Nye grænseværdier for chrom 6: Vær opmærksom, hvis du arbejder med svejsning og slibning af rustfrit stål

Man har længe vidst, at chrom 6 er kræftfremkaldende. Derfor har de danske myndigheder for år tilbage fastlagt grænseværdier for chrom 6, som medarbejdere maksimalt må udsættes for. Men det viser sig, at denne grænseværdi er 200 gange højere end EU’s justerede anbefaling, som NFA blev bekendt med i februar 2017, men som først blev bragt til myndighederne i slutningen af 2018 – halvandet år efter. For mange virksomheder vil det kræve skærpet opmærksomhed på hygiejne, ventilation og personlige værnemidler at leve op til de nye grænseværdier for chrom 6.

“Flere steder vurderer man, at hvis man arbejder med udsættelse for den nuværende grænseværdi gennem et helt arbejdsliv, vil 1 ud af 50 udvikle lungekræft. Det er især de virksomheder, der arbejder med svejsning og slibning af rustfrit stål samt foretager overfladebehandlinger med chrom 6, der er i risikozonen. Derfor er det meget vigtigt at sætte alle sejl ind på at overholde de nye anbefalinger med det samme,” fortæller Søren Jakobsen, der er teknisk miljøleder i ArbejdsmiljøCentret:

”Med de nye anbefalinger er det ekstremt små doser af chrom 6, man må udsættes for. Heldigvis, for vi skal sørge for at passe på vores medarbejdere, og ingen skal blive syge af at gå på arbejde. Men det stiller nogle høje krav til virksomhederne, som både er afhængige af gode tekniske hjælpemidler og af at skabe en kultur blandt medarbejderne, hvor sikkerheden i forhold til chrom 6 absolut er i højsædet.”

Grænseværdi for chrom 6 sænkes

En arbejdsgruppe har afdækket mulige initiativer for at begrænse medarbejderes udsættelse for chrom 6. Resultatet af deres drøftelser har nu fået politisk flertal for, at grænseværdien sænkes fra 0.005 mg/m3 til 0,001 mg/m3. Samtidig bliver der sat gang i udvikling af flere indsatser i form af bl.a. et servicetjek af svejseuddannelsen, styrket tilsyn og vejledning til virksomhederne. På grund af den markant øgede opmærksomhed på det farlige stof vurderer Søren Jakobsen, at Arbejdstilsynet formentlig vil have et ekstra øje på problemstillingen, når de besøger virksomheder:

”Myndighederne vil formentlig gøre, hvad de kan for at få virksomhederne til at overholde den nye grænseværdi for chrom 6 hurtigst muligt. Hvis virksomheder, der bruger chrom 6 i produktionen, får besøg af Arbejdstilsynet, og ventilationen f.eks. ikke fungerer optimalt, er det meget sandsynligt, at der vil falde et påbud – eventuelt som et forbud eller som et undersøgelsespåbud.”

Ifølge Søren Jakobsen er der flere ting, som virksomhederne kan gøre for at leve op til de nye anbefalinger for chrom 6:

”Alle ansatte, der arbejder med svejsning, har allerede lært at forholde sig korrekt på det lovpligtige svejsekursus, men med de nye grænseværdier for chrom 6 er det ekstremt vigtigt at overholde alle regler til punkt og prikke og ikke hoppe over, hvor gærdet er lavest,” fortæller han. ”Det vil sige, at udsugningen skal være effektiv nok til at opfylde sit formål, men også den måde, medarbejderne beskytter sig selv på, har kæmpestor betydning. De skal have effektive værnemidler som masker og handsker, og så skal de være meget bevidste om hygiejne, så de ikke kommer til at spise frokost eller ryge med chrom 6-støv på hænderne.”

Vil du være sikker på at overholde de nye grænseværdier, anbefaler Søren Jakobsen afslutningsvist at få foretaget konkrete målinger af medarbejdernes belastning for chrom 6, så ventilation, proceshåndtering, værnemidler og hygiejniske tiltag er optimeret og sikret mod potentielle skrøbeligheder.

Søren Jakobsen

Teknisk miljøleder • MEM • Øst

2927 2350 · sj@humanhouse.com

Jørgen C. Nielsen

Teknisk arbejdsmiljø • Vest

3065 5476 · jcni@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide, hvordan din virksomhed bør forholde sig til risikoen forbundet med chrom 6? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Arbejdsmiljøleder for Kemp & Lauritzen i Københavns Lufthavn

Fra sommeren 2019 står den største fase af Finger E i Københavns Lufthavn færdig og er klar til at transportere dig ud i verden. Ikke mindst takket være Kemp & Lauritzen, der har teknikerentreprisen på udvidelsen. Den opgave blev blandt andet vundet på baggrund af installationsvirksomhedens fokus på sikkerhed i arbejdsmiljøet. Som koordinator af sikkerhedsarbejdet valgte Kemp & Lauritzen at gøre brug af ArbejdsmiljøCentret.

LUFTFORURENING

Mange arbejdspladser oplever udfordringer med luftforurening. Luftforurening kan være skyld i mange forskellige helbredsskader, som af og til er uoprettelige. Nogle former for forurening kan hverken lugtes eller smages, og derfor er det vigtigt at fastslå, hvilke risici der er til stede, så du kan tage forbehold på vegne af dine medarbejdere. Luftforureningsskader opstår typisk ved indånding af stoffer, der påvirker vores organer – især lunger og luftveje. Ifølge lovgivningen skal du kunne vurdere og dokumentere de skadelige påvirkninger, der findes i din virksomhed.

INDEKLIMA

De fleste mennesker opholder sig indendørs størstedelen af deres arbejdstid – og det stiller krav til indeklimaet. Vi præsterer nemlig bedst, når vi er i komfort. Desværre er dårligt indeklima en realitet mange steder, og det har negativ indflydelse på koncentrationen og kan forårsage øget sygefravær.

Share This