Mediation - uenighed bliver til muligheder

Hvad sker der, når du hører ordet konflikt? Sig det højt for dig selv. Det er hårdt og kantet, ikke? Et ord, man faktisk får lidt lyst til at spytte ud igen. Og ordlyden matcher de associationer, de fleste af os får – det er lige før, vi også kan mærke knuden i maven. Fonemmelsen af at være fanget uden mulighed for at komme ud.

Men sådan behøver det ikke være. En konflikt kan godt være en gave, hvis den bliver grebet rigtigt an. Konflikter er jo i bund og grund ikke andet end uenigheder, der er gået i hårdknude. Lykkes det at løsne sådan en knude nænsomt og med empati, vil der ofte vise sig muligheder, som ingen havde drømt om – og da slet ikke de stridende parter selv. Uenig­hed skaber dynamik, og dynamik får mennesker og processer til at flytte sig.

Lykkes en mediation, bliver alle tilfredse

Jo, det er alt sammen meget godt, tænker du måske. Men hvad gør man helt konkret som leder og arbejds­giver, når der er kolleger, der strides og måske helt er holdt op med at tale sammen? Og vil der ikke altid være vindere og tabere på den anden side af en konflikt? Nix! Det gode budskab i det her er, at det er muligt at komme ud med to (eller flere) vindere helt uden at gå på kompromis. Problemet med et kompromis er, at ingen bliver helt tilfredse. Der er godt nok ingen, der som sådan står tilbage som taber, men helt tilfreds er der altså heller ingen, der bliver!

Bag ethvert krav er der et uopfyldt behov

I mediation arbejder man ud fra den devise, at det er dumt at lade sig nøje, hvis man kan få det hele. Forstået på den måde, at det handler om at gøre alle parter tilfredse. Og det gør man ved at finde frem til de behov, der ligger til grund for de krav, vi stiller, når vi står stejlt i en konflikt. Hvad er det, der driver os derud, hvor det vigtigste er at få ret? Hvilke behov er det mon, vi ikke har fået opfyldt? Se det spændingsfelt er voldsomt spændende, og det er præcis der, nøglen til de tilfreds­stillende løsninger skal graves frem.

Parterne kan genkende sig selv i hinadens behov

Et af graveredskaberne er den frie fortælling. Den er rigtig vigtig i mediation. Alle parter skal have mulighed for at sætte ord på uden at blive afbrudt. Det er en svær fase, fordi vi mennesker er skruet sådan sammen, at vi først og fremmest søger forklaringer uden for os selv. Vi vil helst tro, at det er de andres skyld. Men det er det jo ikke altid, og det kan være en meget stærk oplevelse at lytte til de andres fortællinger. Det hjælper rigtig mange til at kigge indad, og ud af fortællingerne vokser herefter de forjættede behov. Der, hvor vinden for alvor vender, er i erkendelsen af, at der er sammenfaldende behov. Parterne kan genkende sig selv i hinanden. Det giver en helt anden stemning, for så er vi jo alligevel ikke så forskellige!

Kagen bliver større, ikke mindre

Det er også her det giver mening at begynde at brainstorme på løsningsmodeller. Hvordan får vi opfyldt behovene, så alle bliver tilfredse? Det magiske ved den del af processen er, at parterne begynder at inspirere hinanden; det er, som om to og to pludselig bliver lig med fem. Når en mediation lykkes, går man derfra med følelsen af, at man har fået mere, end man kom med. Kagen er ikke blevet mindre men derimod større! Vi bliver set, hørt og forstået, vi bidrager selv til at finde en løsning, vi kan være loyale overfor , og sidst men ikke mindst holder vi op med at insistere på at få ret.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om konflikthåndtering.

Kan konflikter på arbejdspladsen sættes på pause i krisetider?

En krise som den, vi oplever i øjeblikket, kan have stor indflydelse på konflikter på arbejdspladsen, for de nye arbejdsvilkår kan bidrage til ændringer på både godt og ondt. Erhvervspsykolog Mette Lindhardt argumenterer for, at den nylige nedlukning af landet gjorde det vanskeligt at håndtere konflikter mellem medarbejdere, medmindre arbejdspladsen lykkedes med at skabe en tydelig plan og etablere et arbejdsfællesskab. Men alle konflikter forsvinder ikke med en nedlukning – især ikke de svære. Nu hvor vi igen møder ind på vores arbejde, er det tid til at håndtere dem, der har ligget i dvale.

Persontypetest

Vi har alle styrker og svagheder i vores professionelle virke, og det bør du tage højde for som leder, hvis du vil have den mest effektive arbejdsgruppe. For at få det bedste resultat bør du nemlig være bevidst om, hvilken type opgaver den enkelte medarbejder bør varetage, hvordan han eller hun skal ledes, og hvordan gruppen arbejder bedst sammen.

FYSISK OG PSYKISK VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

Op mod hver tredje voldshændelse sker på arbejdspladsen, og det er typisk ansatte i serviceerhverv og offentlige erhverv, som overfaldes af kunder eller klienter. Fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen skal tages seriøst. Det er ledelsens ansvar at forebygge volden og ruste medarbejderne til at håndtere konfliktsituationer. Hvis arbejdspladsen ikke griber ind, er det en dobbelt krænkelse af medarbejderen.

Share This