Gode råd til lederen om krisehåndtering

Det har været og er fortsat en turbulent tid at lede i. Virkeligheden har stort set hver dag set anderledes ud fra dagen forinden, og både på et strategisk og et emotionelt niveau har det for mange ledere været som dagligt at løbe et maraton, men med en ny og ukendt rute forude hver dag. Det er derfor særlig relevant at fokusere på, hvordan du som leder holder trit med arbejdsopgaven, det store ansvar, der hviler på dig i forhold til dine medarbejdere, men også med dit eget personlige velbefindende og dit mentale overskud. Her får du fem gode råd til lederens krisehåndtering.

1: En leder skal have en ven. Social støtte er uvurderlig både fagligt, men også på et emotionelt niveau, hvor visheden om, at du har én, der kan rumme og forstå det, du står i, kan være en enorm hjælp midt i svære og måske helt nye ledelsesopgaver. I krisetid skal du som leder ikke stå alene, så brug dit netværk, din egen leder eller lederkolleger fra andre afdelinger, og brug hinanden til sparring, aflastning og kollegial opbakning.

2: Informér og orientér dine medarbejdere. Usikkerhed som en følge af uvished fylder meget lige nu, og det er svært for os mennesker at håndtere: Kontrol er nemlig helt afgørende for, om vi føler os trygge, og for at vores verden giver mening. Som leder skal du nu være ekstra opmærksom på at skabe en oplevelse af kontrol hos medarbejderne både for at sikre et sundt arbejdsmiljø, men også for at holde dampen oppe og motivere alle til at se fremad i en vanskelig tid. Sørg derfor for kontinuerligt at imødekomme det informationsbehov, der uvilkårligt er opstået blandt medarbejderne i krisen, også selvom du ved meget lidt om, hvad den nærmeste fremtid bringer. Kommuniker, hvad der sker, og hvordan I som organisation påvirkes lige nu. Forklar ledelsens umiddelbare løsninger, også selvom de fortsat er i proces. Det er også vigtigt, når situationen ændrer sig – for hvordan kommer I som organisation ’tilbage’ igen? Lad ikke skrækscenarier og fortolkninger overtage i medarbejdergruppen, men vis vejen gennem information og åbenhed nu og her.

3: Hav en finger på pulsen. Hvordan har den enkelte medarbejder det? Hvordan kan du imødekomme deres individuelle behov? Der hersker fortsat uvished, og vi deler stadig ikke fysisk lokation, så ring rundt til alle, og tag temperaturen i det omfang, det er muligt. Står du i spidsen for en større medarbejderstab, kan du med fordel bede din arbejdsmiljørepræsentant om hjælp til denne opgave. Sørg også for at pleje medarbejderne på holdniveau, og saml jer som team et par gange om ugen, virtuelt. Nogle trænger til at blive stimuleret socialt og savner måske netop nu at mærke et kollegialt sammenhold. Så gør det klart, at I stadig er et team, og at der fortsat er en mening med det hele.

4: Tag hånd om bekymringer. At rumme, forstå og lytte er kernediscipliner for lederen i den nuværende situation, for der vil fortsat være bekymringer og utryghed, som du skal håndtere. Vi befinder os alle i den samme jungle af ubekendte faktorer, og det er derfor heller ikke muligt for dig som leder at løse alle problemer eller yde vished og garantier. Men du kommer langt ved at agere en god rollemodel med åbenhed og overskud, også selvom det netop er ekstra krævende lige nu.

5: FAQ – frequently asked questions. Lav et internt skriv, som du justerer i takt med, at forholdene ændrer sig. Din virksomhed har sandsynligvis allerede sendt forholdsregler og generelle statusmails ud til alle medarbejdere, men ved at samle de væsentligste pointer i en overskuelig form, kan du lette arbejdet for dig selv og imødekomme et behov hos medarbejderne. Selvom vi nok befinder os i den mest højspændte del af krisen lige nu, så ændrer situationen sig løbende – nye tal bliver offentliggjort, nye officielle meldinger bliver delt, og derfor vil der opstå nye spørgsmål, som du som leder skal forholde dig til og tilføje til listen.

Du kan hente de fem råd til lederen om krisehåndtering i pdf her.

Lene Møller Hvid

Erhvervspsykolog • Vest

9320 2720 · lh@humanhouse.com

KONTAKT

Oplever du udfordringer i forbindelse med de ændrede forhold i hverdagen som leder? Kontakt os, vi står klar til at hjælpe med f.eks. rådgivning, coaching eller ledersparring.

Udvikling af lederteamet

Opgaven i ethvert lederteam er at sikre, at den fælles opgaveløsning understøtter organisationens overordnede plan. Det kræver smidighed og samarbejde mellem afdelinger, og en forudsætning er derfor et godt samspil i lederteamet. Lederteamet skal tilsammen have et klart situationsbillede af organisationens tilstand for at kunne lede med-arbejderne i den retning, organisationen ønsker.

Anvendt erhvervspsykologi for ledere

Mange ledere kan have svært ved at forudsige og forstå de dynamikker, der udspiller sig i deres afdeling eller team, og de bliver overrumplet, når medarbejderne møder deres beslutninger med modstand. Anvendt erhvervspsykologi er et lederforløb til dig, der gerne vil blive bedre til at forstå og håndtere dynamikkerne, så du i højere grad lykkes med din ledelse.

PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Et godt psykisk arbejdsmiljø er den olie, der får virksomhedens medarbejdere til at fungere som ét samlet hold, der arbejder sammen om at give kunden den bedste service. Når vi i ArbejdsmiljøCentret rådgiver om psykisk arbejdsmiljø, bevæger vi os på tre forskellige niveauer: individet, gruppen og ledelsen. Alt efter den konkrete udfordring har vi fokus på et eller flere af niveauerne og inddrager de relevante værktøjer.

Share This