med løbende temperaturmålinger, hvor de enkelte temaer får fornyet scoring blandt medarbejderne, eller ved simpelthen at gentage processen med Arbejdsmiljøhjulet, og efterhånden som eksisterende indsatser bærer frugt, bliver der plads til nye,” afslutter hun.

Pernille Thau

Afdelingsleder • Øst

3172 7812 · pt@humanhouse.com

KONTAKT
Skal jeres medarbejdergruppen også have ejerskab over kulturen og det psykiske arbejdsmiljø? Kontakt os, og hør mere om hvordan I kan bruge Arbejdsmiljøhjulet hos jer.

7 gode råd til et sundt arbejdsliv efter corona

Nyt APV-spørgeskema sætter fokus på sexisme på arbejdspladsen

For at hjælpe virksomheder med at håndtere problemer med uønsket seksuel opmærksomhed eller kønsdiskrimination på arbejdspladsen har Human House udarbejdet et helt nyt spørgeskema.

Ny APV-spørgeramme: Tag temperaturen på din COVID-19-indsats

Alle virksomheder skal minimum hvert tredje år lave en arbejdspladsvurdering (APV). Det gælder også, hvis der sker væsentlige vedvarende ændringer i arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene. Som når en pandemi tvinger medarbejderne til at arbejde hjemme eller agere helt anderledes på arbejdspladsen. Selv hvis ændringerne ikke er vedvarende, og du ikke er lovmæssigt forpligtet til at lave en APV, kan det være en god idé at tage en temperaturmåling på medarbejdernes oplevelse af COVID-19-håndteringen.

Share This