Q+A om psykisk arbejdsmiljø på arbejdsmiljøuddannelsen: ”Mit job er at vække kursisternes nysgerrighed”

Når du som nyudnævnt arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsmiljøleder møder op til undervisning på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, kan du være heldig at møde bl.a. erhvervspsykolog Kenneth Henriksen. I hvert fald hvis du tager din uddannelse på Fyn. Her er han nemlig tilknyttet som underviser i psykisk arbejdsmiljø hos Human House.


Hvorfor indgår psykisk arbejdsmiljø som selvstændigt tema på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse?

”Det gør det først og fremmest, fordi det er vigtigt. I 2020 kom en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø fra Arbejdstilsynet, der sender et tydeligt signal om, at det psykiske arbejdsmiljø bør prioriteres på lige fod med det fysiske. Derudover gør bekendtgørelsen det lettere for virksomheder at efterleve regler, og den synliggør Arbejdstilsynets praksis. Den vigtighed gælder også på arbejdsmiljøuddannelsen, som jo uddanner arbejdsmiljørepræsentanter og -ledere i, hvordan de arbejder med arbejdsmiljøet i deres egen virksomhed.

Når det får sin egen plads i undervisningen, hænger det også sammen med, at der sjældent er én rigtig måde at arbejde med psykisk arbejdsmiljø på, og der er sjældent én rigtig løsning på konkrete problemstillinger. Der er brug for plads til at udfolde forskellige synspunkter over for hinanden, og derfor giver det god mening at have psykisk arbejdsmiljø som et selvstændigt tema.”

 

Hvad er styrken ved, at det er en psykolog, der står for den del af undervisningen?

”Psykologer kan betragtes som specialister inden for psykisk arbejdsmiljø qua vores faglige baggrund og de opgaver, vi løser som erhvervspsykologer. Når en psykolog varetager undervisningen, kan vi binde teori, lovgivning og praksis sammen gennem specialviden og ved brug af cases og erfaringer fra de virksomheder, vi rådgiver. Jeg oplever i hvert fald, at kursisterne har stor gavn af den sammenhæng på tværs, og det giver også rigtig god mening for mig som underviser.

Man kan sige, at det er mit job som psykolog at vække kursisternes nysgerrighed og tænde deres ansvarsfølelse, så de får lyst til at gå hjem på arbejdspladsen og være bannerfører for det gode psykiske arbejdsmiljø.”

 

Psykisk arbejdsmiljø er et stort emne at dække på de fire timer, du har til rådighed. Hvordan gør du emnet konkret for kursisterne, samtidig med at du kommer omkring de vigtigste temaer?

”Det gør jeg ved at tage udgangspunkt i kursisternes egen hverdag med et simpelt spørgsmål: ’Hvad giver dig en god arbejdsdag?’. Den gode arbejdsdag hænger nemlig sammen med det psykiske arbejdsmiljø. Og dermed kickstarter vi emnet ved at gøre det relevant, nærværende og genkendeligt for dem.

Det næste, jeg gør, er at koble relevant forskning og lovgivning på de svar, der kommer. Det gør ofte den lidt tunge del af undervisningen meget mere relevant, hvis den bliver præsenteret den vej.

Derefter introducerer jeg to værktøjer – eller faktisk er det to forskellige sæt briller – et til at kigge på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel på individuelt niveau og et til at kigge på psykisk arbejdsmiljø og trivsel på gruppe- og organisationsniveau.

De to sæt briller får kursisterne mulighed for at teste, når jeg til slut introducerer et specifikt tema, hvor kursisterne afprøver det, de har lært, og de kan koble det til deres rolle som arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsmiljøleder. Det tema kunne f.eks. være stress, fordi det er noget, som rigtig mange kender til fra deres egen hverdag. Igen er mit fokus, at det skal være genkendeligt.

Så nøglen er hele tiden at bygge ovenpå i de fire timer, vi har til rådighed, så det lærte sætter sig bedst fast og bliver introduceret mest effektivt.”

 

Hvad overrasker kursisterne, når du underviser dem i psykisk arbejdsmiljø?

”Det, der overrasker kursisterne mest, er faktisk deres egne grelle historier fra deres respektive arbejdspladser – det vil sige konkrete beretninger om situationer, hvor det psykiske arbejdsmiljø ikke var i orden og de konsekvenser, det førte med sig. Omvendt kan det også være, at nogle virksomheder har løst en svær problematik på en god måde, som de andre kursister ikke har tænkt over. Her deler kursisterne faktisk viden med hinanden, der er med til at klæde dem på til at gøre en forskel i kraft af deres nye rolle i virksomheden. Det er fedt, når det sker.

Typisk sidder der både medarbejdere og ledere, og de kan komme fra mange forskellige typer af virksomheder. Når de deler deres historier, tanker og holdninger kan det skabe en reaktion hos de øvrige. Enten stor nysgerrighed eller uforståenhed over, at de ting kan ske. I de situationer er det vigtigt for mig at holde fast i, at psykisk arbejdsmiljø ikke har ét facit, og at vi skal respektere hinandens holdninger. Når vi gør det, kan kursisternes forskellige oplevelser med psykisk arbejdsmiljø skabe nogle rigtig gode diskussioner med god læring.”

 

Og hvad overrasker så dig mest som underviser?

”Jeg ved ikke, om det er en decideret overraskelse, men fordommen om at ingen gider at være arbejdsmiljørepræsentant, og at det er noget, man bliver påduttet, vækker min egen nysgerrighed. Det er min egen påstand, at årsagen skal findes i, at mange ikke ved, hvad arbejdet indebærer. Arbejdsmiljørepræsentanten skal jo ikke hjem og lede efter det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Det er hele tiden til stede, og undervisningen klæder netop kursisterne på til at kunne gøre en positiv forskel for deres kolleger i hverdagen. Og hvem vil ikke gerne det?”

Kenneth Henriksen

Erhvervspsykolog

93 40 46 67 · khe@humanhouse.com

KONTAKT

Skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse? Se vores kommende uddannelser her.

Share This