Kan kunst gøre dig til en bedre leder?

Et styks cand.merc.(psyk.) tilsat en god portion erhvervsøkonomi og en kreativ tilgang til lederudvikling. Sådan lyder opskriften på Christopher Lehnschaus vej til ArbejdsmiljøCentret, hvor han fra 1. august har været med til at drifte rådgivningen inden for organisationsudvikling og udvikle vores egen ledelsesrådgivning. For Christopher er der ingen tvivl om, at der er meget at vinde ved at inddrage metoder fra kunstens verden i den måde, man er leder på.

I krydsfeltet mellem erhvervsøkonomi og psykologi findes et meget procesorienteret område med stort potentiale. Her bevæger erhvervspsykolog Christopher Lehnschau sig i sin tilgang til organisations- og lederudvikling:

”Det handler om at forstå, hvad det er for nogle nyttelogikker og omsorgslogikker, der er til stede i en organisation. Når man på en og samme tid både kan se virksomhedens økonomiske perspektiver og de psykologiske aspekter hos den enkelte medarbejder, kan man facilitere meget målrettede processer på alle niveauer,” fortæller Christopher og forklarer, at de to områder har en interessant afsmittende effekt på hinanden.

En gammel kending

Før Christopher valgte at læse til cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi på Copenhagen Business School (CBS), arbejdede han selvstændigt med musik, og den kunstneriske tilgang har han taget med sig videre i sit nuværende arbejde med lederudvikling. Christopher har bl.a. været med til at udvikle faget The Fine Art of Leadership på UC SYD som en del af diplomuddannelsen i ledelse, hvor han også er underviser, vejleder og censor. Og netop ledelsesudvikling er en af de ting, Christopher skal arbejde med i AMC:

”Vi kan helt sikkert blive bedre ledere ved at gøre brug af de kreative og kunstneriske metodikker til lederskab, og det inddrager jeg, når jeg udvikler processer for at skabe bedre organisationer og ledere,” fortæller han.

Selvom Christopher først startede i ArbejdsmiljøCentret i august, er han faktisk en gammel kending. Gennem flere år hvor Christopher som selvstændig rådgav om ledelsesudvikling, har han sideløbende hjulpet ArbejdsmiljøCentret med alt fra konflikthåndteringssager og påbud til ledercoaching og workshops i samarbejde og kommunikation. Derfor var det ikke noget svært valg, da et stille behov for kollegialt samvær og faglig sparring satte ind:

”Jeg kender jo allerede forretningen. Ikke bare kunderne, men også de værdier, vi gerne vil inddrage i vores rådgivning – forebyggelse, ordentlighed og forretningsforståelse. Desuden har det helt sikkert haft betydning, at AMC er så entreprenant en virksomhed. Jeg har glædet mig rigtig meget til at være med til at skabe en profil inden for ledelsesudvikling – man er vel en kreativ sjæl,” slutter Christopher.


Læs mere om Christophers kompetencer her.

Christopher Lehnschau

Erhv. psyk. ledelseskonsulent • Øst

3094 2783 · chl@humanhouse.com

Kontakt Christopher Lehnschau, og hør mere om et eventuelt samarbejde.

LEDERUDVIKLING

Det gode lederskab kræver solid selverkendelse og evnen til kritisk at tage stilling til egne kompetencer. Hvis du ønsker at skabe gode resultater og et godt arbejdsmiljø for dine ansatte, skal du løbende forholde dig til egne værdier, mål og adfærd. Ethvert ledelsesudviklingsforløb – hvad enten det er på individ- eller gruppeniveau – sigter mod at forankre den enkelte i sin lederrolle. Som leder er det vigtigt at finde sin personlige ledelsesstil og ud fra den at lære at balancere i de mange ledelsesmæssige positioner.

SOCIAL KAPITAL

En investering i social kapital kan sætte skub i en positiv og trivselsøgende proces på arbejdspladsen. Noget af det allermest grund­læggende for et godt psykisk arbejdsmiljø er tillid, retfærdighed og evnen til at samarbejde. Tilsammen udgør disse tre dimensioner virksomhedens sociale kapital. Når den sociale kapital er høj, er medarbejderne mindre tilbøjelige til at blive stressede. Hvis man vil højne den sociale kapital, er det vigtigt at skabe en kultur, hvor vi kan have tillid til ledelsen og til hinanden.

ORGANISATIONSUDVIKLING

Organisationsudvikling er mange ting, men overordnet set handler det om at styrke organisationen og få den og de mennesker, der er en del af den, til at fungere bedst muligt. Det kræver mod at kigge indad i organisationen med kritiske briller. Det kræver også vedholdenhed, for det er en løbende indsats.

Share This