Håndtering af afskedigelser hos Statens Serum Institut

​​I september 2010 skete der noget på Statens Serum Institut (SSI), som ikke tidligere er sket i så stort et omfang i virksomhedens historie. Masseafskedigelser!  SSI måtte som mange andre erkende, at budgettet bød på store økonomiske udfordringer. Der blev tidligt taget forholdsregler, såsom stram budgetstyring og ansættelsesstop, for at imødegå den negative udvikling. Men disse tiltag var ikke nok og SSI så sig nødsaget til at afskedige 63 medarbejdere for at holde budgettet.

Personaleafdelingen havde et overordnet mål om, at processen skulle være så sober og ordentlig som muligt. Derfor var der forud for dagen en grundig og detaljeret introduktion fra det eksterne konsulentbureau AS3 til, hvordan sådan en dag kan forløbe, hvor afdelingscheferne, HR-konsulenterne, tillidsrepræsentanterne og deres hjælpere deltog og blev klædt på til at kunne håndtere forløbet.​

Dagen var planlagt så alle medarbejdere fik besked inden frokost. Det var nemlig helt klart, at afskedigelserne skulle ske på en gang, og det skulle ske så hurtigt som muligt, så perioden med usikkerhed blev mindsket. Medarbejderne var den 23. blevet bedt om at være på deres arbejdspladser, hvor de personer, der skulle afskediges, blev hentet af afdelingschefen.​

Efter en afskedigelsessamtale dukker der altid mange spørgsmålop. Spørgsmål som “hvorfor lige mig?” og “kunne de ikke have valgt en anden”. Derfor stod der to psykologer klar til at tage hånd om de afskedigede medarbejdere, efter de havde fået overbragt beskeden.

Praktiske spørgsmål

Der opstår også en masse tvivlsspørgsmål og usikkerhed i forhold til de mere praktiske ting, såsom mulighed for at blive fritstillet, hvor man skal aflevere sine ting, og hvad muligheden er for kurser og efteruddannelse. Medarbejderen hører nemlig ofte ikke mange af de ord, der bliver sagt under afskedigelsessamtalen.​ ​De afskedigede medarbejdere blev efter afskedigelsessamtalen tilbudt at komme over i tillidsrepræsentanternes hus, hvor de forskellige fagforeninger holdt til. ”Det gode ved at de kom over i tillidsrepræsentanternes hus var også, at de alle sammen havde været igennem samme oplevelse og dermed kunne sidde og snakke lidt sammen. Der var flere der bagefter fandt sammen og udvekslede telefonnumre,” siger Joan Hindsgaul-Nissen, Tillidsrepræsentant SSI.

​En leders historie

Thomas Vestergaard Pedersen var som afdelingschef på SSI med til at afskedige ni medarbejdere. “​Den 23. september var rent ud sagt en forfærdelig dag. Jeg har tænkt meget over det efterfølgende, og for mig at se var det den mindst dårlige måde, vi kunne gøre det på. Vi har også snakket meget om det efterfølgende, om der var andre måder man kunne have gjort det på, men jeg har ikke hørt om nogle bedre måder,” fortæller Thomas Vestergaard Pedersen.

​”Processen var meget hård. Hele formiddagen var der ingen, der turde kigge på mig i afdelingen af frygt for, at de skulle prikkes. Man havde virkelig en fornemmelse af at være bøddel. Afskedigelsessamtalerne var rimelig korte, og folk reagerede på forskellige måder, men alligevel ret ens i forhold til, at de var ret stille og fattede, og så kom reaktionerne først bagefter, når de kom ud og ind på et kontor ved siden af mit. Efter afskedigelserne gik vi afdelingschefer rundt i alle afsnittene og meldte, at nu var det overstået.​”

“Vi afdelingschefer fik en utrolig god hjælp og oplæring op til den 23. september, og det gjorde også for mig, at hvor svær dagen end måtte være, så synes jeg egentlig den forløb godt. Jeg var selv tilfreds med forløbet, fordi jeg var godt klædt på i forhold til, hvad jeg skulle gøre og ikke gøre, og det var enormt vigtigt. Det betød også meget, at der var en klar rollefordeling. For en ting er at være blevet klædt på på forhånd, men man kan også have brug for sparring undervejs. Jeg havde stor hjælp af HR-konsulenten. Hun sagde ikke ret meget under samtalerne, men hun sparrede med mig lige kort efter hver samtale.​”

 

Stine Moesmand

Organisationspsykolog • Øst

3157 4854 · sm@amcentret.dk

KONTAKT

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om, hvordan du bedst muligt håndterer en afskedigelse.

Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder

FRA ROBUSTE MEDARBEJDERE TIL BÆREDYGTIGE ORGANISATIONER

Robusthed startede som svaret eller modsvaret til stress. Man kan undgå stress i organisationer, hvis man finder (eller udvikler) særligt robuste medarbejdere. Problem solved! Men også robuste medarbejdere kan bukke under for pres – de holder bare lidt længere til det. Det tema behandler ArbejdsmiljøCentret i en ny artikel. Det er ikke overraskende nyt, men budskabet er værd at gentage igen og igen, for mange ledere glemmer at tage deres egen. . .

SKAL DU FYRE EN MEDARBEJDER?

De fleste ledere synes, at afskedigelser er den ubetinget værste del af deres stillingsbeskrivelse. Ikke desto mindre er det en meget en vigtig del - forstået på den måde, at det har stor betydning for både medarbejdere og virksomhed, at det foregår anstændigt.

PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Et godt psykisk arbejdsmiljø er den olie, der får virksomhedens medarbejdere til at fungere som ét samlet hold, der arbejder sammen om at give kunden den bedste service. Når vi i ArbejdsmiljøCentret rådgiver om psykisk arbejdsmiljø, bevæger vi os på tre forskellige niveauer: individet, gruppen og ledelsen. Alt efter den konkrete udfordring har vi fokus på et eller flere af niveauerne og inddrager de relevante værktøjer.
Share This