2. OPLAG UDE NU: Biologisk stress gennem samfundsudviklingens øjne

32.000 danskere er dagligt sygemeldte pga. af stress, og der er næppe nogen, der har forsøgt at tælle antallet af konflikter, der opstår, når vi i pressede situationer mister vores sociale kompetencer. Ikke desto mindre er stress en naturlig biologisk reaktion, vi har haft i årtusinder, så man kan undres over, hvorfor vi pludselig ser en voldsom stigning i stress-sygemeldinger.

Ledelsesbogen Biologisk Stress, der er skrevet af cand.psych. Tue Isaksen, giver en indføring i biologien bag stress, og herfra bliver det meget åbenbart, hvordan nutidens vage værdibaserede ledelsesforme og individualiseringen direkte påvirker kroppens biologiske stress-udløsere og dermed kan udløse den voldsomme stigning i stress-sygemeldte, vi ser i Danmark.

Hvorfor kan kroppen blive stresset?

Bogen Biologisk Stress giver en faktuel forklaring på stress ud fra den viden, vi har i dag. Hvad er stress, hvorfor kan vi blive stressede og ikke mindst, hvad er det, der udløser stress?

Stress er jo ganske enkelt et ekstra gear, som naturen har givet vores krop, for at vi kan håndtere kortvarige ekstraordinært pressede situationer. Med forståelsen af hvorfor din krop har indbygget et stress-gear, så får man også en klar forståelse af, hvorfor vi ikke kan tåle at være stressede i længere perioder.

Individualisering og vag værdibaseret ledelse har udløst nutidens stressbølge

Bogen Biologisk stress er også en ledelses- og debatbog. Med udgangspunkt i stressens biologi sætter bogen fokus på nutidens to stærke tendenser; individualiseringen samt den værdibaserede ledelse. To tendenser, hvis bivirkninger begge direkte trykker på de årtusinder gamle stress-udløsere og dermed skaber den bølge af konflikter og stress-sygemeldinger, som vi ser i dag.

Bogen går i dybden med at forklare, hvordan individualiseringen og den vage værdibaserede ledelse – på trods af de bedste intentioner fra både medarbejdere og ledelse – er med til at skabe mange konflikter på vores arbejdspladser og en række af de stress-situationer, som fører til sygemeldingerne.

Anbefaling

”Tue Isaksen sætter biologisk stress og den stigende individualisering på dagsordenen og vil helt sikkert skabe debat med bogen.”

”… udviklingen af ledelsesrollen er tankevækkende og bidrager til at stille skarpt på fænomenet ”stress”…”

”Denne bog kan være med til at flytte vores syn på stress!”

Lars Rich, direktør, Helsingør Kommune

Bestil dit eksemplar

2. oplag er udgivet i august 2019 af ArbejdsmiljøCentret A/S

Paperback bog på 237 sider

2. oplag indeholder fire nye uddybende kapitler – bl.a. med konkrete værktøjer til brug af hjerneforskning i din ledelse, introduktion til OLFA-modellen og diskussioner af faglige teorier om de biologiske årsager til stress.

Prisen er 249 kr. ekskl. moms, fragt og levering.

Fragt og levering: 70 kr. for én bog. Bogen kan også afhentes i Søborg i kontortiden efter aftale på mail@amcentret.dk

Du kan bestille bogen ved at sende en mail.

Tue Isaksen

Erhvervspsykolog • Vest

2134 2078 · ti@humanhouse.com

Kontakt Tue Isaksen, og hør mere om et eventuelt samarbejde.

Arbejdsfællesskabet i en corona-tid: Potentialet i krisen

Corona-krisen har sat sine spor, og vi befinder os stadig midt i orkanens øje, men alligevel er det allerede nu muligt at hæve blikket og iagttage, hvordan vi mennesker har ændret adfærd som en direkte følge af corona-pandemien. Det særligt interessante er at se på potentialet for, hvad vi kan lære af den besynderlige og uvante situation og den adfærd, den har affødt - eksempelvis kan arbejdsfællesskabet drage nytte af den seneste tid nye vaner.

Forstå stress gennem et biologisk filter

Intet menneske kan holde til at være stresset i for lang tid. Selv om stress i udgangspunktet er godt - fra naturens hånd designet til at redde os - har den en nedbrydende effekt, hvis den får lov til at fastholde sit tag i os. Derfor er det helt centralt, at virksomheder og organisationer forstår, hvad stress er for en størrelse, og hvordan den skal håndteres.

RELATIONSLEDELSE I ODSHERRED KOMMUNE

Behovet for god ledelse vokser i takt med forandringshastigheden, og som andre danske kommuner har Odsherred de seneste år oplevet effektiviseringer og organisatoriske tilpasninger. Den slags har det med at sætte trivslen under pres, og kommunen har derfor valgt at imødekomme udfordringen med et udviklingsforløb, der både skal styrke den samlede ledelsesindsats, men også skal styrke den personlige lederstil og gøre det nemmere at gå i spidsen for trivsel.

Share This