Lemvigh-Müller tæller ned til 0 ulykker

Danmarks største stål- og teknikgrossist Lemvigh-Müller havde i 2016 fået nok af ulykker. Derfor blev ArbejdsmiljøCentrets Ole Ryssel Rasmussen og Anja Dahl Pedersen involveret for at skabe klarhed over risici og rykke på sikkerhedskulturen. Samarbejdet har nedbragt ulykkesfraværet med hele 67 procent, og den indsats har hevet Arbejdsmiljøprisen 2019 hjem til Lemvigh-Müller.

”Formålet med projektet var en langsigtet tilgang til ulykkesforebyggelse. Vi forebygger ikke kun her og nu, men ændrer på kulturen, så alle medarbejdere er klar over, at sådan her gør vi hos Lemvigh-Müller,” fortæller arbejdsmiljøchef Randi Madsen. ”Vaner er enormt svære at bryde, og uden et kontinuerligt, dybdegående projekt ville vi være tilbage ved udgangspunktet en uge efter, at vi havde afsluttet det.”

LM Nedtælling er en uddannelse af alle linjeledere og hele arbejdsmiljøorganisationen, der samtidig har fokus på at inddrage samtlige medarbejderne for at skabe en varig kulturændring. Fordi uddannelsen er skræddersyet til Lemvigh-Müller, var det muligt at tilpasse den undervejs – og det blev den. Efter workshops, konferencer, sparring og eksamen er resultatet mundet ud i nogle få, men virkningsfulde tiltag, der skal hjælpe Lemvigh-Müller på den lange bane:

”Hver uge mødes arbejdsmiljørepræsentanterne og gennemgår alle risikospots og kommer med forslag til forebyggelse, som drøftes med ledelsen. Derefter bliver ugens spots og forebyggelsesmuligheder præsenteret på tavlemøder for alle medarbejderne.”

Under forløbet har det været muligt at få individuel sparring med erhvervspsykolog Anja Dahl Pedersen, og kommunikation, sikkerhedsdialog og synlighed har været essentielle omdrejningspunkter gennem hele forløbet.

Ambitiøse Lemvigh-Müller mål

Lemvigh-Müller har allerede opnået flotte resultater. Fra projektet startede, er ulykkestallet reduceret med 45 procent og antallet af ulykkesrelaterede fraværsdage er reduceret med hele 67 procent. Derudover er der sat delmål i strategien om, at ulykkestallet og antallet af ulykkesrelaterede fraværsdage skal halveres med 50 procent hvert år, til man når 0. Og de klassiske faldgruber, der eksisterer ved en 0-ambition – f.eks. at man ikke indrapporterer ulykker af frygt for at ødelægge statistikken, eller at medarbejderne opgiver projektet, så snart der sker en ulykke, fordi målet så er umuligt at nå – har virksomheden dæmmet op om fra start:

”Vores endelige målsætning er 0 ulykker og 0 ulykkesrelateret fravær. Det er et ambitiøst sigte, men vi føler ikke, at vi kan tillade os andet over for vores medarbejdere. Derfor har vi været ekstremt bevidste om at kommunikere, at det her er en kontinuerlig proces, og at vi ikke vil i mål med falske tal – det er hele kulturen, vi ændrer nu,” slår Randi fast og fortsætter:

”Medarbejderne er blevet banket til vægs med information om deres pligter omkring risikospot. Hvis man ser noget, meddeler man det med det samme, og det bliver undersøgt med det samme. Det er gjort fuldstændig tydeligt, at man er en bedre kollega, hvis man laver et risikospot, end hvis man insisterer på at gøre et stykke arbejde færdig under risikable forhold, fordi der er travlt.”

Vinder af Arbejdsmiljøprisen 2019

De flotte resultater er ikke kommet af sig selv, og ifølge Randi har den store forskel været at få styr på risikobegreberne. Det har banet vejen for at kunne kommunikere, at der ikke er noget, der hedder en hændelig ulykke – alle ulykker skal forebygges – og så har det vundet indpas over hele virksomheden, at man foretager en risikovurdering, hver gang man starter et nyt arbejde. Det giver skulderklap fra Randi, men faktisk også eksternt: Projektet har netop hevet Arbejdsmiljøprisen 2019 hjem til Lemvigh-Müller i kategorien arbejdsulykker:

”Vi er bare megastolte af at have vundet med et projekt, der har haft så kort løbetid,” fortæller Randi og roser både medarbejdere og arbejdsmiljøgrupperne. ”Prisen er med til at holde liv i engagementet, fordi der er andre, der synes, det her er supersejt, og som holder øje med os fremadrettet. Det gør medarbejderne stolte af at være ansat i Lemvigh-Müller, og der er ingen tvivl om, at det bliver et selling point i vores rekruttering af nye medarbejdere. Vi har nemlig erfaret, at et sikkert og sundt arbejdsmiljø er et nøgleområde for mange,” slutter hun.


OM PROJEKTET

Periode:
2016-2017

Omfang:
1300 medarbejdere

Resultater:
Rodfæstning i bestyrelsen, ansvarliggørelse i hele ledelsen og stærke tovholdere
Fra 44 arbejdsulykker med fravær og 705 fraværsdage i 2016 til 24 arbejdsulykker og 230 fraværsdage i 2018. Forbedret sig på 33 ud af 34 sikkerhedskultursparametre.

Nøgletemaer:
Procedure og definition på ulykker – kommunikation (sikkerhedsdialog og synlighed)
Risikovurdering
Succes som arbejdsmiljøgruppe
Information / kommunikation (tavlemøder)
Forbedringspotentialet i sikkerhedsbarriererne
Sikkerhedskultur

Anja Dahl Pedersen

Erhvervspsykolog • Vest

3065 5473 · ad@humanhouse.com

Ole Ryssel Rasmussen

Teknisk/strategisk arbejdsmiljø • Vest

2252 7855 · or@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om sikkerhedskultur?

Kontakt os og hør mere.

Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder

Vores endelige målsætning er 0 ulykker og 0 ulykkesrelateret fravær. Det er et ambitiøst sigte, men vi føler ikke, at vi kan tillade os andet over for vores medarbejdere. Derfor har vi været ekstremt bevidste om at kommunikere, at det her er en kontinuerlig proces, og at vi ikke vil i mål med falske tal – det er hele kulturen, vi ændrer nu.

Randi Madsen
Arbejdsmiljøchef

Sikkerhedskultur i top – ulykker i bund

Det er ikke ligefrem billigt, når der sker ulykker, og 2016 var et træls år hos jern- og metalvirksomheden JKF Industri på den front. Kulminationen kom, da det ulykkesrelaterede sygefravær svarede til konstant at have en medarbejder sygemeldt. Ulykkeskurven skulle knækkes med det samme – men hvordan gør man lige det? Med ArbejdsmiljøCentrets hjælp er det ulykkesrelaterede sygefraværet nu nedbragt med 90 procent.

Vision Zero

Vision Zero er ikke et mål, men et mindset, der beror på, at alle ulykker i princippet kan forebygges. Når alle i virksomheden arbejder mod et fælles mål om nul ulykker, skaber processen den læring, der skal til for at integrere ulykkesforebyggelse i organisationens kultur. For en Vision Zero-virksomhed er arbejdsmiljø en del af forretningens strategi. Human House er global Vision Zero-partner, og vi samarbejder med det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om at skabe flere Vision Zero-virksomheder på nationalt plan. Vision Zero-strategien er mindst lige så relevant for små og mellemstore virksomheder, som den er for de store.

ULYKKESFOREBYGGELSE

Det bedste værn mod ulykker er at have en klar politik og et organiseret arbejdsmiljøarbejde med løbende risikovurdering. Sagt med andre ord: Arbejdsulykker skal undgås gennem forebyggelse, og god forebyggelse forudsætter, at I forholder jer kritisk til arbejdsfunktionerne i jeres virksomhed og undersøger, om der er situationer, hvor det kan gå galt.

Share This