PERSONLIGE SUNDHEDSPROFILER I AAB

Medarbejderne i Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) i Aarhus ønskede sig en sundhedsforsikring. Det fik de ikke. I stedet fik de tilbudt en personlig sundhedsprofil. Direktør Anders Rønnebros holdning er nemlig den, at det er bedst at forebygge.

“Vi har igennem flere år haft fokus på sundhed på arbejdspladsen; sund mad i kantinen, tilbud om rygestopkurser, alkoholpolitik, løbeklub og den slags. Så sundhedsprofilerne er endnu et i rækken af forebyggende tiltag. Men der er jo det særlige ved dette tiltag, at det samtidig giver os som arbejdsplads en vurdering af vores samlede indsats på området: Gør vi det nu også så godt, som vi går og tror, og hvad kan vi eventuelt gøre bedre fremadrettet?” siger Anders Rønnebro.

Et personalegode i høj kurs

Der er 130 ansat i AAB. 85 valgte at tage imod tilbuddet om en sundhedsprofil – og det endda med stor begejstring, fortæller Anders Rønnebro:

“Da vi løftede sløret for, hvad der skulle ske, bredte der sig en meget positiv stemning. Det samme skete, da helbredsundersøgelserne senere fandt sted. Folk havde en oplevelse af at få tilbudt særbehandling – du ved, halvanden time med fuld fokus kun på dem og med mulighed for en fortrolig snak med en sundhedsekspert.”

Ingen løftede pegefingre

Tilbagemeldingerne har sidenhen også kun været positive. Anders Rønnebro kan med tilfredshed konstatere, at der har været en god dialog mellem medarbejderne og sundhedsgruppen fra Arbejdsmiljøcentret Human House. Ingen blev mødt med løftede pegefingre eller fordømmelse.

“Jeg tror, mange var lettede over at blive mødt med respekt for de udfordringer, de hver især havde. Det har givetvis været sværere for nogen end for andre at gå ind i en snak om livsstilsparametre, men det er mit indtryk, at alle har følt sig trygge i processen og har lært noget om egen krop og eget helbred,” siger Anders Rønnebro.

Vi vil inspirere vores medarbejdere

På spørgsmålet om hvad AAB helt konkret har opnået med det sunde tiltag, svarer direktøren for det hele prompte:

“Inden helbredsundersøgelserne havde vi allerede søsat de initiativer på sundhedsområdet, som den konkluderende rapport anbefalede. Men vi er i processen blevet bekræftet i, at vi gør det rigtige. Vi skaber en kultur og nogle sociale sammenhænge, som understøtter medarbejdernes individuelle bestræbelser. Vi ønsker at inspirere dem så godt vi kan, og her er sundhedsprofilerne en absolut topscorer.”

Medarbejdernes sundhed er et fælles ansvar

Der vil på et eller andet tidspunkt komme en opfølgning på processen. Præcis hvordan det kommer til at forløbe, ved Anders endnu ikke, men han understreger, at det er vigtigt at forsøge at holde liv i motivationen og signalere, at det er en fortløbende proces

“Når medarbejderne vælger at ændre deres livsstil, er det naturligvis deres eget ansvar, men de gør det jo med afsæt i det miljø, de færdes i, både privat og på job, og det er i det felt, vi som arbejdsplads skal være vores del af ansvaret bevidst,” siger Anders Rønnebro

Rikke Cederqvist Boisen

Projektleder sundhed • Øst/Vest

9340 2200 · ribo@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om, hvordan du motiverer dine medarbejdere til at kvitte de dårlige vaner? Kontakt os for at høre mere.

Jeg tror, mange var lettede over at blive mødt med respekt for de udfordringer, de hver især havde. Det har givetvis været sværere for nogen end for andre at gå ind i en snak om livsstilsparametre, men det er mit indtryk, at alle har følt sig trygge i processen og har lært noget om egen krop og eget helbred.

Anders Rønnebro
Arbejdernes Andels Boligforening (AAB)

Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder

UNGES SIKKERHED PÅ JOBBET

Den ene undersøgelse efter den anden viser, at unge oftere kommer til skade på arbejdspladsen end deres mere erfarne kolleger. Det skyldes bl.a., at unge kopiere de etablerede kollegers adfærd for ikke at falde igennem, og på arbejdspladser, hvor sikkerhed anses som besværligt og unødvendigt, kan det have alvorlige konsekvenser. Derfor er det vigtigt at skabe en sikkerhedskultur, hvor sikker adfærd bliver prioriteret og accepteret af alle medarbejdere.

INDUSTRI

For 10 år siden frygtede vi, at Danmark snart skulle miste alle arbejdspladserne til Østeuropa, Afrika og Asien. I dag er det tydeligt, at vi har en konkurrencedygtig og forandringsparat industri i vækst, men også en branche, der mangler faguddannede, og som mere end nogensinde har behov for at skabe et sikkert, sundt og motiverende arbejdsmiljø.

VACCINATIONER

Vi tilbyder både lovpligtige vaccinationer og influenzavaccinationer til danske arbejdspladser. Med et tilbud om influenzavaccination på arbejdspladsen øger I chancen for at nedbringe sygefraværet under de influenzaepidemier, vi ikke kommer udenom. Vi vaccinerer sidst i oktober og et godt stykke ind i november. Er der nogen på jeres arbejdsplads, der arbejder med håndtering, behandling eller analyse af spildevand eller kloakslam, er der vaccinationsbestemmelser, der skal overholdes. Medarbejderne er udsat for smitterisiko og skal vaccineres mod leverbetændelse, stivkrampe, polio og leverbetændelse. Stivkrampe: Stivkrampevaccinationerne gives som led i børnevaccinationerne tre gange, Herefter anbefales fornyede vaccinationer hvert 10. år. Poliovaccinationerne gives også i forbindelse med børnevaccinationerne. Polio: Fuld beskyttelse opnås ved fire vaccinationer. Er der tidligere givet vaccinationer, der ikke er dokumentation for, kræver Arbejdstilsynet, at der skal gives en fjerde, som så dokumenteres.

Share This