Mest læste i 2021

Hvert år samler vi de artikler, videoer og nyheder, I har været allermest interesserede i at læse. Inden julefreden for alvor sænker sig, og i god tid inden nytåret bliver ringet ind, kommer her årets top 10. Cheers!

2021 har været endnu et år med fart på. Ligesom i 2020 har vi været udfordret på vores gængse vaner og vores sociale og menneskelige behov. Det har været tydeligt afspejlet i de artikler, vi har skrevet i løbet af året, og det er lige så tydeligt, at det har fyldt for jer derude. COVID-relaterede artikler er nemlig noget af det, I har klikket allermest på i løbet af året.

Men heldigvis er det ikke det eneste, der er sket i løbet af året. Både kemi og sexisme har fået sin klare plads på dette års top 10, men vi er så glade og stolte over, at den nyhed, I har klikket allermest på, er den video, vi producerede i efteråret. Den viser, hvem vi er, og hvorfor det betyder noget for os at komme ud til vores skønne kunder og gøre en forskel.

Vi glæder os til at lave endnu mere indhold til jer i det nye år, og vi er spændte på, hvad der lurer på den anden side af nytåret.

Se de 10 mest klikkede artikler herunder.

Alle mennesker fortjener en sund og sikker arbejdsplads, og ønsket om at flytte mennesker er en stor del af det, der driver vores medarbejdere i Human House. Vi vil gøre en forskel, vi vil nørde igennem og udfordres – og så vil vi hinanden.

Det var udgangspunktet for den kulturvideo, som vi lavede i efteråret 2021 for at illustrere, hvem vi er i Human House.

Human House er en af de første virksomheder i verden, der har etableret et nationalt Vision Zero-netværk, Danish Vision Zero Council, og det er der en god grund til. Der er stort fokus på netop ’den danske arbejdsmiljømodel’, og det har givet øget travlhed hos HH’s konsulenter, der valfarter verden rundt for at sprede budskadet om vigtigheden af et sundt, bæredygtigt og sikkert arbejdsmiljø. Afdelingsleder Pernille Thau fortæller om de internationale aktiviteter i Human House.

Restriktionerne er ophævede, de fleste danskere har fået deres vaccine, og vi er så småt begyndt at vende tilbage til det samfund, vi opfatter som normalt. Reboardingen betyder også, at vi vender tilbage til det samme indeklima, vi forlod på arbejdspladsen for halvandet år siden, da vi alle rykkede hjem. Men ifølge Peter Sunesen, der til daglig rådgiver om teknisk arbejdsmiljø, bør vi udnytte, at posen er blevet rystet – det er nu, vi skal lave positive ændringer, inden vi vokser fast i vores gamle vaner igen.

Kan man sammenligne det at vende tilbage til sin arbejdsplads efter flere måneders nedlukning med at vende hjem fra en ekspedition under ekstreme forhold? Med inspiration fra Slædepatruljen Sirius ser vi i denne artikel nærmere på, hvordan du som virksomhed skal være opmærksom på de rutiner, signaler og nye forhold, som nedlukningen har medført, og hvordan du håndterer, at medarbejdere og kolleger reagerer forskelligt på at vende tilbage til arbejdspladsen.

I august sidste år udarbejdede konsulenterne hos Arbejdsmiljøcentret Human House en tilføjelse til den eksisterende APV-spørgeramme, som har fokus på medarbejderens oplevelse af arbejdspladsens håndtering af COVID-19. Nu, knap et år efter, er det muligt at sammenfatte, hvad der har været de største udfordringer og konkludere på værdifuld læring. Mette Skau Bachhausen tager os igennem de gennemgående temaer i de første evalueringer fra det seneste års tid med den nye spiller på banen, COVID-19.

COVID-19 har mildest talt ændret meget, og tilværelsen er markant anderledes, når man befinder sig i en global pandemi. Men nogle ting ændrer sig heldigvis ikke: Arbejdsmiljølovgivningen er den samme, og derfor er der god grund til at sikre, at du stadig overholder lovgivningen. Fokus har for de fleste nu i en rum tid været på helt nye faktorer, som smitterisici, hjemmearbejdspladser og meget andet, så måske er det tid at genbesøge arbejdsmiljøorganisationens ansvarsområder?

Sofie Lindes tale ved Zulu Comedy Galla 2020 blev starten på en kollektiv erkendelse af et akut behov for kulturændring og åbenhed om et problem, som eksisterer i stort set alle afkroge af samfundet. Hos Human House Ledelse & Arbejdsmiljø har man oplevet et markant øget behov for rådgivning og sparring i forhold til både forebyggelse og håndtering af konkrete hændelser. To afdelingsledere deler her deres tanker og erfaringer fra det år, der nu er gået – hvad har vi lært, hvad har vi set, hvor langt er vi kommet, og er vi blevet klogere?

Har jeres virksomhed maks. 50 ansatte, har I nu mulighed for at søge midler fra en ny pulje fra Arbejdstilsynet, som giver tilskud til projekter, der har til formål at forebygge nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder i Danmark. Det er nemt, u-bureaukratisk, og hos Arbejdsmiljøcentret Human House kan vi hjælpe jer med processen fra A-Z, så I kun skal koncentrere jer om projektet. Læs mere om arbejdsmiljøpuljen, og hvordan vi kan hjælpe jer her.

I 2019 blev der indført ændringer i lovgivningen om kemisk risikovurdering på arbejdspladsen, og ændringerne har betydet, at man nu skal gribe opgaven ganske anderledes an end tidligere, når man i sit arbejde f.eks. gør brug af eller udvikler farlige kemikalier.

I starten var der måske nok en vis portion ængstelse ved at skulle arbejde side om side med så dygtige konsulenter. Men da Simone Hebsgaard Rasmussen i august måned trådte gennem glasdørene til sin nye arbejdsplads for første gang, var det mest af alt ønsket om at hjælpe mennesker, der fyldte. Simone har nemlig taget hul på en helt ny hverdag som arbejdsmiljøkonsulent i Human House inden for det ergonomiske, sundhedsfremmende og forebyggende, og det har vist sig, at den store flok af nye kolleger er mere end villige til at hjælpe hende ind i den nye konsulentrolle.

Share This