NATARBEJDE OG BRYSTKRÆFT

Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets vurdering vedr. sammenhæng mellem natarbejde og risiko for brystkræft har været meget omtalt i medierne. Der har gennem 20 år været mistanke om, at natarbejde kan være medvirkende årsag til stigningen i tilfælde af brystkræft hos kvinder.

Antagelsen bygger på, at den øgede brug af elektrisk lys om natten hæmmer døgnhormonet melatonin, hvilket øger risikoen for brystkræft. Trods mange undersøgelser kan antagelsen foreløbig hverken be- eller afkræftes.

Internationalt forskningsprojekt

I 2007 placerede WHO’s internationale kræftcenter (IARC) skifteholdsarbejde og natarbejde i kræftrisikogruppen 2A “sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker”. IARC arbejder på et forskningsprojekt, som skal finde årsagen til, at natarbejde sandsynligvis øger risikoen for brystkræft, og verificere sammenhængen. Resultaterne skal efter planen offentliggøres senere i 2009.

Arbejdsskadestyrelse har lavet egen undersøgelse

Arbejdsskadestyrelsen har fået foretaget deres egen gennemgang af litteraturen om epidemiologiske undersøgelser (undersøgelser af mennesker), hvor der er oplysninger om natarbejde eller skifteholdsarbejde og forekomsten af brystkræft. Konklusionen af denne gennemgang er, at der kan være en mulig sammenhæng mellem mange års (20-30 år) natarbejde og risikoen for brystkræft.

Brystkræft er en arbejdsskade

Derfor har Arbejdsskadestyrelsen besluttet at lade tvivlen komme den syge til gode, således at brystkræft kan anerkendes som en arbejdsskade efter en konkret vurdering af den enkelte sag. Kriterierne for anerkendelsen er mindst 20-30 års natarbejde mindst en gang om ugen. Samtidig må der ikke have været andre væsentlige faktorer, der kan forklare årsagen til brystkræften.

Kilde: Frit redigeret efter http://www.at.dk

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om natarbejde.

HELBREDSKONTROL FOR NATARBEJDERE

Ansatte, der arbejder mindst 300 timer om året i tidsrummet 22.00 til 05.00, og medarbejdere, der udfører mindst tre timers arbejde i samme tidsrum, skal have tilbudt helbredskontrol  for natarbejdere minimum hvert tredje år. Er man med i Industriens overenskomst, er det minimum hvert andet år. Tilbuddet om helbredskontrol for natarbejdere skal gives, fordi det er en belastning for helbredet at være vågen i nattetimerne - og sove om dagen. Det er helt valgfrit, om man som medarbejder vil tage imod tilbuddet, men det er lovpligtigt at få det tilbudt.

Individuelle samtaleforløb

Forskning viser, at det koster virksomheden rigtig dyrt, når en medarbejder er langtidssygemeldt. Omkostningerne dækker bl.a. over løn, nedsat produktivitet og ekstra belastning af de øvrige medarbejdere. Derfor kan det altid betale sig at sætte ind med psykologsamtaler, når stress, konflikter eller andre former for mistrivsel indtager arbejdspladsen.

SUNDHEDSTJEK

Er I interesserede i at give jeres medarbejdere en status på, hvordan det står til med helbredet, er der nu mulighed for at booke vores arbejdsmiljøsygeplejerske til et sundhedstjek på virksomheden. Tjekket indeholder eksempelvis måling af fedtprocent, BMI, blodtryk og kolesterol i blodet. Vi tilbyder veludviklede programmer, der kan give et klart billede af den enkelte medarbejders helbredstilstand. Undersøgelserne danner grundlag for en samtale om, hvad den enkelte kan gøre for at fremme egen sundhed. Meget kan man nemlig selv ændre - og dermed forebygge typiske livsstilssygdomme.

Share This