Konfliktmægling blev en øjenåbner

Beslutningen om at hente en ekstern organisationskonsulent ind som konfliktmægler viste sig at blive en øjenåbner for såvel konfliktramte medarbejdere som produktionschefen med ansvar for den afdeling, som heldigvis nu er kommet godt ud på den anden side.

Virksomheden vil af hensyn til de implicerede medarbejdere gerne være anonym, men produktionschefen fortæller gerne om det vellykkede forløb, de har været igennem:

“Sidste års APV viste, at der i en enkelt af mine afdelinger var hele fem medarbejdere, der ikke trivedes. Jeg var godt klar over, at der var en enkelt, der periodisk havde problemer, men at der var en konflikt, der stak så dybt og involverede så mange, det kom som en meget ubehagelig overraskelse for mig.

Ekstern hjælp til konfliktløsning

Konflikten viste sig at være årelang. Medarbejderne havde et langt samarbejde bag sig, og konflikten havde ligget og ulmet og vokset sig større og større over tid. Produktionschefen vurderede, at der måtte ekstern bistand til og informerede afdelingen om hans beslutning.

John Bjerre, organisationskonsulent i ArbejdsmiljøCentret, mødte op og tog en individuel snak med medarbejderne og gav dem dermed mulighed for at give hver deres version af konflikten.

“Der var lidt modstand imod at skulle have en ekstern ind, men da først processen var i gang, blev det en god og konstruktiv oplevelse. Medarbejderne havde tillid til John og kunne efterhånden godt se fordelen i, at der var en, der kiggede udefra og ind – uden at være forudindtaget,” fortæller produktionschefen.

Spilleregler for fremtidigt arbejde

Anden gang John skulle mødes med medarbejderne foregik det i plenum. Formålet var her at holde et spejl op foran dem, dvs. formidle det billede tilbage, som han havde stykket sammen på baggrund af det, de hver især havde fortalt ham nogle uger tidligere. Produktionschefen fortæller:

“Flere af medarbejderne tog bladet fra munden, der blev talt åbent om det, der var svært, og der blev aftalt spilleregler for det fremtidige samarbejde. I dag kan de i afdelingen kigge tilbage på et vellykket forløb. Det, der skulle gøres for at få trivslen tilbage, er gjort, og energien kan igen bruges positivt.

Nu større åbenhed omkring samarbejde

>Han beretter videre, at konfliktmæglingsforløbet har ført til større åbenhed omkring samarbejde og eventuelle samarbejdsproblemer i organisationen. Det er blevet et fast punkt på alle informationsmøder, hvor der sættes fokus på, hvordan det er gået siden sidst.

“I denne her proces har jeg som chef lært, at det er vigtigt at holde skarpt øje med, om medarbejderne trives. Man kan uforvarende komme til at forudsætte, at alt er i orden, selv om det langt fra er sådan, det forholder sig. Jeg har fået stof til eftertanke,” siger han.

Mette Lindhardt

Erhvervspsykolog • Vest

2134 2074 · ml@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om konfliktmægling? Du er altid velkommen til at kontakte os.

Kan konflikter på arbejdspladsen sættes på pause i krisetider?

En krise som den, vi oplever i øjeblikket, kan have stor indflydelse på konflikter på arbejdspladsen, for de nye arbejdsvilkår kan bidrage til ændringer på både godt og ondt. Erhvervspsykolog Mette Lindhardt argumenterer for, at den nylige nedlukning af landet gjorde det vanskeligt at håndtere konflikter mellem medarbejdere, medmindre arbejdspladsen lykkedes med at skabe en tydelig plan og etablere et arbejdsfællesskab. Men alle konflikter forsvinder ikke med en nedlukning – især ikke de svære. Nu hvor vi igen møder ind på vores arbejde, er det tid til at håndtere dem, der har ligget i dvale.

Trivsel og arbejdsglæde: Derfor skal du investere i medarbejderne

Over hele landet kan man finde eksempler på, at ulykkesforebyggelse ender med at gå op i regler, forbud og afkrydsningsformularer. Det gør den, fordi arbejdsopgaven ”ulykkesforebyggelse” er begrænset til en mindre gruppe medarbejdere, som af et godt hjerte arbejder indædt for at få kollegaerne til at tage deres forebyggende tiltag til sig. Men det er en helt forkert tilgang, hvis man vil ulykker til livs. Det fortæller chefkonsulent Pernille Thau i en ny artikel i magasinet DANSKVAND.

MOBNING PÅ ARBEJDSPLADSEN

Mobning er en overset og særdeles stressende faktor, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Mobning har konsekvenser for den mobbedes trivsel og påvirker den mobbede både fysisk og psykisk. Undersøgelser viser, at 2-4 % af den arbejdende befolkning mobbes på arbejdspladsen. Mobning kan opstå på alle arbejdspladser, og det kan ramme alle personer uanset køn, uddannelse og position.

Share This