Har du anerkendt dine medarbejdere i dag?

Forskningen viser, at sygefraværet falder, når medarbejderne bliver anerkendt for deres indsats. Men det er ikke altid nemt som leder at leve op til det ansvar, og slet ikke i det pædagogiske felt, hvor det i sagens natur kan være svært at have samme føling med hver enkelt medarbejderes indsats, som i mange andre jobfunktioner.

“I mange jobs står man som ansat i mange situationer meget alene, forstået på den måde, at der skal handles her og nu. Det betyder, at der ikke er nogen leder til at se, hvordan vanskelige situationer håndteres. Man kan selvfølgelig altid vende sine oplevelser med sine kolleger, men det er altså også vigtigt at få dem delt med sin leder.”

Det siger erhvervspsykolog Mette Mikkelsen. Hun ser det som en klar ledelsesmæssig opgave at sørge for, at der bliver skabt et forum, hvor de ansatte har mulighed for at sætte ord på, hvad de oplever, og hvor lederen omvendt har mulighed for at vise sin opbakning og anerkendelse.

“På den måde bliver det synligt for lederen, hvordan personalet handler, og hvad hver enkelt medarbejder gør i helt konkrete situationer. Så bliver det muligt at give en tilsvarende konkret anerkendelse, og det er den, der til enhver tid virker bedst: følelsen af, at min leder ved og forstår, at jeg stod i en svær en situation, og gjorde mig umage for at håndtere den bedst muligt,” siger Mette.

Nærvær, synlighed og ærlig dialog

En god leder er ifølge erhvervspsykologen en person, som interesserer sig for sine medarbejdere, og som ikke er bange for at spørge dem, om de trives. Det handler om at skabe en tillidsfuld relation, der levner plads til, at medarbejdernes problemer kan løses i fællesskab – og inden det fører til sygefravær.

“I dag vil medarbejdere have nærvær, autentitet, synlighed og en ærlig dialog. Det har stor betydning for deres oplevelse af at have det godt, og som sådan bidrager det til at skabe et godt arbejdsklima og forebygge arbejdsrelateret stress,” siger Mette.

Kontakt Mette Mikkelsen, og hør mere om et eventuelt samarbejde.

Trivsel og arbejdsglæde: Derfor skal du investere i medarbejderne

Over hele landet kan man finde eksempler på, at ulykkesforebyggelse ender med at gå op i regler, forbud og afkrydsningsformularer. Det gør den, fordi arbejdsopgaven ”ulykkesforebyggelse” er begrænset til en mindre gruppe medarbejdere, som af et godt hjerte arbejder indædt for at få kollegaerne til at tage deres forebyggende tiltag til sig. Men det er en helt forkert tilgang, hvis man vil ulykker til livs. Det fortæller chefkonsulent Pernille Thau i en ny artikel i magasinet DANSKVAND.

MEDARBEJDERSAMTALER

Medarbejdersamtaler er et værktøj for ledere og mellemledere til at skabe dialog, resultater og arbejdsglæde for medarbejderen. For at samtalerne kan fremme kommunikationen mellem lederen og medarbejderen, skal der være et mål med samtalen og en strategi for, hvordan lederen bruger samtalen som styringsredskab. Vi ruster dig som leder til at gennemføre disse samtaler.

Share This