MBTI i DONG Energy Markets

Den 3. februar 2009 holdt DONG Energy Markets’ strategiske udviklingsafdeling et seminar med overskriften ”MBTI – selvindsigt”. Seminaret var et led i en større udviklingsproces, som afdelingen har indledt i samarbejde med HR-businesspartner i DONG Energy Markets Bettina Brigsted og erhvervspsykolog Anne Lehnschau.

Indsatsen skal skabe en fælles kultur i afdelingen, hvor man har forståelse for hinandens forskelligheder, styrker og udfordringer.​ Da afdelings- og programchef Maria Storm Kristensen i november 2006 oprettede DONG Energy Markets’ strategiske udviklingsafdeling, havde den kun otte ansatte inklusiv hende selv. Siden da har udviklingen taget fart, og i dag står Maria Storm Kristensen i spidsen for tre ledere og har ansvaret for omkring halvtreds eksterne konsulenter.​

”Der er altså utroligt mange roller og kasketter, der skal anvendes. Vi har brugt MBTI som et værktøj til at forstå, hvorfor vi nogle gange havner i uløselige konflikter, typisk fordi vi ikke forstår hinanden. Det er ikke et spørgsmål om faglighed, når vi ikke forstår hinanden, men om mennesketyper”, siger Maria Storm Kristensen.​

​MBTI – øjenåbner og konfliktknuser

De fleste konflikter opstår på grund af menneskelige forskelligheder, og i den sammenhæng er MBTI en særdeles effektiv øjenåbner. MBTI er et af verdens førende personlighedsværktøjer og viser personlige præferencer, forskelligheder i reaktionsmønstre, hvorhen man foretrækker at rette sin opmærksomhed, hvorledes man foretrækker at modtage indtryk, og hvordan man foretrækker at træffe afgørelser.​ MBTI viser derimod ikke noget om evner, intelligens og færdigheder.

​De to analyser – trin I og trin II

MBTI Trin I giver enkeltpersoner og teams en indgående forståelse af deres egen og andres personlighed. Ved at forstå forskellene mellem personlighedstyper kan grupper og enkeltpersoner samarbejde mere effektivt og forbedre kommunikationen samt mindske antallet af konflikter.​ ​Når en deltager har besvaret et spørgeskema og udført en række øvelser, giver organisationspsykologen feedback på den enkeltes personlighedstype. Hver personlighed er en kombination af fire af de præferencer.

​MBTI Trin II bygger på den indsigt, der er opnået i Trin I og indeholder altså begge analyser. Her introduceres en mere nuanceret forståelse af personlighed, der gør deltageren i stand til at udforske en lang række individuelle variationer inden for hver type. Trin II er særlig effektiv i lederudvikling og -coaching, da den præciserer fem facetter for hver af de fire dimensioner og dermed giver enkeltpersoner en mere detaljeret forståelse for deres egen type.

Stof til eftertanke blandt medarbejdere og ledere

MBTI’en viste, at der i ledergruppen manglede et stort F, og Maria Storm fortæller, at de i ledergruppen ”er forskellige, men jeg tror, at vores største udfordring i gruppen er lige præcis de steder, hvor vi ikke er forskellige. Hvor vi alle tre kan sidde og bekræfte hinanden i, at det er den rigtige måde at gøre det på. Og det er det måske i virkeligheden ikke altid, fordi vi mangler dominansen af det modsatte bogstav, den modsatte præference.”

​Farvekoder og forståelse

Maria Storm Kristensen fortæller desuden, at hun har fået øjnene op for, hvor forskellige medarbejderne er, og hun begynder at forstå, hvorfor der kan opstå problemer i kommunikationen mellem hende selv, som er ekstrovert, målorienteret , og en procesorienteret medarbejder, der kan blive frustreret over manglende fokus på processen. ”Så kan jeg godt forstå, at vi ikke ser det samme, når vi står og diskuterer et projekt. Alle tror, at vi er enige, men nej. Det er noget, jeg er blevet mere opmærksom på og bruger aktivt. ,” konstaterer Maria Storm Kristensen.

Med erfaringerne fra MBTI-kurset har Maria Storm Kristensen nu lettere ved at sammensætte de rigtige teams, så de kreative tanker kan udmøntes i praksis.

Anne Lehnschau

Erhvervspsykolog • Øst

6163 2181 · ale@amcentret.dk

KONTAKT

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om persontypetests.

Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder

MÆND OG KVINDER PÅ ARBEJDE

Mænd er fra Mars og kvinder er fra Venus. Hvem har ikke hørt den vending, og hvem har ikke i sit stille sind tænkt, at det kan der sgu være noget om? Der er bare forskel på, hvordan kvinder og mænd tænker og reagerer – såvel i privaten som på jobbet. Det handler alt sammen om kønshormoner. Når kvinder er optaget af processen og detaljerne, og manden modsat lægger vægt. . .

HAR DU ANERKENDT DINE MEDARBEJDERE I DAG?

Forskning viser, at sygefraværet falder, når medarbejdere bliver anerkendt for deres indsats. Men det er ikke altid nemt som leder at leve op til det ansvar, og der er endda mange jobs, hvor der skal handles her og nu, og der derfor ingen leder er til at opleve håndteringen af vanskelige situationer. Ifølge erhvervspsykolog Mette Mikkelsen er det vigtigt at skabe et rum, hvor de ansatte kan fortælle om deres oplevelser, og hvor lederen kan vise sin opbakning og anerkendelse.
Share This