God ventilation kan være med til at forebygge virussmitte på arbejdspladsen

Efterårssæsonen er snart over os, og det betyder, at vi igen samles flere mennesker indendørs og i længere tid ad gangen. Det belaster indeklimaet og kan medføre en øget risiko for smitte med coronavirus. Et af de steder, vi befinder os indendørs i mange timer hver eneste dag, er på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt at have øget fokus på indeklimaet og særligt ventilationen af kontorlokaler, møderum og andre ofte benyttede lokaler på arbejdspladsen. Det er vores erfaring, at mange virksomheder ikke ved, hvordan ventilationen på deres arbejdsplads fungerer, og det kan i værste fald være med til at øge risikoen for smitte. Chefkonsulent og teknisk miljøleder hos Arbejdsmiljøcentret Human House Søren Jakobsen forklarer her, hvordan du kan mindske risikoen for smitte på arbejdspladsen med et korrekt indstillet ventilationssystem.

Efter halvandet år med informationer om COVID-19, social afstand og smitterisiko ved de fleste af os efterhånden godt, at en af de måder, coronavirus spredes mellem os mennesker, er via luften i form af dråbesmitte.

Det betyder, at en smittet person ved at hoste eller nyse kan sprede dråber, der indeholder virus, som en anden person risikerer at indånde, og dermed er smitten spredt fra person til person. De fleste dråber falder til jorden inden for få meter, og generelt falder risikoen for smitteoverførsel ved en afstand over 1-2 meter. Når vi samler os indenfor og samtidig befinder os i lokaler med dårligt luftskifte, bliver risikoen for dråbesmitte større, fordi mængden af dråber øges, og deres tid i luften er længere. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at vi sikrer, at luften i de rum, vi opholder os i, bliver udskiftet jævnligt.

Det kan du f.eks. gøre ved at åbne vinduerne og lufte ud, men ifølge Søren Jakobsen er det desværre ikke realistisk, at der bliver luftet tilstrækkeligt ud på de danske arbejdspladser i vinterhalvåret:

”Det er svært at lufte ud ved at åbne vinduerne, for hvis du åbner et stort kontorvindue, flyver papirerne rundt, og nogle medarbejdere kommer måske til at sidde i træk eller oplever, at det bliver for koldt. Selvom medarbejderne har gode intentioner om at lufte ud, er virkeligheden derfor, at det ikke bliver gjort i tilstrækkelig grad.”

Løsningen er et velfungerende ventilationssystem

Den bedste løsning for at sikre tilstrækkeligt luftskifte er derfor at have installeret et velfungerende ventilationssystem. Det er dog langt fra alle virksomheder, der har sådan et:

”Når mine kolleger og jeg laver gennemgang af arbejdspladser, oplever vi tre overordnede problemstillinger: At virksomheden slet ikke har et ventilationssystem, at de har et, der ikke fungerer, eller at de har et system, der recirkulerer luften. I alle tre tilfælde er det vigtigt at lave tilpasninger, hvis man vil mindske risikoen for coronasmitte,” forklarer han.

Dertil kommer, at mange arbejdspladser slet ikke ved, hvordan ventilationsanlægget fungerer, og derfor ikke selv kan gennemskue, om det fungerer optimalt.

Et korrekt indstillet ventilationssystem er en vigtig faktor i at mindske spredning af virus, men det kan være teknisk vanskeligt selv at give ventilationssystemet et servicetjek. Derfor anbefaler Søren Jakobsen at få lavet en gennemgang af ventilationssystemet af en autoriseret rådgiver. Med den rigtige justering bliver luften ikke recirkuleret, forklarer Søren Jakobsen og uddyber:

”Ulempen ved recirkulering i ventilationssystemet er, at luften ikke bliver udskiftet, men blot spredt rundt i lokalet og potentielt på hele kontoret. Det betyder, at alle indånder en del af den samme luft, og i den luft kan der være coronavirus fra dråber, fordi virus godt kan overleve en tur igennem ventilationskanalen.”

Det er også vigtigt at tage højde for, om arbejdspladsens ventilationssystem reguleres automatisk. Hvis det gør det, er der nemlig risiko for, at ventilationen er reduceret i perioder, og vi har brug for det modsatte netop nu. Derfor bør den automatiske tilpasning deaktiveres i den kommende tid.

Få styr på ventilationen

Et godt råd fra Søren Jakobsen er at betragte efteråret og vinterens komme som en oplagt anledning til at få styr på ventilationen på arbejdspladsen.

Det gør man i stor stil i bl.a. Tyskland, hvor den tyske regering i oktober 2020 meddelte, at de planlægger at bruge omkring 3,5 milliarder kroner på at forbedre ventilationssystemerne i offentlige bygninger som et led i kampen for at standse virusspredning.

Hos Arbejdsmiljøcentret Human House tilbyder vi en gennemgang af lokalerne på arbejdspladsen, og på den baggrund vejleder vi i, hvordan du kan justere jeres eksisterende ventilation eller indføre et ventilationssystem, hvis der ikke tidligere har været et.

Søren Jakobsen

Teknisk miljøleder • MEM • Øst

2927 2350 · sj@humanhouse.com

Jørgen C. Nielsen

Teknisk arbejdsmiljø • Vest

3065 5476 · jcni@humanhouse.com

KONTAKT

Skal lokalerne på din arbejdsplads gennemgås af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver? Kontakt os, og hør mere om vores ydelser.

Virus spredes mindre i godt indeklima

Viras overlevelsesevne reduceres med 80 %, når der er styr på luftfugtighed og temperatur. Derfor er det oplagt optimere indeklimaet, mens lokalerne på din arbejdsplads står tomme: Få styr på indeklimaet og optimer forholdene på arbejdspladsen. Sådan lyder opfordringen fra teknisk miljøleder hos ArbejdsmiljøCentret, Søren Jakobsen, som her forklarer, hvordan man ved at sikre den rette luftfugtighed og temperatur på kontoret faktisk kan reducere spredningen af virus markant.

FYSISK ARBEJDSMILJØ

Et fysisk arbejdsmiljø er alt det, der har at gøre med de fysiske rammer for udførelsen af dit arbejde. Det handler om bygninger, maskiner og materialers påvirkning på mennesker, og hvordan de kan inddrages for at skabe de optimale betingelser og forhold på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt at tænke det fysiske arbejdsmiljø ind så tidligt som muligt, når du bygger om eller bygger helt nyt. For når du lægger dig fast på design og materialer, træffer du samtidig et valg om det fremtidige indeklima – både i forhold til luft, akustik, støj, lys og temperaturer.

INDEKLIMA

De fleste mennesker opholder sig indendørs størstedelen af deres arbejdstid – og det stiller krav til indeklimaet. Vi præsterer nemlig bedst, når vi er i komfort. Desværre er dårligt indeklima en realitet mange steder, og det har negativ indflydelse på koncentrationen og kan forårsage øget sygefravær.

Share This