Guide: Lær Arbejdstilsynets påbud at kende

Der findes flere forskellige typer påbud, som Arbejdstilsynet kan give, når noget ikke lever op til arbejdsmiljølovgivningen. Ens for dem alle er dog, at du skal handle hurtigt. Her får du et overblik over, hvornår du risikerer at få de forskellige påbud, og hvordan du forholder dig til hver enkelt, hvis du har fået et.

Arbejdstilsynet opererer overordnet set med fire typer påbud: strakspåbud, påbud med frist, undersøgelsespåbud og rådgivningspåbud. Påbud kan både være dyre og forstyrrende, og vi råder altid til at være på forkant med arbejdsmiljøet, når Arbejdstilsynet kommer på besøg. Har du alligevel have fået et, kan du finde hjælp til næste skridt her.

Strakspåbud

Hvis der er tale om et alvorligt arbejdsmiljøproblem, udløser Arbejdstilsynet et strakspåbud. Ved strakspåbud skal fejlen udbedres med det samme, men det er tilladt at finde en midlertidig løsning, indtil problemet kan løses permanent.

Påbud med frist

Har du fået et påbud med frist, har du lov til at fortsætte produktionen. Der skal dog være fundet en permanent løsning, inden fristen udløber.

Undersøgelsespåbud

Når Arbejdstilsynet giver et undersøgelsespåbud, er det enten, fordi der er en konkret mistanke om, at arbejdsforholdene ikke er forsvarlige, eller fordi der foregår en generel undersøgelse eller løbende kontrol i f.eks. en specifik branche.

Virksomheden skal foretage undersøgelser, udtage prøver eller gennemføre besigtigelser for at konstatere, om arbejdsforholdene er forsvarlige. Omfatter påbuddet det psykiske arbejdsmiljø eller muligheder for at substituere stoffer og materiale, skal undersøgelsen foretages af en autoriseret rådgivningsvirksomhed.

Rådgivningspåbud

Et rådgivningspåbud indebærer, at du skal bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at løse problemerne og til at forebygge, at de opstår igen.

Du kan få et rådgivningspåbud, hvis virksomheden ved ét tilsyn har fået fem eller flere afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen i samme produktionsenhed, eller hvis du samtidig får et påbud om et alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse, og som er omfattet af bekendtgørelsen om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder.

Sidst, men ikke mindst, kan du som bygherre få et rådgivningspåbud, hvis du samtidig har fået et påbud om manglende eller væsentlige mangler i din plan for sikkerhed og sundhed.

Har du fået et rådgivningspåbud, skal du inden seks uger melde tilbage til Arbejdstilsynet, at du har indgået en aftale med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Søren Jakobsen

Teknisk miljøleder • MEM • Øst

2927 2350 · sj@amcentret.dk

Gert Fuursted

Ergoterapeut • Vest

3065 5477 · gf@amcentret.dk

KONTAKT

Har du fået et påbud? Kontakt os, og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig hurtigt videre.

Helbredskontrol i SAS-hangaren: Vi arbejder jo, når flyene står stille

Guide: Rekrutter den rette arbejdsmiljørepræsentant

Af og til støder vi på arbejdsmiljørepræsentanter, der nærmere er blevet udpeget til rollen end valgt. Desværre. For langt oftest er de bedste arbejdsmiljørepræsentanter netop dem, der har været på valg. Både fordi de er mere tilbøjelige til at gøre en ekstra indsats, og fordi vedkommende har mandat fra sine kolleger. Derfor har de mest engagerede arbejdsmiljøorganisationer også hjemme hos de virksomheder, der evner at skabe kampvalg og engagere medarbejderne. Her får du fem gode råd til, hvordan du rekrutterer den rette arbejdsmiljørepræsentant.

KONFLIKTHÅNDTERING

Uenigheder kan sagtens være konstruktive, men det kan være svært at få øje på, når uenigheden er blevet til konflikt. Ikke desto mindre rummer enhver konflikt kimen til udvikling og nye måder at gøre tingene på. At nå til den erkendelse kræver et åbent sind og viljen til at ville. Som regel skal man bare have lidt hjælp. Når vi indgår i en mediations- eller konfliktløsnings­proces, giver vi de stridende parter mulighed for at give hver deres version af det problematiske.
Share This