Knauf Danogips satser på seriøs sikkerhedsindsats

Med et arbejdsmiljøledelsessystem i ryggen er det muligt at træffe vigtige beslutninger med udgangspunkt i arbejdsmiljøet, fordi der er et dokumenteret overblik. Det bliver nemmere at have konstant fokus på forebyggelse og styring af risici.

Der er rent og ryddeligt i Knauf Danogips’ produktionshaller i Hobro. Det samme kan med rette siges om organisationens arbejdsmiljø. For seks år siden tog topledelsen beslutning om en seriøs indsats på området med sikkerhed som primære indsatsområde.

En uvurderlig støtte

Sikkerheds- og vedligeholdelseschef Henrik G. Nielsen har været en af de bærende kræfter i opstartsforløbet og har også fingeren på pulsen i den løbende vedligeholdelsesproces. Han er ikke et øjeblik i tvivl om, at arbejdsmiljøledelse er en god investering:

“Det tager tid, og det koster penge, ja, men det er det hele værd. Ser man bort fra den indlysende fordel, nemlig at vi har skabt gode arbejdsvilkår for vores ansatte, er den absolut største gevinst, at vi har et dokumenteret overblik. Vi ved, hvad der rører sig, og kan skride til hurtig handling, hvis vi identificerer forhold, som påvirker arbejdsmiljøet negativt,” fortæller Henrik.

Klare procedurer

Et vigtigt element i Knauf DanoGips’ arbejdsmiljøledelsessystem er fire årlige sikkerhedsrunderinger, hvor Henrik i selskab med kolleger fra sikkerhedsgruppen og en ekspert fra ArbejdsmiljøCentret gennemgår fabrikken fra A til Z.

“Via disse runderinger får vi talt med samtlige medarbejdere: Hvordan går det? Har de lys? Har de varme? Trækker det? Er der noget, de gerne vil have ændret? På den måde bidrager de aktivt til, at vi kan vedligeholde vores høje standard. Opstår der problemer mellem runderingerne, har vi klare procedurer for, hvad de så skal gøre, og de ved, at vi følger op på det, de kommer med. Vi er meget omhyggelige med at holde gryden i kog,” siger Henrik.

Et positivt ledelsesredskab

Direkte adspurgt indrømmer han, at der er en del papirarbejde forbundet med at indføre arbejdsmiljøledelse. Der skal formuleres politikker og procedurer og skrives rapporter, men som han påpeger, bestemmer man selv, hvor omfattende dokumentationen skal være.

“Mit råd til andre må være: Sørg for allerede i den indledende fase at få tildelt den tid, der skal til for at løse opgaven tilfredsstillende, og sørg for at inddrage andre, hvor det er oplagt. Anvendt rigtigt er arbejdsmiljøledelse ikke en administrativ byrde, men et positivt ledelsesværktøj, der motiverer til medansvar,” understreger han.

Orden i tingene

Knauf DanoGips har certifikat på deres arbejdsmiljø. Det har en klar signalværdi udadtil, men Henrik er egentlig mere fokuseret på den værdi, indsatsen har indadtil:

“Det er en god fornemmelse at have orden i tingene og vide, at vi opfylder alle lovmæssige krav. Med et arbejdsmiljøledelsessystem i ryggen kigger vi fremad og oplever, at det er nemmere at prioritere. Vi træffer aldrig vigtige beslutninger uden at tænke arbejdsmiljøet ind i dem, og vi har konstant fokus på forebyggelse og styring af risici.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om arbejdsmiljø.

ULYKKESFOREBYGGELSE

Det bedste værn mod ulykker er at have en klar politik og et organiseret arbejdsmiljøarbejde med løbende risikovurdering. Sagt med andre ord: Arbejdsulykker skal undgås gennem forebyggelse, og god forebyggelse forudsætter, at I forholder jer kritisk til arbejdsfunktionerne i jeres virksomhed og undersøger, om der er situationer, hvor det kan gå galt.

ARBEJDSMILJØØKONOMI

Når I bruger penge på at forbedre trivslen i jeres virksomhed, er det fremfor alt en investering. Men hvordan kan I finde ud af, om investeringerne er rentable? Det kan I, hvis I ser hver investering i trivsel som løsningen på et forretningsproblem. Det kan være manglende indtjening eller højt sygefravær. Regn ud, hvad problemet koster jeres organisation – og modsat, hvad det vil koste at løse problemet. Så er I godt på vej til at have svaret på ovenstående spørgsmål og en sund arbejdsmiljøøkonomi.

ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) bør være en levende mekanisme, der i tæt samarbejde med ledelsen har et aktivt fokus på alle aspekter af arbejdsmiljøet – og ikke kun på de forhold, lovgivningen pålægger virksomhederne at have styr på. 

Share This