Nyt APV-spørgeskema sætter fokus på sexisme på arbejdspladsen

Netop nu ruller den ene historie om krænkende handlinger, kønsdiskrimination og sexisme efter den anden frem. En stor del af de sager, vi hører om i medierne, foregår på danske arbejdspladser, og her er det arbejdsmiljøet og særligt lederens rolle, der er i fokus. For at hjælpe virksomheder med at håndtere problemer med uønsket seksuel opmærksomhed eller kønsdiskrimination på arbejdspladsen har Human House udarbejdet et helt nyt spørgeskema.

Uønsket seksuel opmærksomhed eller kønsdiskrimination på arbejdspladsen skal frem i lyset, så problemerne kan blive italesat og kulturen ændret. Hvis ikke, kan det have stor negativ indflydelse på medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. Heldigvis er det muligt at få sat fokus på de problemer, der er på arbejdspladsen og dermed ændre en uhensigtsmæssig kultur. Det kan starte med en kortlægning af, hvilken kultur i forhold til sexisme, der hersker på arbejdspladsen og omfanget af den.

Til det formål har Human House udarbejdet et nyt spørgeskema med spørgsmål, som afdækker forekomsten af sexisme på arbejdspladsen. Det fortæller chefkonsulent Pernille Thau, som har været med til at tilrettelægge og udarbejde det nye spørgeskema:

”Med spørgeskemaet får virksomheden hjælp til at afdække to centrale områder inden for sexisme, nemlig uønsket, seksuel opmærksomhed og kønsdiskrimination.”

Anonymitet og sikkerhed frem for alt
Som ved enhver anden undersøgelse af den aktuelle trivsel på arbejdspladsen – f.eks. den lovpligtige psykiske APV – er det nye spørgeskema også bygget op således, at det sikrer alle medarbejdere anonymitet. På den måde skabes et trygt rum, hvor medarbejderne har mulighed for at give et retvisende og ærligt billede af deres trivsel – også når eventuelle krænkende oplevelser skal frem.

Det gælder i særlig grad, når temaet for undersøgelsen er sexisme, hvor det kan være både sårbart og ubehageligt at dele sine oplevelser.

Som ved alle Human Houses elektroniske undersøgelser, overholder den nye elektroniske undersøgelse om sexisme de gældende regler for persondatabeskyttelse (GDPR). Derudover sikres medarbejdernes anonymitet ved en minimumsgrænse for antal besvarelser pr. rapport, som er højere end de elektroniske undersøgelser, som vores kunder normalt får gennemført.

Mulighed for at lave undersøgelse her og nu
Forskellige danske virksomheder og organisationer har forskellige behov, når det kommer til at afdække problemer med sexisme på arbejdspladsen. Netop derfor er spørgeskemaet udviklet, så det kan anvendes på flere måder: Enten kan virksomheden anvende det som en selvstændig kulturmåling, i forbindelse med en generel trivselsmåling blandt medarbejderne, som en del af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU) eller som del af APV’en.

”Har virksomheden eller organisationen allerede planlagt den næste APV og derfor er i gang med at planlægge indholdet i undersøgelsen, er det oplagt at indarbejde spørgeskemaet, så den del af arbejdsmiljøet også bliver synliggjort. Men er det ikke tilfældet, har virksomheden mulighed at gennemføre en selvstændig måling af kulturen baseret på medarbejdernes oplevelser,” forklarer Pernille Thau og understreger, at det dermed er muligt for virksomheder at rykke på temaet her og nu, mens der er fokus på det i offentligheden, og medarbejdere på alle niveauer i virksomheden har lejlighed til både at se indad og til måske at betragte kulturen med nye øjne.

Hos Human House hjælper vi din arbejdsplads med indsatser, der følger i kølvandet på en kortlægning. Det kunne f.eks. være:

  • Hotline for ledere/medarbejdere
  • Psykisk beredskabsplan
  • Uddannelse af ledere og AMO i forhold til viden og værktøjer om forebyggelse og håndtering af uønsket seksuel opmærksomhed eller kønsdiskrimination
  • Udarbejdelse af politikker og retningslinjer
  • Kvalitativ uddybning af resultaterne fra spørgeskemaet
  • Kulturprojekter

Stine Moesmand

Organisationspsykolog • Øst

3157 4854 · sm@humanhouse.com

Pernille Thau

Afdelingsleder • Øst

3172 7812 · pt@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du høre mere om det nye spørgeskema med fokus på sexisme på arbejdspladsen, og hvordan vi kan hjælpe din virksomhed videre efter en kortlægning? Kontakt os, og hør mere.

Giv medarbejdergruppen ejerskab over psykisk arbejdsmiljø, kultur og adfærdsændringer med et praktisk værktøj

Det kan være vanskeligt at arbejde konstruktivt og struktureret med psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen, fordi de gode intentioner ofte bliver ukonkrete og svære at handle efter. Et praktisk dialogværktøj gør op med den udfordring ved at gøre det psykiske arbejdsmiljø langt mere målbart og handlingsorienteret.

Debatten om seksuel chikane brager på trods af klar nultolerance i lovgivningen

Lovgivning fra Arbejdstilsynet dikterer nultolerance over for seksuel chikane og andre krænkende handlinger på arbejdspladsen, men alligevel forekommer krænkelser i de fleste brancher. Hvad kan vi gøre for at skabe et åbent, sikkert og trygt arbejdsmiljø, hvor vi forebygger og bekæmper i fællesskab?

Krænkende handlinger på arbejdspladsen

KRÆNKENDE HANDLINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN Krænkende eller sexistiske handlinger på arbejdspladsen kan forebygges, hvis medarbejdere og ledere er opmærksomme på, hvordan de skal håndtere dem. Det er et vigtigt område at være opmærksom på, for forskning viser, at det kan have betydelige helbredsmæssige konsekvenser, når de foregår — ikke alene for den, der udsættes for handlingerne, men også for de, der er vidner til den krænkende adfærd på arbejdspladsen.  På dette. . .

Share This