Guide: Rekrutter den rette arbejdsmiljørepræsentant

Af og til støder vi på arbejdsmiljørepræsentanter, der nærmere er blevet udpeget til rollen end valgt. Desværre. For oftest er de bedste arbejdsmiljørepræsentanter netop dem, der har været på valg. Både fordi de er mere tilbøjelige til at gøre en ekstra indsats, og fordi vedkommende har mandat fra sine kolleger. Derfor har de mest engagerede arbejdsmiljøorganisationer også hjemme hos de virksomheder, der evner at skabe kampvalg og engagere medarbejderne. Få fem gode råd, og rekrutter den rette arbejdsmiljørepræsentant.

1. Afmystificer rollen som arbejdsmiljørepræsentant

Virksomheder gør ofte et stort arbejde ud af at rekruttere professionelt, når nye jobfunktioner skal besættes. Sådan bør det også være, når arbejdsmiljørepræsentanten skal rekrutteres. Jo mere du gør ud af rekrutteringen, jo større er chancen for at få succes. Rigtig mange virksomheder får gode resultater, når arbejdsmiljøorganisationen sætter et decideret jobopslag op med en motiverende overskrift.

Giv arbejdsmiljøorganisationen mulighed for at fortælle, hvilke forventninger de har til deres arbejdsmiljørepræsentant, så den potentielle kandidat får afmystificeret, hvad det vil sige at være en del af arbejdsmiljøorganisationen. I rigtig mange tilfælde kan det afholde folk fra at stille op til valg, hvis de ikke ved, hvad rollen indebærer, og derfor tror, at de ikke kan leve op til kravene, eller at udfordringen er for stor.

Sørg også for at klargøre de faglige og personlige gevinster ved at varetage hvervet som arbejdsmiljørepræsentant – f.eks. efteruddannelse, medbestemmelse og muligheden for at hjælpe kollegerne til en højere trivsel.

2. Skab valgkamp

Ikke alle steder stiller der nok kandidater op til, at medarbejderne har et reelt valg. Sørg derfor for at gøre rollen som arbejdsmiljørepræsentant til et agtet hverv; gør det til noget, man skal kæmpe for at få lov til at være. Det kan for eksempel være ved at have en reel valgkamp, hvor hver kandidat fortæller, hvilke mærkesager de hver især vil kæmpe for. Er det at få mere bevægelse ind i hverdagen? Eller måske banker hjertet ekstra meget for at få de fysiske rammer i tip-top stand? En valgkamp kan have en selvforstærkende effekt, der skaber mere gejst omkring arbejdsmiljøarbejdet for hele organisationen og inspirerer andre til at tænke over, hvad der er vigtigt for dem, og måske selv stille op, næste gang der er valg.

Er du i tvivl om reglerne for valg til arbejdsmiljøorganisationen? Læs vores guide her.

3. Vælg den rette kandidat

Der er ikke noget signalement på den ideelle arbejdsmiljørepræsentant – meget afhænger af virksomhedens behov og kultur. Alligevel er der flere basale træk, der er rigtig gode at overveje, inden man sætter sin stemme.

Sørg for at vælge en kandidat, der har lyst til nye udfordringer, har gode samarbejdsevner, og som evner at være rollemodel for sine kolleger. Desuden er en naturlig interesse for arbejdsmiljøet en ekstrem vigtig kvalitet, der desværre ikke altid er taget højde for i udvælgelsen.

4. Instruktion inden uddannelse

Hvis man er arbejdsmiljørepræsentant for første gang, kan arbejdsmiljøorganisationen være et stort apparat at bevæge sig ind i. Sørg derfor for at give den nye arbejdsmiljørepræsentant de bedste muligheder for at få succes i sit virke ved at introducere ham eller hende for organisationen og dens arbejde. Gør det klart, hvordan politikker, årsplaner og systemer fungerer, hvor meget tid der er sat af til hvilke opgaver, og hvordan arbejdsmiljøorganisationen kommunikerer internt og eksternt. Når den nye arbejdsmiljørepræsentant kender sine rammer og beføjelser, kan han eller hun kaste sig ud i sit arbejde hurtigere og skabe bedre resultater.

Husk at komme grundigt ned i instruktionen, inden den nye arbejdsmiljørepræsentant skal på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. På den måde får han eller hun mulighed for at stille relevante spørgsmål og dermed gøre uddannelsen langt mere konkret.

5. Hold din viden ved lige

Som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant er det lovpligtigt at komme på arbejdsmiljøuddannelse, senest tre måneder efter man er blevet valgt. Derudover skal man hvert år tilbydes halvanden dags supplerende uddannelse af sin arbejdsgiver, og det første år i sit virke skal man tilbydes to hele dage. Det er frivilligt, om man vælger at tage imod uddannelsestilbuddet, men vi anbefaler stærkt, at man holder sin viden ved lige, da der hele tiden kommer nye regler, praksisser og forskning til. Derudover udvikler en organisation sig hele tiden, og I står måske pludselig over for dyre udfordringer, som med den rette viden kunne være blevet forebygget.

Ole Ryssel Rasmussen

Teknisk/strategisk arbejdsmiljø • Vest

2252 7855 · or@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om, hvordan du rekrutterer den rette arbejdsmiljørepræsentant og får mest muligt ud af arbejdsmiljøorganisationen?

Samarbejde, konflikter og ledelse: Det kan vi lære af Sirius-patruljens tilgang til kerneopgaven

På mange måder adskiller Slædepatruljen Sirius sig fra de fleste andre arbejdspladser, men det er ikke desto mindre præcis det, det er: en arbejdsplads med en kerneopgave, der skal løses. Hverdagen består ofte af 30-40 km på ski og hundeslæde, ensformig kost og temperaturer mellem -20 og -40 grader. Fordi fejltrin har fatale følger, er patruljemændene afhængige af at skabe samarbejde og ledelse, der fungerer til perfektion – og de erfaringer kan mere konventionelle arbejdspladser lære meget af.

Guide: Lær Arbejdstilsynets påbud at kende

Der findes flere forskellige typer påbud, som Arbejdstilsynet kan give, når noget ikke lever op til arbejdsmiljølovgivningen - strakspåbud, påbud med frist, undersøgelsespåbud og rådgivningspåbud. Ens for dem alle er dog, at du skal handle hurtigt. Få et hurtigt overblik over, hvornår du risikerer at få de forskellige påbud, og hvordan du forholder dig til hver enkelt, hvis du har fået et.

ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er obligatorisk for alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Når du tager din arbejdsmiljøuddannelse hos os, kan du være sikker på at komme hjem med en uddannelse, du kan bruge i den virkelige verden. Vi tager nemlig udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra din hverdag, og du undervises af vores erfarne konsulenter, der til daglig rådgiver på området.

Share This