Historiefortælling i SFO på Østervanggsskolen

I forbindelse med en SFO-sammenlægningen blev Roskilde Have nedlagt. De tre medarbejdere, der valgte ikke at sige op, blev sammen med deres børnegrupper delt ud på SFO’erne Hyacinten og Pilen, som kom til at hedde Tudsen og Ræven.

”Et faldende børnetal var årsagen til sammenlægningen. Alle var enige i, at det var nødvendigt, men ikke i hvordan, så processen trak tænder ud,” som Gerd Olsen, centerleder på SFO Østervangsskolen, siger. Omstruktureringerne betød at mange medarbejdere valgte at sige op. Der blev ikke ansat nye medarbejdere, da børnetal og normering/økonomi skulle hænge sammen. Efter ca. et år var balancen opnået, og nye medarbejdere blev ansat.

”Der var virkeligt et opbrud i det hele. Rokaden betød at børn, forældre og kollegaer skulle lære hinanden at kende. Vi skulle have nogle institutioner op at stå, som kunne fungere i det, der føltes som kaos,” fortæller Karen Margrethe Jensen, som er pædagog og sikkerhedsrepræsentant i Østervangsskolens SFO. ”Det var en stor frustration for mange af os, at vi blev indlemmet i andre personalegrupper, og man havde sagt farvel til nogen man havde arbejdet skidegodt sammen med.”

Eventyr i SFOen

I forbindelse med en APV blev sikkerhedsrepræsentanten og SFO-centerlederen enige om, at et fokus på en fælles fremtid og nogle fælles værdier ville kunne højne trivslen blandt medarbejderne. Når man kommer fra forskellige baggrunde med forskellige traditioner, kræver det et nyt fælles grundlag at starte ud fra, hvor det gode fra det gamle bevares, men med blikket rettet mod en fælles fremtid. Medarbejderne blev på seminaret opdelt i tre grupper; de der havde været der længst, de nyeste ankomne og lederne. Hver gruppe skulle fortælle en historie med udgangspunkt i fortiden, over til nutiden og med afslutning i deres vision for fremtiden.

”Jeg synes, at konsulenten var god til at følge samtalerne til dørs, så der ikke bare blev sagt cut, det må i ikke snakke om mere. Jeg synes faktisk, at vi er gode til at gå ind og bruge bevaringsværdige ting, men vi har lukket døren ned i forhold til at være triste.” Gerd Olsen.

Fortællinger med fokus på en fælles fremtid

Efter at have evalueret på fortiden skulle medarbejderne fokusere på, hvordan de sammen kunne skabe en fremtidig arbejdsplads, hvor alles syn blev inddraget. De medarbejdere der havde været der længst, havde især mærket den hårde tid, hvilket deres historie også handlede om, dog med et humoristisk glimt og et lyst syn på fremtiden. Ledernes historie tog udgangspunkt i deres situation, hvor de stod overfor store nedskæringer og besparelser på grund af et fald i børneantallet og et deraf faldende budget.

”Vores historie gik på, at det var godt, at vi ikke skulle ud at fyre nogen, men det var selvfølgelig trist, at vi skulle sige farvel til kollegaer. Vi lagde ligeledes vægt på, at vi hos børn og forældre kunne se en spirende anerkendelse af det store pædagogiske arbejde personalet udførte,” fortæller Gerd Olsen.

Historierne handler om fortiden, og hvad man kan lære af den og tage med sig videre, men mest af alt handler historierne om fremtiden, og som i alle gode eventyr ender også denne historie godt.

Pernille Thau

Afdelingsleder • Øst

3172 7812 · pt@amcentret.dk

KONTAKT

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om, hvordan man bruger historiefortælling til at samle personalegruppen.

Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder

ERGONOMI OG PÆDAGOGIK

Tid kan være en mangelvare i børnehaven og vuggestuen, og mange gange er det årsagen til, at der ikke er tilstrækkelig fokus på at inddrage børnene i de situationer og praktiske gøremål, som er særligt belastende for personalets fysik. Mange af jer kan sikkert nikke genkendende til, at det er hurtigere at gøre det hele selv. Så har I større chance for at nå det, I skal inden for tidsrammen. Men I gør både jer selv og børnene en bjørnetjeneste. Børnene har kun godt af at blive udfordret på deres motorik og få en fornemmelse af at kunne selv.

SOCIALPÆDAGOGER ER EN UDSAT GRUPPE

En undersøgelse viser, at hver tredje socialrådgiver inden for en periode på 12 måneder har været udsat for vold på arbejdspladsen. Socialpædagoger er desværre ikke alene om at opleve vold eller trusler om vold, men de er særligt udsatte, da de arbejder med børn, unge og voksne, der har mange problemer og svært ved at fungere i samspil med andre. Trusler og krænkelser er for mange socialpædagoger en del af arbejdsdagen, og det er svært at holde til i længden. 

HAR DU ANERKENDT DINE MEDARBEJDERE I DAG?

Forskning viser, at sygefraværet falder, når medarbejdere bliver anerkendt for deres indsats. Men det er ikke altid nemt som leder at leve op til det ansvar, og der er endda mange jobs, hvor der skal handles her og nu, og der derfor ingen leder er til at opleve håndteringen af vanskelige situationer. Ifølge erhvervspsykolog Mette Mikkelsen er det vigtigt at skabe et rum, hvor de ansatte kan fortælle om deres oplevelser, og hvor lederen kan vise sin opbakning og anerkendelse.
Share This