Kortlægning af lederens psykiske arbejdsmiljø

På langt de fleste kommunale arbejdspladser er der opmærksomhed på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Ledernes trivsel og arbejdsmiljø er dog ikke altid fyldestgørende dækket af arbejdspladsernes generelle arbejde med arbejdspladsvurderinger (APV) eller trivselsmålinger, til trods for at lederes trivsel og arbejdsglæde har afgørende betydning for hele arbejdspladsen.

I Human House Ledelse og Arbejdsmiljø har vi anvendt vores praksiserfaringer til at udvikle en ny spørgeramme samt et dialogværktøj, der specifikt undersøger lederens arbejdsmiljø og trivsel. Spørgerammen og dialogværktøjet kan anvendes som en målrettet leder-APV, som trivselsmåling eller temperaturmåling, så jeres kommune får et nuanceret grundlag for at understøtte trivsel og komme i dialog om udfordringer og muligheder i lederpositionen.

Hvis du er interesseret i at høre mere om vores spørgeramme og dialogværktøj målrettet ledere, kan du læse meget mere på vores ydelsesside her.

Stine Moesmand

Organisationspsykolog • Øst

3157 4854 · sm@humanhouse.com

Sara Lundhus

Erhvervspsykolog • Vest

2310 3077 · sl@humanhouse.com

Pernille Thau

Afdelingsleder • Øst

3172 7812 · pt@humanhouse.com

KONTAKT

Er du interesseret i at høre mere om kortlægning af lederens psykiske arbejdsmiljø? Kontakt os, så finder vi ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.

Core Culture: Fokus på arbejdsfællesskab skal forebygge og reducere stress

Antallet af stressramte i Danmark er stigende, og WHO forudser, at stress og depression bliver en af de største sygdomsfaktorer i 2020. Derfor er seks virksomheder og to konsulenthuse gået sammen om at udvikle et værktøj, der forebygger og reducerer stress ved at fremme arbejdsfællesskaber. Projektet, der får støtte fra Velliv Foreningen, kaldes Core Culture, og partnerne i projektet tæller ArbejdsmiljøCentret, Projekthuset Aron og seks private virksomheder fra forskellige brancher: Tivoli, HAB, Aarhus Vand, Chr. Hansen, Nordic Computer og GSV.

Netværk for ledere – med fokus på psykisk arbejdsmiljø

Netværket for lederen, der har fokus på at skabe det gode og stabile psykiske arbejdsmiljø, hvor både du selv og dine medarbejdere trives og er produktive. Netværket sikrer dig konkret viden, redskaber, metoder og idéer til, hvordan du optimerer det psykiske arbejdsmiljø i dit ledelsesområde, og du får værdifuld erfaringsudveksling og sparring med andre ledere, der oplever de samme udfordringer i hverdagen som du selv. 

Nyudnævnt leder

Du er på markant omstillingsarbejde, når du er nyudnævnt eller relativt ny leder. At bevæge sig ind på nutidens omskiftelige og uforudsigelige ledelsesarena kræver både indsigt i grundlæggende ledelsesfaglig viden samt øget personlig indsigt. Nyudnævnt leder tager udgangspunkt i din hverdagspraksis for at sikre, at du får et nærværende og relevant ledelsescoachingforløb. Vi understøtter praksissen med grundlæggende ledelsesfaglig viden og metodiker, der nuancerer din oplevede praksis og konkrete ledelsesudfordringer.

Share This