Ny APV-spørgeramme: Tag temperaturen på din COVID-19-indsats

Alle virksomheder skal minimum hvert tredje år lave en arbejdspladsvurdering (APV). Det samme gælder, hvis der sker væsentlige vedvarende ændringer i arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene. Som når en pandemi som COVID-19 tvinger medarbejderne til at arbejde hjemme eller agere helt anderledes på arbejdspladsen. Men selv hvis ændringerne ikke er vedvarende, og du derfor ikke er lovmæssigt forpligtet til at lave en APV, kan det alligevel være en god idé at tage en temperaturmåling på medarbejdernes oplevelse af COVID-19-håndteringen. Både for at få en evaluering af indsatsen, men mindst lige så vigtigt for at gribe de medarbejdere, der ikke føler sig trygge.

”Lige nu ser vi, at COVID-19 ikke bare gjaldt en isoleret periode, hvor vi skulle passe på hinanden på en anden måde, end vi er vant til, men at en pandemi hurtigt kan få længerevarende og omfattende konsekvenser for den måde, vi har indrettet vores arbejdsliv på.”

Sådan fortæller Mette Skau Bachhausen, der til daglig rådgiver virksomheder om APV’er og trivselsmålinger. Hun er derfor heller ikke i tvivl om, at en ny tilføjelse til spørgerammen er kommet for at blive.

”Vi udarbejdede ret hurtigt en udvidelse af APV-spørgerammen, efter COVID-19 brød løs. Den indeholder både spørgsmål, der går direkte på procedure i forhold til smitte og hygiejne, men også hjemmearbejde og de lidt blødere værdier. Det er meget forskelligt, hvilke problemstillinger der er relevante at tage fat i på den enkelte arbejdsplads, men det er de færreste, der ikke ville få værdi ud af at kende dem.”
”Ifølge lovgivningen skal du gennemføre en ny APV, hvis der sker væsentlige ændringer, hvilket vi ser rigtig mange steder lige nu, og derfor kommer man næsten ikke uden om at arbejde med spørgsmål omkring COVID-19, hvis man nærmer sig at skulle lave APV. Har man for nylig gennemført en APV, kan det være, det giver mening blot at lave en tilføjelse, der behandler problemstillingen,” fortæller seniorkonsulenten.

Værdifuld ledelsesfeedback

Ikke alle steder har pandemien givet væsentlige vedvarende ændringer, og nogle arbejdspladser er næsten tilbage til normale forhold. Her vil det altså ikke være et lovkrav at lave en ny APV, men ifølge Mette Skau Bachhausen kan det være rigtig værdifuldt at tage temperaturen blandt medarbejderne alligevel:
”De fysiske arbejdsforhold har måske ikke ændret sig, men derfor kan medarbejderne godt være mærkede på en måde, der går ud over deres produktivitet. Det er bl.a. et ledelsesansvar, at medarbejderne trives, men det kan være svært i en travl hverdag eller i en stor afdeling at komme hele vejen rundt til alle. Hvis du gennemfører en temperaturmåling, får du lynhurtigt et overblik over, hvor du skal prioritere dine indsatser henne,” forklarer Mette Skau Bachhausen og understreger, at selvom de fysiske rammer næsten er tilbage til normal, kan man godt være nervøs for at blive fyret eller smittet, eller man kan være utryg ved de hygiejneforanstaltninger, der er blevet indført.

Brug temperaturmålingen aktivt

”En temperaturmåling er også en god måde at få evalueret virksomhedens COVID-19-indsatser. Har ledelsen reageret rettidigt og på en måde, så alle føler sig trygge? Føler medarbejderne sig godt instrueret? Har virksomheden været gearet til hjemmearbejde? De fleste af os blev overraskede over, at rammerne for vores arbejdsliv kan ændre sig så hurtigt og så voldsomt, og det var langt fra alle, der havde taget højde for det i deres beredskabsplan. Derfor er svarene fra surveyen en oplagt mulighed for at opdatere beredskabsplanen, fordi vi nu ved, at det her kan ske igen. Det er ikke nødvendigvis en pandemi, der næste gang ændrer arbejdsforholdene markant, og det skal beredskabsplanen også kunne gribe.”

Mette Skau Bachhausen understreger dog, at hvis du spørger medarbejderne, er du også nødt til at handle på de input, du får – for det er næsten værre at spørge, hvis du ikke har tænkt dig at handle på svarene:
”Se svarene som en klar opfordring. Hvis medarbejderne ikke føler sig trygge eller godt nok instrueret, er det noget, der skal handles på med det samme. Hvis du ikke gør det, risikerer du at have medarbejdere, der både føler sig mangelfuldt instrueret, og som ikke føler, at de bliver lyttet til. Er du i tvivl om, hvordan du løser problematikken, kan du f.eks. tage fat i en arbejdsmiljørådgiver som ArbejdsmiljøCentret, hvor vi kan hjælpe med alt fra APV og handlingsplaner til konkret rådgivning om bl.a. smittespredning, ergonomi på hjemmearbejdspladsen og distanceledelse.”

Mette Skau Bachhausen

Seniorkonsulent• Øst

9340 2201 · mesk@amcentret.dk

KONTAKT

Har du brug for sparring i forhold til din virksomheds håndtering af APV? Kontakt os, og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Experimentarium skaber trygge rammer for både publikum og personale

En tur på Experimentarium er ikke det samme, hvis du ikke må røre ved noget. De mange kontaktpunkter i udstillingerne udgjorde en særlig udfordring for Experimentarium, da de stod over for at genåbne for offentligheden i juni. Derfor fik de rådgivning fra to konsulenter med viden om biologisk arbejdsmiljø for at minimere smitterisikoen blandt gæster og medarbejdere.

Det nye normale – reaktioner og vilkår for medarbejdere under COVID-19

”Mennesker forandrer sig under ændrede vilkår, og det er man nødt til at kunne acceptere og rumme, når medarbejderne skal arbejde under pandemiens vilkår.” Sådan lyder det fra ArbejdsmiljøCentrets Jesper Bardrum, der understreger, at der stadig er et stort behov for at forholde sig til medarbejdernes mentale og fysiske reaktioner på den pandemi, som har påvirket de fleste aspekter af vores hverdag det seneste halve år.

STYR SIKKERT GENNEM FORANDRINGER

Det trækker store veksler, når der sker forandringer på arbejdspladsen. Er I ikke er opmærksomme på de ledere og medarbejdere, der skal drive og navigere i dem, er der risiko for, at de ønskede ændringer udebliver eller ikke forankres i organisationen. Faktisk ender mange forandringsprocesser med ikke at lykkes, fordi man ikke i tilstrækkelig grad har taget hensyn til de kulturelle og menneskelige faktorer. En vellykket forandringsproces forudsætter dels en gennemtænk plan, der tager højde for kulturelle og relationelle forhold på arbejdspladsen, dels kompetent facilitering af forandringsprocessen.
Share This