Hvad skal man overhovedet med supplerende uddannelse?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er et rigtig godt afsæt, når du som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant skal i gang med at tage hånd om dine kollegers sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Men som arbejdsmiljørepræsentant skal du også tilbydes supplerende uddannelse hvert år for at sikre, at du holder din viden ved lige, og at du tilegner dig netop de værktøjer, der er brug for i din virksomhed.

”Selvom den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse giver et rigtig godt og absolut nødvendigt afsæt til rollen som arbejdsmiljørepræsentant, er det vigtigt at huske på, at det er en basisuddannelse, der skal give en bred forståelse af, hvordan man arbejder med arbejdsmiljø. Men arbejdspladser er meget forskellige i både organisering, kultur og ikke mindst arbejdsmiljøudfordringer, og derfor er det nødvendigt, at du supplerer med viden, der er relevant i lige præcis din virksomhed,” fortæller Maria Feldtskov, der er kursuskoordinator i ArbejdsmiljøCentret.

Hold gejsten oppe

Udviklingen inden for ledelse, sundhed og arbejdsmiljø går stærkt, og fordi vores konsulenter hver dag er i tæt dialog med vores kunder, ved vi, hvad der rører sig på de danske arbejdspladser:

”De seneste år har vi set en opblomstring i interessen omkring psykisk arbejdsmiljø, og det afspejler sig i de supplerende uddannelser, vi udbyder. I øjeblikket afholder vi f.eks. kurser i, hvordan man styrer bedst gennem forandringer, hvordan man bruger individuel kommunikation til at opnå højere produktivitet, og hvordan man kan reducere ulykker ved at skrue på kulturen,” siger Maria Feldtskov, der dog understreger, at supplerende uddannelse ikke kun er et spørgsmål om at tilegne sig ny viden, men faktisk også kan have betydning for, hvor levende arbejdsmiljøorganisationen er:

”De enkelte arbejdspladser har typisk nogle specifikke ting, de især går og døjer med, og det er selvfølgelig vigtigt at holde fokus på disse. Men hvis man udelukkende trasker rundt i de samme emner år efter år, går luften langsomt af ballonen. Medarbejderne bliver trætte af kun at høre tale om hæve/sænke-borde eller sikkerhed ved skæremaskinen, og arbejdsmiljørepræsentanterne føler sig som virksomhedens bussemænd, der ikke kan få deres kollegaer til at tage de velmente tiltag til sig.”

Uddannelse er en investering

Som arbejdsmiljørepræsentant skal man hvert år tilbydes halvanden dags supplerende uddannelse af sin arbejdsgiver, og hvis man er ny i rollen, skal man tilbydes hele to dage det første år. Og det er en investering, der betaler sig for hele virksomheden, uanset om man vælger et åbent kursus eller et, der er skræddersyet til virksomheden:

”På de supplerende uddannelser får kursisterne helt konkrete redskaber, som de kan bruge med det samme, men vi er meget optaget af, at vores kursister også kan bruge redskaberne til at løse fremtidige udfordringer. Derfor bruger vi praksisnær undervisning, hvilket samtidig gør, at kurserne er relevante for kursister fra vidt forskellige virksomheder, og det giver en rigtig god dynamik i forhold til erfaringsudvekslingen,” slutter Maria Feldtskov.

Maria Feldtskov

Kursusadministrator

8710 8900 · kursus@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om vores supplerende uddannelser? Kontakt os, og hør, hvad der gavner din virksomhed bedst.

Læs mere om vores kurser.

PERSONTYPERS KOMMUNIKATION

Har du nogensinde kommunikeret et budskab til to kolleger på præcis samme måde, men fået vidt forskellige reaktioner? Det skyldes formentlig, at du har stået over for to forskellige persontyper. For at opnå det ønskede resultat, er du nødt til at tilpasse kommunikationen til den måde, den enkelte motiveres og forstår verden. Derfor bør du også tage højde for, at forskellige persontyper modtager budskaber forskelligt. Med præcis og effektiv kommunikation er det nemlig muligt at skabe høj medarbejdertrivsel, godt samarbejde og forbedret bundlinje - det lærer du på dette kursus.

KAN VI ÆNDRE KULTUREN?

Arbejdskultur og arbejdsmiljø hænger tæt sammen og påvirker ubønhørligt hinanden. For eksempel spiller adfærd en væsentlig rolle ved 80 procent af alle arbejdsulykker. På kurset i kulturændring får du inspiration til, hvordan du tænker arbejdsmiljøet ind på arbejdspladsen, så det bliver en naturlig del af arbejdskulturen. Bliv klogere på, hvordan du identificerer, om der skal skrues på kulturen på din arbejdsplads – og hvordan.

STYR BEDRE GENNEM FORANDRINGER

I dagens Danmark er næsten alle arbejdspladser under konstant forandring, og det kan være hårdt for medarbejdere at skulle navigere i. Det skaber nogle udfordringer for arbejdsmiljøet, som arbejdsmiljøorganisationen er nødt til at forholde sig til og reagere på. På kurset Arbejdsmiljøarbejdet i forandringer sætter vi fokus på, hvad forandringer kan gøre ved en arbejdsplads og de ansatte.
Share This