Indretning af kontorarbejdspladsen og COVID-19

Biologisk arbejdsmiljø er for alvor kommet på dagsordenen, nu hvor vi alle har ansvar for at mindske risikoen for smittespredning mellem os selv og vores kolleger. Netop sammenhængen mellem smittespredning og indretning af vores kontorer er et område, som mange mangler viden om, og som måske er blevet glemt lidt i indretningen af mange nye kontorer.

Det forklarer Henrik K. Pedersen, som er chefkonsulent i ArbejdsmiljøCentret. Han peger på, at screening af arbejdspladsen er vejen frem, hvis du skal danne dig et overblik over alle potentielle smittekilder og minimere smitterisikoen, når vi skal finde os til rette i en ‘new normal’ på kontorarbejdspladsen:

”Vores erfaring er, at den bedste måde at få overblik over alle faldgruberne i forhold til smittespredning på arbejdspladsen er, at du aktivt bevæger dig rundt og kigger på de fysiske rammer og de praktiske arbejdsgange.”

Henrik K. Pedersen har rådgivet en række virksomheder om, hvordan de bedst sikrer en sund og sikker genåbning af arbejdspladsen. Han forklarer, at mange virksomheder laver en genåbningsplan, der primært fokuserer på, hvornår og hvor mange medarbejdere der kan vende tilbage. Og den planlægning foregår for manges vedkommende ved at kigge på tegninger af arbejdspladsen i stedet for at gå fra rum til rum, hvilket betyder, at der er alt for mange mulige smittesteder og -situationer, som overses og ikke bliver taget højde for.

”Med en screening ser vi på kontaktpunkter og retningslinjer for, hvordan coronavirus smitter, rengøringsniveauet, brugen af værnemidler, hvordan medarbejderne bevæger sig rundt i praksis og hvordan det hænger sammen med de gældende retningslinjer i samfundet,” fortæller han.

Screening giver det nødvendige overblik
Nogle af de udfordringer, som Henrik K. Pedersen støder på, er ofte brugt i nye kontorbygninger. Selvom moderne og effektive kontorindretninger understøtter arbejdet, er de ikke nødvendigvis indrettet i en coronakontekst, og derfor er løsningerne ikke optimale i forhold til at mindske smittespredning. Det kan en screening blandt andet kaste lys over.

Det gælder f.eks. indretning med sofagrupper, som er gode til samtaler, men er vanskelige at gøre grundigt rene og derfor bør fjernes eller afspærres, så de ikke bliver benyttet. Nogle af de nye kontorindretninger har store vinduespartier og atriummer med automatiske klimaanlæg, hvor du ikke kan åbne vinduerne og lave tilstrækkelig udluftning. Her er det nødvendigt at finde en anden løsning, der samtidig tager højde for, at luften ikke recirkuleres, så viruspartiklerne kan spredes unødigt rundt på kontoret. Undersøgelser har vist, at desto mere tør luften er, desto længere tid kan vira holde sig svævende i luften.

Et andet populært greb i nyere kontorer er free seating, hvor ingen har faste pladser ved skrivebordene, så medarbejderne slår sig ned der, hvor der er plads, og hvor faciliteterne passer til dagens opgaver.

”I forhold til smittespredning er det en svær situation, fordi vi netop arbejder på at minimere antallet af berøringspunkter, som andre har været i berøring med. Derfor kræver den form for kontorindretning, at hver person sørger for at rengøre pladsen grundigt efter sig og ikke deler tastatur med andre, fordi det simpelthen ikke er muligt at rengøre godt nok. Derfor anbefaler vi, at siddepladserne bliver permanente i en periode, eller at nogle medarbejdere fortsat arbejder hjemmefra, hvis det er muligt,” siger Henrik K. Pedersen.

Ryd skrivebordet, og arbejd digitalt
Der er dog også nogle gode tiltag i moderne kontorindretning, som stemmer fint overens med at mindske smittespredning. Et tiltag som clean desk, hvor den enkelte medarbejder skal holde sit skrivebord ryddet, er en god ting, fordi det er nemmere at holde omgivelserne rene, når skrivebordet er fri for papirer og kontorartikler.

Arbejder virksomheden mod at bruge flere digitale løsninger som f.eks. digitale tavler i stedet for whiteboards med tuscher og Post-its, som flere personer rører ved, er det også en løsning, der er med til at mindske risikoen for smittespredning.

Gør retningslinjer konkrete og tydelige
Det er vigtigt med en konstant påmindelse om retningslinjerne på arbejdspladsen, fordi ny coronavirus er meget smitsomt.

”Arbejdspladsens ledelse og arbejdsmiljøorganisation har et ansvar for at indrette arbejdspladsen, så det bliver tydeligt for medarbejderne, hvad de skal gøre – og de kan forstå, hvordan og hvorfor det er vigtigt, at alle følger retningslinjerne i de forskellige arbejdssituationer. Det er fortsat vigtigt, selvom vi alle efterhånden har hørt retningslinjerne mange gange før,” fortæller Henrik K. Pedersen.

Han anbefaler derfor virksomheder at være meget konkrete, når de laver skilte til at vise kontorets retningslinjer:

”Skriv, hvor mange der må være i hvert mødelokale, og hvilke overflader og genstande som skal sprittes af efter brug. Det behøver ikke at være en løftet pegefinger, men kan i stedet være nudging med en venlig opfordring.”

Henrik K. Pedersen

Strategisk arbejdsmiljø • Øst

3094 2776 · hkp@humanhouse.com

KONTAKT

Har du brug for rådgivning til indretning af kontorer i forhold til coronavirus, herunder om screening af arbejdspladsen? Kontakt os, og hør mere.

Værktøj til ledere: Sådan får du medarbejderne godt tilbage på arbejdspladsen

Coronakrisen har vendt op og ned på de faste rutiner, og det har medført, at mange ledere står i en særlig situation, når de skal modtage medarbejderne tilbage på arbejdspladsen. Derfor har konsulenter fra Human House Ledelse & Arbejdsmiljø udviklet et værktøj, som skal hjælpe ledere i små og mellemstore virksomheder med at håndtere tilbagevendte medarbejdere, som har vidt forskellige ønsker og forventninger til at vende tilbage til arbejdspladsen.

COVID-19: Hotspot-gennemgang af storrumskontor

Storrumskontorer kan være et potentielt hotspot i forhold til COVID-19. Tag på tour med Karina Haasum, når hun viser rundt på vores kontor i Søborg og forklarer, hvordan den lokale arbejdsmiljøgruppe arbejder med at forebygge smittefare ved COVID-19.

Arbejdsmiljøorganisationens vigtige rolle i en tid med corona

På mange danske arbejdspladser er det en anderledes hverdag, der venter, når virksomhederne åbner efter nedlukningen, og det stiller krav til arbejdsmiljøorganisationens rolle som problemløser: Hvordan forebygger I risikoen for smitte hos de tilbagevendte kolleger, og hvordan sikrer I arbejdsmiljøet hos de hjemmearbejdende kolleger? Og hvordan kan I aktivere den samlede arbejdsmiljøindsats efter karantænen? Det er nogle af de spørgsmål, som Arbejdsmiljøcentret Human House oplever, at både private og offentlige virksomheder søger svar på.

Share This